Huur opzeggen bij overlijden

Is de hoofdhuurder overleden en bent u als nabestaande op zoek naar informatie over het opzeggen van de huur? Of bent u aangewezen om de huur van de woning op te zeggen?

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een huurder overlijdt en er niemand achterblijft in de woning?

  • Overlijdt een huurder en woont er verder niemand in de woning? En zijn er geen erfgenamen? Dan eindigt het huurcontract aan het eind van de tweede maand nadat de huurder is overleden.
  • Zijn er wel erfgenamen? Dan mogen zij het huurcontract opzeggen. In deze situatie geldt een opzegtermijn van een maand.

Welke rechten en plichten heeft de erfgenaam van een overleden huurder?

Accepteert u als erfgenaam de erfenis? Dan kunnen wij u aanspreken op de plichten die in het huurcontract staan. Heeft de huurder bijvoorbeeld een huurachterstand? Dan moet u deze betalen. Verwerpt u als erfgenaam de erfenis? Dus accepteert u de erfenis niet? Dan bent u niet verantwoordelijk voor de plichten die in het huurcontract staan. U hoeft een eventuele huurachterstand dan ook niet te betalen. Als u de erfenis wilt verwerpen moet u hiervoor een verklaring afleggen bij de griffier van de rechtbank.

Wat kan WonenBreburg doen als de erfgenamen niet te vinden zijn?

Als er geen erfgenamen bekend zijn, dan mogen wij de woning binnengaan.