Huurachterstand

Vindt u het moeilijk om goed met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Wij kunnen u adviseren. Ook op internet vindt u allerlei tips. Heeft u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Bureau Schuldhulpverlening van gemeente Tilburg www.tilburg.nl/schulden of de gemeente Breda www.breda.nl/schuldhulpverlening.

Veelgestelde vragen

Wanneer en hoe kan ik schuldhulpverlening aanvragen?

Tilburg

  • Als u financiële problemen heeft, kunt u zich melden bij Bureau Schuldhulpverlening. (Spoorlaan 448, 5038 CH Tilburg). Zij voeren dan een aantal gesprekken met u en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
  • Kan Bureau Schuldhulpverlening u niet verder helpen? Dan kunnen zij u doorverwijzen naar maatschappelijk werk. Zij kunnen u ook voorstellen om een beroep te doen op de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen).

 Breda

  • Als u financiële problemen heeft, kunt u zich melden bij de Gemeentelijke Kredietbank Breda (Claudius Prinsenlaan 10, Breda).
  • Zij voeren dan een aantal gesprekken met u en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Kan de Gemeentelijke Kredietbank u niet verder helpen? Dan kunnen zij u doorverwijzen naar maatschappelijk werk. Zij kunnen u ook voorstellen om een beroep te doen op de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen).

Zijn er samenwerkingen voor het signaleren en oplossen van betalingsachterstanden?

Het (pilot)project Vroeg Eropaf in Breda
Het doel van het project is de inwoners van Breda met beginnende betalingsachterstanden snel te helpen. Dit voorkomt financiële ellende en maatschappelijke kosten. De hulpverlening is vrijwillig. 

Gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het IMW werken in dit project samen. Verschillende lokale partners als Ennatuurlijk, Brabant Water en zorgverzekeraars CZ en VGZ doen ook mee. 

Kijk op voor meer informatie o.a. over hoe dit in zijn werk gaat en de duur van de pilot op de website van de kredietbank West-Brabant en de veel gestelde vragen mét antwoorden.


Het (pilot)project Vroeg signalering in Tilburg
WonenBreburg start samen met de gemeente Tilburg, TVB en Tiwos de pilot vroeg signalering huurschulden. Het doel is inwoners van Tilburg met beginnende betalingsachterstanden snel te helpen. Huurders kunnen benaderd worden en vrijwillige hulp wordt aangeboden. 

Kijk voor meer informatie op de website van Gemeente Tilburg.

Heeft u bezwaar tegen het delen van uw gegevens, dan kunt u dit aan ons melden.

Wanneer blokkeert WonenBreburg u als woningzoekende?

Tilburg

In sommige situaties kunt u geblokkeerd worden als woningzoekende. In Tilburg betekent dat, dat u op de zwarte of grijze lijst van woningzoekenden geplaatst wordt. Voor uitleg over de zwarte en grijze lijst kijkt u op www.woninginzicht.nl.

Breda

In Breda bestaan de zwarte en grijze lijsten niet. Voor uitleg over blokkades op uw inschrijving kijkt u op Klik voor Wonen.

Wat is SHV?

SHV staat voor Schuldhulpverlening.

Wat houdt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in?

  • WSNP is een wettelijk schuldsaneringstraject.
  • De rechter beslist of u dit traject mag volgen.
  • Het traject duurt in principe drie jaar. Het heeft een maximum van 5 jaar.
  • U komt onder toezicht te staan van een bewindvoerder. Deze bewindvoerder regelt al uw financiën. U bouwt gedurende drie jaar een ‘spaarpot’ op. Daarmee betaalt u aan het eind van het traject de schuld zoveel mogelijk af. De schuld die u niet kunt betalen, wordt kwijtgescholden. Deze hoeft u dus niet meer te betalen.
  • Maakt u gebruik van de WSNP en bouwt u een nieuwe huurachterstand op? Dan valt dit niet onder de WSNP en moet u deze betalen.