Voor studenten die al een kamer huren

Ga je studeren of studeer je al? En zoek je een kamer? Kijk dan op Klik voor Kamers voor alle informatie over onze studentenwoningen.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een kamer of zelfstandige studenteneenheid aangeboden heb gekregen?

Wil je de kamer huren? Dan hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • Officieel bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling waar je studeert;
 • Volg je een deeltijdopleiding? Dan hebben we je inkomensgegevens nodig. Deze kun je opvragen bij de Belastingdienst d.m.v. een IBRI-formulier (deze kun je gratis opvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543;
 • Getekend antwoordformulier.

Ik ben student. Kan ik huurtoeslag aanvragen voor mijn kamer of zelfstandige studenteneenheid?

Om huurtoeslag te ontvangen, moet de huurder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij/zij is 18 jaar of ouder;
 • Hij/zij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;
 • Hij/zij huurt een zelfstandige woonruimte. Uitzondering hierop is een kamer in een toegewezen onzelfstandige eenheid. Dit betreft een oude regeling van het kabinet, “Aanwijzing van kamers VROM inzake IHS”. Deze uitzondering is van toepassing bij woningen gebouwd voor 1997. Wil je weten of je jouw kamer hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een mail naar student@wonenbreburg.nl;
 • Hij/zij betaalt de huur;
 • Hij/zij, zijn/haar eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op het woonadres;
 • Hij/zij, zijn/haar eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Zijn/haar huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

In enkele bijzondere situaties gelden afwijkende voorwaarden. Bijvoorbeeld als iemand gehandicapt is of een huishouden 8 of meer personen kent.

Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken om te kijken hoeveel huurtoeslag je kunt ontvangen. Je moet dan de kale huur, de schoonmaakkosten algemeen (maximaal € 12,00) en elektra algemeen (maximaal € 12,00) opgeven.

Ik ben een internationale student, kan ik ook huurtoeslag aanvragen?

Als je in Nederland woont, kun je huurtoeslag krijgen als je de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. Je kunt ook huurtoeslag krijgen als je de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.


Heeft een internationale student van buiten de EU tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via de onderwijsinstelling? Dan komt hij ook in aanmerking voor huurtoeslag. Alleen een contract naar zijn aard van korte duur geeft geen recht op huurtoeslag. Wordt dat contract gebruikt, dan is er dus in principe geen huurtoeslag.


Er zijn wat al deze opmerkingen betreft wel regionale verschillen, dus de student kan het best contact opnemen met de Belastingdienst:
Telefoonnummer Belastingdienst: 0800-0543.
Telefoonnummer Belastingdienst voor niet-Nederlanders: +31 55 538 53 85.

Ik ben student. Wat moet ik doen als ik wil verhuizen binnen mijn woongebouw?

Misschien heeft één van de bewoners van jouw woongebouw zijn of haar huur opgezegd en wil jij graag verhuizen naar die kamer. Dat kan. We stellen wel een paar voorwaarden aan zo'n interne verhuizing:

 • Zo moet de kamer waarnaar je wilt verhuizen, van hetzelfde type kamer zijn als je eigen kamer. Je kunt alleen verhuizen van een onzelfstandige kamer naar een andere onzelfstandige studentenkamer.
 • Degene die de huur opzegt, moet op het huuropzeggingsformulier aangeven, dat er iemand wil verhuizen binnen het woongebouw.
 • We ontvangen daarnaast graag een handtekeningenlijst van de medebewoners, waaruit blijkt dat zij het ermee eens zijn dat jij intern gaat verhuizen. Zo weten we zeker dat niet iemand anders wil en mag doorschuiven.
 • Mochten er meerdere huurders naar de vrijkomende kamer willen verhuizen, dan heeft degene die het langste daar woont, voorrang. Om te mogen verhuizen, dien je nog steeds als student ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling in Nederland en mag je geen huurachterstand hebben.
 • Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan nemen wij contact met je op over jouw huuropzegging en de datum waarop je de kamer van de medebewoner kunt betrekken.
 • Je kunt ook intern verhuizen van een zelfstandige eenheid naar een andere zelfstandige eenheid in hetzelfde woongebouw. Ook hier geldt dat dit hetzelfde type woning moet zijn. Degene die de huur opzegt, moet op het huuropzeggingsformulier aangeven, dat er iemand wil verhuizen binnen het woongebouw. Dan nemen wij contact met je op over jouw huuropzegging en de datum waarop je de eenheid kunt betrekken.

Moet ik me inschrijven bij de gemeente als ik een kamer of zelfstandige studentenwoning huur?

 • Je moet je inschrijven bij de gemeente Tilburg of Breda. Dit is belangrijk als je ook huurtoeslag of studiefinanciering aan wilt vragen.
 • Je kunt je digitaal inschrijven.
 • Huur je een onzelfstandige kamer? Dan kan het voorkomen dat je op een ander huisnummer in moet schrijven. Jouw huisnummer is dan niet bij de gemeente bekend.
 • WonenBreburg kan je een brief meegeven waarin we verklaren dat je op de betreffende kamer woont. Daarmee kun je naar de gemeente gaan.

Wat zijn de spelregels betreffende inwoning, onderhuur, medehuurderschap, afgestudeerd en afstand huurrechten voor studenten?

