Informatie over een vereniging van eigenaren (VVE)

In sommige woongebouwen van WonenBreburg wonen kopers en huurders door elkaar. In die gebouwen is een vereniging van eigenaren actief. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Veelgestelde vragen

Wat is een VVE?

 • VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Het is eenrechtspersoon, net als een BV, een NV of een VOF.
 • De VVE zorgt voor het beheer en onderhoud van een appartementencomplex.
 • De VVE komt ook op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
 • De VVE regelt het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Dit gebeurt dus niet door de individuele eigenaren of door WonenBreburg.

Wanneer ontstaat een VVE?

 • Zodra WonenBreburg de eerste woning heeft verkocht in een appartementencomplex, ontstaat er een VVE.
 • Dit komt omdat er vanaf dat moment naast WonenBreburg ook andere eigenaren zijn.

Wat doet een VVE?

 • De VVE vertegenwoordigd de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De eigenaren zijn de kopers van een woning en WonenBreburg.
 • De VVE is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Dit geldt ook voor de grond die bij het gebouw hoort.
 • De VVE belist over het onderhoud en het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit zijn bijvoorbeeld de entreehal, de lifthallen, de schil van het gebouw en het dak.
 • Alle eigenaren van een woning en dus ook WonenBreburg zijn verplicht lid van de VVE.
 • De meeste VVE's hebben een zogenaamd huishoudelijk reglement. In dit reglement staat hoe er met elkaar geleefd wordt in één gebouw. Het huisreglement geldt voor alle bewoners, zowel voor eigenaren als huurders.

Hoe werkt een VVE?

 • De VVE houdt een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit wordt ook wel een Vergadering van Eigenaars genoemd. Tijdens deze vergadering nemen de eigenaren beslissingen door te stemmen.
 • Elke eigenaar van een appartement heeft tijdens zo’n vergadering het recht om mee te stemmen over alle besluiten. WonenBreburg neemt uiteraard ook deel aan deze vergadering. Wij behartigen hier de belangen van onze eigen woningen, de huurders en de eventuele Commissie van Huurders.
 • Een ALV wordt doorgaans eenmaal per jaar gehouden voor 1 juli. Het bestuur van de VVE maakt hiervoor een agenda.

Ik woon in een woongebouw met een VVE. Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

 • Uw rechten en plichten als huurder staan in uw huurcontract en de Algemene Voorwaarden.
 • Woont u in een woongebouw met een verening van eigenaren? Dan moet u zich daarnaast ook houden aan het huishoudelijk reglement van de VvE.

Wat is de rol van een Commissie van Huurders binnen een VVE?

 • De coordinator VVE neemt namens WonenBreburg deel aan de vergadering van de VVE.
 • De woonconsulent vertegenwoordigd de belangen van de Commissie van Huurders. De Commissie van Huurders neemt zelf geen deel aan de vergadering van eigenaren.
 • De commissie heeft ook geen stem in de vergadering.

Wanneer de VVE een wijziging in de VVE bijdrage voorstelt, geldt dit dan ook voor de huurders?

 • Wanneer de VVE een wijziging in de VVE bijdrage voorstelt, kunnen de eigenaren hiermee instemmen of niet.
 • Dit geldt dus ook voor WonenBreburg. Dit heeft geen gevolgen voor de servicekosten die huurders betalen aan WonenBreburg.
 • WonenBreburg moeten zich houden aan de overlegwet wanneer wij de servicekosten willen wijzigen.

Ik huur in een complex met een VVE. Worden de verrekenbare servicekosten met mij afgerekend?

 • Ja, de verrekenbare servicekosten worden per kalenderjaar afgerekend met de huurders.
 • De VVE kan besluiten de servicekosten niet met de leden te verrekenen. En in plaats daarvan het geld te reserveren. In dit geval krijgt u toch van WonenBreburg een afrekening van de servicekosten.

Wat zijn de taken van een bestuur van een VVE?

 • Het bestuur van een VVE maakt de begroting voor het komende boekjaar van de vereniging.
 • Het bestuur maakt het exploitatieoverzicht over het afgelopen boekjaar.

Kan ik lid worden van een VVE?

 • Wanneer u een woning koopt in een appartementencomplex, wordt u automatisch lid van de VVE van dat gebouw.
 • Dit lidmaatschap kunt u niet opzeggen. Het lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat u uw woning verkoopt.

Kan ik mijn woning kopen als ik in een VVE complex huur?

 • Wanneer u uw huurwoning wilt kopen kunt u contact opnemen met de afdeling Makelaardij van WonenBreburg. Zij kunnen met u de mogelijkheden bespreken. Kijk op de website van de WonenBreburg Makelaars.

Waar kan ik onderhoudsklachten melden als ik in een gebouw woon met een vereniging van eigenaren (VVE)?

 • Voor alle klachten over onderhoud in uw huurwoning en in algemene ruimtes, kunt u contact opnemen met WonenBreburg via 088-496 00 00
 • U kunt ons ook bereiken via contact@wonenbreburg.nl.
 • Voor klachten over onderhoud in uw koopwoning en in algemene ruimtes, kunt u contact opnemen met uw vereniging van eigenaren.

Hoe is een VVE samengesteld?

 • Een VVE heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), een bestuur en vaak een administrateur.
 • De ALV benoemt het bestuur van de vereniging. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en beheert het geld van de vereniging.
 • Het bestuur zorgt ook dat het onderhoud van het gebouw gedaan wordt.