Housing First

In het project Housing First begeleiden we daklozen met woon- en leefproblemen.

Veelgestelde vragen

Wat is het project Housing First?

  • Housing First is bedoeld voor dakloze inwoners met meervoudige problemen, bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving.
  • Zij krijgen een woning aangeboden met intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
  • Zowel in Tilburg als in Breda vindt het project plaats. Wilt u meer informatie over het project in Breda dan kunt u contact opnemen met de gemeente Breda.
  • Wilt u meer informatie over het project in Tilburg kijkt u dan op de site van SMO- Traverse www.smo-traverse.nl