Inwoning
Je mag iemand laten inwonen in je zelfstandige eenheid als je een aparte slaapkamer hebt. Huur je een zit/slaapkamer? Dan mag je daar niet met twee personen wonen. Je vraagt toestemming tot inwoning aan via het Formulier toestemming inwoning.

Onderhuur
Je vraagt toestemming voor onderhuur aan via het Formulier toestemming onderhuur. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent student; 
 • Je hebt geen huurachterstand;
 • Er zijn geen sociale klachten over jou; 
 • In de periode dat onderhuur plaatsvindt, is er geen sprake van wisselingen van onderhuurder;
 • Je dient de aanvraag voor onderhuur minimaal 4 weken voor aanvang van de onderhuur in;
 • Je aanvraag is pas akkoord als je van WonenBreburg officieel goedkeuring hebt gekregen;
 • Je sluit met maximaal één onderhuurder een contract af voor de hele periode;
 • De reden voor de aanvraag voor onderhuur is om wille van je studie;
 • Je kunt zelf een kandidaat aandragen die jouw kamer wil onderhuren;
 • Je mag de kamer maximaal 1 jaar onderverhuren;
 • Je sluit met de onderhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af, waarbij je gebruik maakt van het huurcontract en de algemene voorwaarden die WonenBreburg hiervoor ter beschikking stelt. Voordeel van het gebruik van dit huurcontract en deze algemene voorwaarden is, dat deze juridisch getoetst zijn. Je overhandigt een kopie van het afgesloten en ondertekende huurcontract aan WonenBreburg;
 • De huurprijs die je aan de onderhuurder berekent, komt overeen met de huurprijs die WonenBreburg aan jou berekent. Eventuele extra kosten bereken je en sluit je met elkaar af in een aparte overeenkomst, die je samen opstelt;
 • De hoofdhuurder blijft huur betalen aan WonenBreburg, de onderhuurder betaalt aan de hoofdhuurder;
 • Diegene die onderhuurt moet aantoonbaar een student zijn, ofwel bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling kunnen tonen. 

Medehuurderschap
Sta je langer dan 2 jaar samen ingeschreven op je huidige adres of heb je minimaal 2 jaar geleden toestemming gekregen voor inwoning? Dan kan je partner medehuurder worden. Zijn of haar naam komt dan ook op het huurcontract te staan. Een partner kan alleen medehuurder worden als hij/zij ook aan een landelijk bekende onderwijsinstelling studeert. Je vraagt toestemming voor medehuurderschap aan via het Formulier aanvraag medehuurschap.

Huur je een studentenkamer en ben je afgestudeerd?
Dan moet je binnen 6 maanden na afstuderen de huur van je kamer opzeggen. Huur je een zelfstandige studenteneenheid voor 2 personen? Dan hoef je pas, als jullie allebei afgestudeerd zijn, binnen 6 maanden na afstuderen de huur van de studenteneenheid op te zeggen.

Afstand huurrechten
Voor de verklaring voor afstand huurrechten (onder voorwaarden) is geen instemming nodig vanuit WonenBreburg. Degene die bij ons blijft huren, heeft vanaf dan ook alle rechten en plichten. Je vindt dit formulier op onze website via het Formulier afstand huurrechten.

Waar wordt het huurcontract getekend voor mijn kamer of zelfstandige studentwoning en wanneer betaal ik de 1e huurnota?

Als nieuwe huurder teken je het huurcontract op ons kantoor aan de Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB, Tilburg of aan de Schorsmolenstraat 48, 4811 VP, Breda. Dit is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Je moet dan ook de huur, de waarborgsom en de administratiekosten per pin betalen. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op je rekening staat! Je ontvangt pas de sleutels van je kamer als het contract getekend is en de huur betaald is. Wil je de afspraak voor het tekenen van het huurcontract verzetten? Mail dit dan naar student@wonenbreburg.nl. Je kunt ons ook bellen via 0900-0209 (lokaal tarief)

Mag ik een muurschildering aanbrengen?

In alle gemeenschappelijke ruimtes die niet tot het gehuurde behoren (trappenhal, centrale hal, algemene gangen) mag je geen muurschildering aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van WonenBreburg.

Huur je een zelfstandige kamer?
Dan mag je een muurschildering aanbrengen. Let op: je mag dit doen volgens de algemene voorwaarden van WonenBreburg, inclusief ons ZAV-beleid.

Huur je een onzelfstandige kamer?
Dan mag je ìn de kamer een muurschildering aanbrengen. Let op: je mag dit doen volgens de algemene voorwaarden van WonenBreburg, inclusief ons ZAV-beleid.
In de gemeenschappelijke ruimtes die behoren tot je afdeling mag je ook een muurschildering aanbrengen, volgens de algemene voorwaarden van WonenBreburg inclusief ons ZAV beleid.

Hoe toetst WonenBreburg dit?
De verandering is vakkundig, schoon, heel en veilig aangebracht. Er zijn deugdelijke materialen gebruikt. Wat zijn geen deugdelijke materialen?

 • Een viltstift
 • Een graffiti spuitbus
 • Lakverf 

Het overschilderen van schakelmateriaal en/of plinten mag niet, net als het mee- of overschilderen van vensterbanken en/of kozijnen!
De verandering mag geen afbreuk doen aan de verhuurbaarheid van de kamers.
De muurschildering mag niet aanstootgevend, beledigend of vulgair zijn, volgens WonenBreburg en voor (mede-)bewoners.