Skaeve Huse

Skaeve Huse is een woonproject, speciaal voor huurders die veel overlast hebben veroorzaakt. In Skaeve Huse leren zij weer opnieuw wonen en leven, en rekening te houden met hun buren.

Veelgestelde vragen

Wat is het woonproject Skaeve Huse in Tilburg?

  • Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding.
  • Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, de zorginstellingen RIBW Midden-Brabant en Traverse en de politie. 
  • De zogeheten Skaeve Huse zijn eind mei 2015 neergezet op hun nieuwe locatie aan de Rueckertbaan. Het gaat om 9 kleine woon-units voor mensen die elders overlast hebben veroorzaakt. Op 18 juni 2015 zijn ook de bewoners ernaartoe verhuisd. Vanuit WonenBreburg (i.s.m. andere partijen) zit er een beheerder op. Voor meer informatie kun je terecht bij Theo Leijten of Carin Turi.
  • Links •Bekijk hier een filmpje over Skaeve Huse in Tilburg via YouTube
  • Evaluatie en locatieonderzoek De afgelopen jaren is nauwlettend onderzocht hoe de locatie functioneert en of er overlast wordt ervaren. De resultaten van deze onderzoeken zijn positief. Daarom heeft het college besloten op zoek te gaan naar een definitieve locatie voor Skaeve Huse. Deze moet gevonden zijn voordat de termijn van 5 jaar voor tijdelijke vestiging aan de Tatraweg / Apennijnenweg verloopt. De gemeente heeft daarom een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn de Dr. Deelenlaan (hoek Goirkekanaaldijk/Midden-Brabantweg) en de Ruekertbaan 201 naar voren gekomen als mogelijk geschikte locaties voor Skaeve Huse.
  • Er is (nog) geen Skaeve Huse project in Breda. In samenwerking met gemeente Breda en Allee Wonen is onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om ook in Breda te starten met het project Skaeve Huse. We hebben gezocht naar mogelijke locaties voor een project van vijf units. Tevens hebben we gesproken over de doelgroep en over potentiële kandidaten. Bij zorgpartijen is navraag gedaan en bij de woonconsulenten van de corporaties. Omdat er te weinig potentiële kandidaten in beeld zijn, hebben we besloten om in Breda voorlopig niet te starten met Skaeve Huse. In 2016 zullen we dit opnieuw beoordelen.