Inwoner

Komt er iemand tijdelijk bij u inwonen? Dan moet u daarvoor toestemming aanvragen bij WonenBreburg.

Veelgestelde vragen

Wat is inwoning?

 • In het geval van inwoning laat u als hoofdhuurder iemand bij u inwonen.
 • Deze inwonende persoon heeft verder geen rechten of plichten ten opzichte van de woning.
 • U blijft zelf de hoofdhuurder en dus aansprakelijk.
 • Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw woning en voor wat er in en met de woning gebeurt.

Ik wil bij iemand gaan inwonen. Hoe vraag ik dit aan en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Tilburg:

 • U moet het Formulier toestemming inwoning helemaal ingevuld hebben.
 • U moet het formulier ondertekenen. De persoon bij wie u gaat inwonen moet dit ook ondertekenen.
 • U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u beiden kunnen laten zien.
 • U en de persoon bij wie u wilt inwonen hebben geen huurachterstand. Er zijn geen sociale klachten over u of de persoon bij wie u wilt inwonen.
 • De woning waar u wilt gaan inwonen is hiervoor geschikt.
 • U staat niet op de zwarte lijst.
 • Uitzondering voor de wijk Stokhasselt: Als er nieuwe huurders in wijk Stokhasselt komen wonen, kunt u pas na 1 jaar iemand laten inwonen. U moet allebei een bewijs van goed huurderschap hebben.  

Breda:

 • U moet het Formulier toestemming inwoning helemaal ingevuld hebben.
 • U moet het formulier ondertekenen. De persoon bij wie u gaat inwonen moet dit ook ondertekenen.
 • U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u beiden kunnen laten zien.
 • U en de persoon bij wie u wilt inwonen hebben geen huurachterstand. Er zijn geen sociale klachten over u of de persoon bij wie u wilt inwonen.
 • Uw inschrijvinging als woningzoekende mag niet geblokkeerd zijn.
 • De woning waar u wilt gaan inwonen is hiervoor geschikt.

 

Hoe ontvang ik antwoord of de aanvraag voor inwoning is goedgekeurd?

U ontvangt binnen 2 weken een brief met daarin de reactie op uw verzoek.

Is een inwoner aansprakelijk voor een huurschuld die is ontstaan na het overlijden van hoofdhuurder?

Dat ligt aan uw relatie met de hoofdhuurder.

 • Bent u erfgenaam (echtgenoot of geregistreerd partner, kind, ouder, broer, zus) ? Dan bent u verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.
  Let op! Enkel bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u van rechtswege medehuurder en kan het contract op uw naam worden voortgezet.
 • Bent u geen erfgenaam (vriend, vriendin, zwager, schoonzus, aangetrouwd kind of stiefkind)? Dan bent u niet verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.
  Let op! Indien u enkel inwonend bent, hebt u geen recht op het behouden van de woning. 
   

Er bestaat een verschil tussen inwoner en medehuurder. Bent u medehuurder? Dan bent u altijd verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.

 

Hoe kan ik aan jullie doorgeven dat ik niet meer op het adres sta ingeschreven als inwoner?

U kunt contact met ons opnemen om door te geven dat u niet langer op het adres woont waar u ingeschreven staat als inwoner. Wij zorgen ervoor dat dit in onze administratie wordt verwerkt en aangepast. 
U kunt dit op één van de onderstaande manieren aan ons doorgeven:

 • U kunt een e-mail hierover sturen naar contact@wonenbreburg.nl.
 • U kunt ons telefonisch bereiken op 0900-0209 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 • U kunt ook langskomen in één van onze woonwinkels. Deze zijn geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 • Onze woonwinkel in Tilburg is gevestigd aan de Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB, Tilburg.
 • Onze woonwinkel in Breda is gevestigd aan de Schorsmolenstraat 48, 4811 VP, Breda.