Overlast

Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van een derde inroepen, die als bemiddelaar kan optreden. Dat kan een andere buur zijn, de wijkagent of uw huismeester/woonconsulent van WonenBreburg. Onze medewerkers bespreken dan met u wat een mogelijke oplossing is. 

Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen als ik overlast van mijn buren ondervind?

 • Spreek uw buurtgenoot aan; wacht daar niet te lang mee, om een conflict te voorkomen. Bij geen resultaat:
 • Schakel buurtbemiddelaar in;
 • Schakel wijkagent in;
 • Schakel buurtbeheerder in;
  Schakel woonconsulent in;

Tips om overlast te voorkomen:

 • Maak kennis met uw buren;
 • Maak afspraken met elkaar over belangrijke zaken zoals schoonmaak;
 • Maak weinig of geen lawaai;
 • Informeer buren bij het geven van een feest of andere geluidsoverlastgevende activiteiten;
 • Zet muziek niet te hard of gebruik een koptelefoon;
 • Plaats geen spullen in gemeenschappelijke ruimtes;
 • Zet de vuilnis op de juiste tijd en plaats buiten;
 • Zorg dat de buren geen last hebben van uw huisdieren.

Valt vervuiling ook onder overlast?

Ja, indien u zich zorgen maakt over vervuiling door buren, kunt u dit bespreken met de buurtbeheerder. Indien u klachten heeft over zwerfvuil bij u in de buurt, kunt u dit melden bij de gemeente.

Waar moet ik grof huisvuil aanbieden?

 • Grof huisvuil, zoals meubels en witgoed, kunt u gratis naar het milieustation brengen.
 • Het adres, de openingstijden en de aanbiedregels vindt u op www.breda.nl of www.tilburg.nl.
 • De Afvalservice van de gemeente kan het grof huisvuil ook ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak op www.breda.nl of op www.tilburg.nl.

Ik woon in een appartement. Waar laat ik mijn huisvuil?

 • Het gewone huisvuil doet u in vuilniszakken in de afvalcontainers of in de stortkokers van uw flat.
 • Deze leegt de Afvalservice van de Gemeente Breda of de Gemeente Tilburg regelmatig.

Kan het zijn dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt bij sociale klachten?

Dat kan. Rechters komen niet zomaar tot zo'n beslissing. Er moeten wel zwaarwegende belangen zijn om het huurcontract te ontbinden. Belangrijk is dan ook dat er een degelijk dossier is opgebouwd.

Wat kan en gaat een buurtbemiddelaar doen bij sociale klachten?

Een buurtbemiddelaar maakt afspraken met beide partijen. Buurbemiddeling werkt het best als beide partijen mee willen werken.

Wat zijn de gevolgen als u hennep kweekt en betrapt wordt?

Hennep kweken is verboden! WonenBreburg tollereert dit niet. Wordt er bij u hennep gevonden dan:

 • Vragen we de kantonrechter om het huurcontract te beëindigen. In nagenoeg alle gevallen gaat de rechter akkoord en raakt u de woning kwijt. De kosten van een procedure worden op u verhaald.
 • Alle schade ten gevolge van de hennepkwekerij wordt bij u in rekening gebracht. U riskeert bovendien een forse boete.
 • In Tilburg komt op een zwarte of grijze lijst. Uw inschrijving in Woning in Zicht wordt geblokkeerd voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat hennep wordt geconstateerd. Hierdoor kunt u twee jaar geen woonruimte krijgen via Woning in Zicht.
 • In Breda komt op de controlelijst van Klik voor Wonen. Uw inschrijving in Klik voor Wonen wordt geblokkeerd voor een periode van 3 jaar vanaf het moment dat hennep wordt. De blokkade wordt direct na de constatering van hennep in de inschrijving gezet.
 • U kunt in financiële problemen krijgen doordat u geld terug moet betalen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en het energiebedrijf.

Moet ik een boete betalen als ik hennep kweek en ik betrapt word?

 • Ja, u moet alle kosten en boetes betalen.
 • Het gaat hier om kosten voor de schade aan de woning, het aftappen van energie, de rechtszaak en de belastingdienst. Deze kosten kunnen in de duizenden euro's lopen.

Waar kan ik hennepoverlast melden?

U kunt overlast van hennep op de volgende manier:

 • De politie via nummer 0900-8844
 • WonenBreburg via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief)
 • Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Ik huur een kamer of zelfstandige studenteneenheid en ik ervaar overlast. Wat kan ik doen?

Je kunt een mail sturen naar studentwoonconsulent@wonenbreburg.nl als je overlast ervaart van medebewoners of andere bewoners in de omgeving. Dit kun je ook doen als er andere problemen op de afdeling zijn en jullie er samen niet uitkomen. De woonconsulent neemt dan contact met je op.

Wat is buurtbemiddeling en hoe kom ik met hen in contact?

Als u er zelf met de buren niet uitkomt dan kan Buurtbemiddeling helpen. Buurtbemiddeling gaat als neutrale partij met u en uw buren om de tafel zitten. U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ervaart van uw buren, bijvoorbeeld door:

 • Harde muziek of andere geluiden
 • Huisdieren
 • Parkeren
 • Pesterijen
 • Rommel of stank
 • Overhangende takken of erfafscheidingen

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met Buurtbemiddeling: