Onderhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig. Lees ook de spelregels en voorwaarden voor onderhuur goed door.

Veelgestelde vragen

Wat is onderhuur?

 • Verhuurt u uw woning  aan iemand anders? Dan spreken we van onderhuur. De hoofdhuurder blijft aansprakelijk en verantwoordelijk voor de woning.
 • De hoofdhuurder is en blijft altijd verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die in zijn/haar huurcontract met WonenBreburg staan. De hoofdhuurder is er dus ook verantwoordelijk voor dat de huur betaald wordt.
 • De onderhuurder heeft geen rechten op de woning als de periode van onderhuur afloopt.

Wat zijn de voorwaarden als ik mijn woning wil onderverhuren?

Als u uw woning wilt onderhuren, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U kunt alleen onderhuren voor een bepaalde periode. Dit is maximaal voor 1 jaar.
 • De reden voor onderhuur is studie, werk, wereldreis of bijzondere situatie in uw familie. U moet dit kunnen aantonen.
 • Wilt u onderhuren omdat er een bijzondere situatie is in uw familie? Dan beoordeelt een medewerker van WonenBreburg uw aanvraag.
 • U heeft geen huurachterstand. U heeft geen overlast veroorzaakt.
 • U moet het Formulier toestemming onderhuur helemaal invullen. U en de onderhuurder moeten dit formulier ondertekenen.

Hoe vraag ik toestemming aan voor onderhuur?

 • Vul het digitale formulier Formulier toestemming onderhuur in.
 • Wij hebben ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en de onderhuurder nodig. En documenten waarmee u kunt laten zien waarom u wilt onderhuren. Zoals bv. een stage overeenkomst of documenten waaruit blijkt dat u voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Wat zijn de spelregels betreffende inwoning, onderhuur, medehuurderschap, afgestudeerd en afstand huurrechten voor studenten?

Inwoning
Je mag iemand laten inwonen in je zelfstandige eenheid als je een aparte slaapkamer hebt. Huur je een zit/slaapkamer? Dan mag je daar niet met twee personen wonen. Je vraagt toestemming tot inwoning aan via het Formulier toestemming inwoning.

Onderhuur
Je vraagt toestemming voor onderhuur aan via het Formulier toestemming onderhuur. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent student; 
 • Je hebt geen huurachterstand;
 • Er zijn geen sociale klachten over jou; 
 • In de periode dat onderhuur plaatsvindt, is er geen sprake van wisselingen van onderhuurder;
 • Je dient de aanvraag voor onderhuur minimaal 4 weken voor aanvang van de onderhuur in;
 • Je aanvraag is pas akkoord als je van WonenBreburg officieel goedkeuring hebt gekregen;
 • Je sluit met maximaal één onderhuurder een contract af voor de hele periode;
 • De reden voor de aanvraag voor onderhuur is om wille van je studie;
 • Je kunt zelf een kandidaat aandragen die jouw kamer wil onderhuren;
 • Je mag de kamer maximaal 1 jaar onderverhuren;
 • Je sluit met de onderhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af, waarbij je gebruik maakt van het huurcontract en de algemene voorwaarden die WonenBreburg hiervoor ter beschikking stelt. Voordeel van het gebruik van dit huurcontract en deze algemene voorwaarden is, dat deze juridisch getoetst zijn. Je overhandigt een kopie van het afgesloten en ondertekende huurcontract aan WonenBreburg;
 • De huurprijs die je aan de onderhuurder berekent, komt overeen met de huurprijs die WonenBreburg aan jou berekent. Eventuele extra kosten bereken je en sluit je met elkaar af in een aparte overeenkomst, die je samen opstelt;
 • De hoofdhuurder blijft huur betalen aan WonenBreburg, de onderhuurder betaalt aan de hoofdhuurder;
 • Diegene die onderhuurt moet aantoonbaar een student zijn, ofwel bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling kunnen tonen. 

Medehuurderschap
Sta je langer dan 2 jaar samen ingeschreven op je huidige adres of heb je minimaal 2 jaar geleden toestemming gekregen voor inwoning? Dan kan je partner medehuurder worden. Zijn of haar naam komt dan ook op het huurcontract te staan. Een partner kan alleen medehuurder worden als hij/zij ook aan een landelijk bekende onderwijsinstelling studeert. Je vraagt toestemming voor medehuurderschap aan via het Formulier aanvraag medehuurschap.

Huur je een studentenkamer en ben je afgestudeerd?
Dan moet je binnen 6 maanden na afstuderen de huur van je kamer opzeggen. Huur je een zelfstandige studenteneenheid voor 2 personen? Dan hoef je pas, als jullie allebei afgestudeerd zijn, binnen 6 maanden na afstuderen de huur van de studenteneenheid op te zeggen.

Afstand huurrechten
Voor de verklaring voor afstand huurrechten (onder voorwaarden) is geen instemming nodig vanuit WonenBreburg. Degene die bij ons blijft huren, heeft vanaf dan ook alle rechten en plichten. Je vindt dit formulier op onze website via het Formulier afstand huurrechten.

Ik ben student en ik huur mijn kamer onder. Kan de onderhuurder huurtoeslag aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst, via 0800-0543 of www.belastingdienst.nl.

 

Moet ik een onderhuurcontract afsluiten met de onderhuurder?

Moet ik het aan jullie laten weten als ik tussentijds het onderhuurcontract wil beëindigen?

Als hoofdhuurder moet u ons altijd laten weten dat het onderhuurcontract is afgelopen. Dus ook wanneer u het contract tussentijds stopzet. Als het onderhuurcontract afloopt, moet u, de hoofdhuurder, weer in de woning wonen.

Kan WonenBreburg in geval van onderhuur tussentijds het contract met de hoofdhuurder opzeggen als er sprake is van overlast?

 • De hoofdhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de overlast, zoals geluidsoverlast, stankoverlast of vervuiling, die de onderhuurder veroorzaakt.
 • In geval van overlast spreken wij de hoofdhuurder hierop aan. Als de overlast blijft bestaan, kan WonenBreburg de huurovereenkomst met de hoofdhuurder via de rechter laten ontbinden.

Kan ik mijn garage ook onder verhuren?

Onderverhuren of in gebruik geven van een garagebox is niet toegestaan. Als de garagebox zelfstandig, dus niet als onderdeel van de woning, verhuurd is dan kan WonenBreburg de hoofdhuurovereenkomst opzeggen. De onderhuurder heeft dan jegens WonenBreburg geen recht op voortzetting van het gebruik van de garagebox.