Huurcontract en algemene voorwaarden

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurcontract. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het adres van de woning.

Veelgestelde vragen

Door veranderingen in de privacywetgeving mag WonenBreburg identiteitsbewijzen niet zomaar vastleggen. Hoe dan wel?

De identiteitsbewijzen van klanten mogen alleen worden vastgelegd als het BSNummer is weggestreept en er door het bewijs een kenmerk met doel is opgenomen. Dit kenmerk is bijvoorbeeld als volgt: 'Kopie t.b.v. inwoning dd 23-01-2018'. U zet dit schuin over de kopie van uw identiteitsbewijs. Meer informatie en een voorbeeld vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer en waar teken ik het huurcontract?

Heeft u de woning definitief aangeboden gekregen, na de inkomstencontrole? En heeft u deze geaccepteerd? Dan maken we een afspraak met u voor het tekenen van het huurcontract. Wij nemen hiervoor contact met u op.

In de meeste gevallen tekent u het huurcontract bij ons op kantoor.

Wanneer krijg ik de sleutels als ik een woning heb geaccepteerd?

 • U krijgt de sleutels wanneer u het contract getekend heeft en u de eerste verhuurnota betaald heeft. Deze kunt u met uw pinpas betalen. Contante betaling is helaas niet mogelijk.
 • Wanneer u het huurcontract in de woning tekent, dan is daar een mobiel pinapparaat aanwezig waarmee u de eerste verhuurnota kunt betalen.

Ik ben mijn huurcontract kwijt. Hoe kan ik een kopie krijgen?

U kunt een kopie van uw huurcontract opvragen via het formulier huurcontract opvragen. U kunt ook een kopie opvragen in één van onze woonwinkels. U moet een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.

Moet ik een waarborgsom betalen als ik een huurcontract teken?

 • U hoeft bij het tekenen van een huurcontract geen waarborgsom te betalen.
 • Wel moet u de eerste maand huur en de eenmalige administratiekosten van € 34,- betalen.
 • In het verleden vroegen wij wel een waarborgsom. Dit doen wij niet meer sinds 2006. Al onze huurders die voor die tijd nog wel een waarborgsom hebben moeten betalen hebben dit in oktober 2006 van ons uitgekeerd gekregen.

Wat staat er in mijn huurcontract?

In uw huurcontract zijn de belangrijkste afspraken tussen u en WonenBreburg vastgelegd, bijvoorbeeld over betaling van de huur, de huurperiode en de toepasselijke algemene voorwaarden.

Hoe lang moet ik mijn huurwoning minimaal huren?

Er is geen minimale termijn dat u in uw huurwoning moet blijven wonen. Er geldt altijd wel een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. U kunt op elke werkdag het contract opzeggen.

Wat is de maximaal toegestane huurgrens voor mijn woning?

 • De maximaal toegestane huurgrens van uw woning wordt bepaald door het aantal WWS-punten.
 • WWS staat voorWoningWaarderingStelsel. Het aantal punten kunt u berekenen op basis van het formulierpuntentelling die u kunt vinden op www.huurcommissie.nl. Klik op‘Downloads’ en kijk onder het kopje ‘Woningwaardering’.
 • Er is een apart formulier voor zelfstandige en voor onzelfstandige woningen.
 • U kunt vervolgens het aantal punten opzoeken in de tabel ‘Maximalehuurprijs 2013’.
 • De link naar deze tabel ziet u ook onder het kopje‘Woningwaardering’ en verschilt ook weer voor zelfstandige enonzelfstandige woningen.
 • U kunt ook contact opnemen met Wonenbreburg via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief), wij kunnen het aantal WWS-puntenvoor u opzoeken in ons klantensysteem.

Kan het zijn dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt bij sociale klachten?

Dat kan. Rechters komen niet zomaar tot zo'n beslissing. Er moeten wel zwaarwegende belangen zijn om het huurcontract te ontbinden. Belangrijk is dan ook dat er een degelijk dossier is opgebouwd.

Mag ik een bedrijf houden in uw woning of berging?

 • Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.
 • U mag alleen een bedrijf hebben in uw woning als u een vergunning heeft van de gemeente. U moet zelf onderzoeken of uw woning of berging geschikt is voor uw bedrijf.
 • De uitgebreide voorwaarden kunt u nalezen in uw huurcontract.

Wat is de spijtoptant-regeling?

Breda

 • U kunt na het tekenen van het huurcontract om verschillende redenen spijt hebben van deze beslissing.
 • U kunt zich dan als spijtoptant melden bij uw woningcorporatie.
 • U moet dan wel aan onderstaande voorwaarden voldoen:
 • De ondertekening van de huurovereenkomst is niet langer dan 3 maanden geleden. Bent u nog niet verhuisd naar de nieuwe woning? Dan moet zich binnen vier weken na goedkeuring van het verzoek opnieuw hebben ingeschreven.
 • De corporatie past daarna de inschrijfdatum aan en zet deze op de oorspronkelijke inschrijfdatum.
 • Bent u al verhuisd naar de nieuwe woning? Dan u moet zich binnen vier weken na goedkeuring van het verzoek opnieuw hebben ingeschreven.
 • De corporatie past daarna de inschrijfdatum aan en zet deze op de oorspronkelijke inschrijfdatum. Bovendien moet u binnen 6 maanden andere woonruimte hebben geaccepteerd.
 • Doet u dit niet? Dan passen we de inschrijfdatum weer aan aan de nieuwe aanmelddatum.
 • Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan krijgt u uw oude inschrijfduur terug.

 

Tilburg

 • In Tilburg kent WonenBreburg geen spijtoptant-regeling. Behalve als u van ons moest verhuizen omdat uw woning gesloopt werd (herstructureerder).

Kan een regulier huurcontract woonruimte die is overeengekomen voor een bepaalde duur (bijv. 4 jaar) tussentijds worden opgezegd?

Nee, dit contract kan pas worden opgezegd tegen de datum waarop de afgesproken (bepaalde) huurperiode afloopt.