Huize Raffy

In Huize Raffy staat het wonen en leven volgens de Indische en Molukse cultuur centraal.

Veelgestelde vragen

Wat is Huize Raffy in Breda?

  • Huize Raffy is een wooncomplex dat voorziet in de zorgvraag van ouderen die in een verzorgingshuis wonen en wordt mede bepaald door hun culturele achtergrond.
  • In verzorgingshuis Raffy wonen zowel Molukse als Indische ouderen.
  • Raffy maakt zich sterk om voor beide groepen een zo goed mogelijk zorg, gesneden op de eigen achtergronden en cultuur, te bieden. Aangezien ze beiden uit het voormalig Nederlands-Indië afkomstig zijn, mag het duidelijk zijn dat deze ouderen veel gemeenschappelijk hebben, maar er zijn uiteraard ook verschillen te benoemen. Aspecten van de Indische en de Molukse cultuur die van invloed zijn op de zorgverlening, de dienstverlening en de huisvesting. Als we spreken over dé cultuur van de mensen die afkomstig zijn uit het voormalig Nederlands-Indië moeten we ons realiseren dat er sprake is van een grote verscheidenheid binnen deze gemeenschap, zowel wat betreft het verleden en de ervaringen in de oorlog als wat betreft hun oorsprong en godsdienst. Van groot belang zijn de gezins- en familiebanden. Niet alleen de relatie met het gezin is belangrijk maar ook de relatie met de omringende familie en schoonfamilie. Deze saamhorigheid uit zich heel duidelijk bij het gezamenlijk op een intense manier beleven van verjaardagen, bruiloften, religie, uitvaarten, herdenkingen en andere ingrijpende gebeurtenissen.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een woning bij Huize Raffy?

  • Om in aanmerking te komen voor een woning in het complex van Huize Raffy moet u zich eerst inschrijven bij Klik voor Wonen.
  • Daarna moet u zich met uw inschrijfnummer melden bij Raffy.
  • Raffy plaatst u op een wachtlijst. Toewijzing geschiedt door Raffy. WonenBreburg zorgt daarna voor de administratieve afwikkeling.
  • De kandidaat huurder gaat huren bij WonenBreburg in Huize Raffy. Voor contactgegevens van Huize Raffy kijk op www.raffyzorg.nl/.