Controle

Afhankelijk van de woning waar u in woont krijgt u wel of geen controle. Tijdens de controle bekijkt u samen met een medewerker van WonenBreburg de woning. Let op: U moet zelf uw contracten beëindigen van o.a. energie, water, telefoon en kabel en de standen doorgeven van energie, water, etc.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er tijdens de controle nadat ik mijn woning heb opgezegd?

 • De medewerker van WonenBreburg loopt tijdens de inspectie samen met u de woning na en beoordeelt de technische staat van de woning. Heeft u vragen over de oplevering van de woning dan kunt u deze stellen aan de wijkopzichter.
 • Heeft u zelf iets veranderd aan de woning? Dan zal de medewerker van Wonenbreburg aangeven of u dit moet verwijderen of dat u het mag laten zitten.

Moet ik betalen als ik niet aanwezig ben op de geplande afspraak van de voor - of eindcontrole?

 • Nee, u hoeft niets te betalen. U moet ons wel bellen om een nieuwe afspraak te maken.
 • Als u de sleutels inlevert na de einddatum van uw huurcontract dan brengen wij wel de extra dagen bij u in rekening.

Wanneer vindt de eindcontrole plaats van uw woning?

 • Er vindt geen eindcontrole plaats.

Vindt er een controle plaats als ik de huur heb opgezegd?

 • Heeft er in uw woning in de afgelopen 5 jaar groot onderhoud plaats gevonden of heeft u een nieuwbouw woning; dan komt er geen controle in uw woning.
 • Hoe u de woning op moet leveren kunt u teruglezen in de bevestigingsbrief van de huuropzegging.

Moet ik nog iets betalen bij het inleveren van de sleutels?

 • Als de woning wordt opgeleverd zoals aangegeven in de bevestigingsbrief en er is geen schade in de woning dan hoeft u niets te betalen.
 • Let op: u moet uw woning leeg (met uitzondering van eventuele overnamen) en schoon opleveren.

Moet ik zelf bij de controle aanwezig zijn?

 • Het is prettig als u zelf bij de controles aanwezig bent.
 • Kunt u zelf niet aanwezig zijn? Dan kunt u iemand machtigen. U gaat dan akkoord dat deze persoon aanwezig is bij de controle.