PKVW, rookmelder, koolmonoxidemelder

Wij vinden het belangrijk dat u velig woont. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zich beveiligt tegen inbraak, brand en koolmonoxide.

Veelgestelde vragen

Worden rookmelders die bevestigd zijn in algemene ruimtes van een complex gecontroleerd?

 • Rookmelders die niet op een brandmeldcentrale zijn aangesloten en in een algemene ruimte hangen worden minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd, getest en bij een geconstateerd defect vervangen.
 • Rookmelders die wel op een brandmeldcentrale zijn aangesloten worden maandelijks door middel van een steekproef getest en 1 keer per jaar worden alle rookmelders getest.

Wat moet ik doen als een koolmonoxidemelder afgaat in mijn woning?

 • Als de koolmonoxidemelder afgaat in de woning, moet u direct de hoofdgaskraan dicht zetten en alle ramen en deuren tegen elkaar open zetten.
 • Maak vervolgens met Firma Feenstra een afspraak met het verzoek om de installatie na te kijken, omdat de koolmonoxidemelder afgaat. Zij zijn bereikbaar op het telefoon nummer: 088-8455 000.

Let op: mocht blijken dat de gasinstallatie niet van de Firma Feenstra is, dan kunnen er eventueel kosten aan verbonden zitten als u hen hiervoor laat langs komen.

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel:

 • Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
 • Laat bij bovengenoemd onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd.

Laat uw schoorsteen regelmatig vegen!

Goede ventilatie: in een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen. Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht. Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap, dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk.

Wanneer moet u zich ongerust maken? De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal. De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan. Neem dan contact op met Feenstra via (088) 84 55 000.

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

 • Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.
 • Ongeboren baby's, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Plaatst WonenBreburg een koolmonoxidemelder in mijn woning?

Heeft u in de woning een open verbrandingstoestel welke eigendom is van WonenBreburg, dan plaatst WonenBreburg een koolmonoxide melder. Mocht u een koolmonoxidemelder willen maak dan een afspraak. Bel onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief) 

Wat doet een koolmonoxide melder?

 • Een koolmonoxide melder meet hoeveel koolmonoxide er in de luchtzit, en hoe lang het in de lucht zit.
 • De melder geeft een piepsignaal af als er teveel koolmonoxide in de lucht zit.

Heeft het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) certificaat invloed op de huurprijs?

Door een PKVW-certificaat gaat alleen de streefhuur van de huurwoning omhoog. De streefhuur is de huurprijs die een nieuwe huurder betaalt voor de woning. De huidige huurder gaat dus niet meer huur betalen.

Wat is een PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)?

 • PKVW staat voor Politie Keurmerk Veilig Wonen.
 • De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, woongebouwen, buurten en wijken.
 • De kans dat gelegenheidsinbrekers uw woning links laten liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.
 • De eisen zijn beveiliging, verlichting en rookmelders.
 • Het gaat dan om de bereikbare ramen en deuren in de voor-, zij-, achtergevel en dak, en om zowel vaste als bewegende delen (ramen en deuren). Kortom, de beveiliging van alle ramen en deuren die toegang verschaffen tot de woning.
 • Maar het gaat ook om buitenverlichting en rookmelders.
 • U kunt zelf via de website http://www.politiekeurmerk.nl/ een duplicaat van het politiekeurmerk van uw woning op vragen per mail. Mits u woning uiteraard een Politie Keurmerk Veilig Woning heeft. U kunt op deze website naar het tabblad 'bewoners' gaan, vervolgens naar 'certificaat beveiligde woning' en dan naar 'duplicaat certificaat opvragen.'

Hoe lang is een PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) certificaat geldig?

De geldigheid (bruikbaarheidstermijn) van een PKVW certificaat is vastgesteld op 10 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte. Certificaten die voor 1 juli 2008 zijn uitgegeven, zijn 5 jaar geldig.

Vervangt WonenBreburg de batterijen van mijn rookmelder of koolmonoxidemelder?

 • Als uw rook- of koolmonoxidemelder piept zonder aanleiding dan is dit een teken dat de batterijen vervangen moeten worden. Batterijen vervangen moet u zelf doen.
 • WonenBreburg stuurt geen monteur langs om de batterijen te vervangen.
 • Is de rook- of koolmonoxidemelder ook aangesloten op de electra en zijn de batterijen al vervangen en blijft de rookmelder piepen dan kunt u een afspraak maken met de electricien van WonenBreburg.

Verlengt WonenBreburg de PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) certificatie nog?

Nee, WonenBreburg heeft besloten om de de PKVW-certificaten niet te verlengen.

Moet ik zelf rookmelders of koolmonoxidemelders in mijn woning ophangen?

 • Dit is niet verplicht, maar voor uw eigen veiligheid is het wel verstandig om een rook- of koolmonoxidemelder te plaatsen in uw woning.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de werking van de rook- of koolmonoxidemelder en het vervangen van de batterijen als dit nodig is.
 • De beste locatie om de rook- of koolmonoxidemelder te bevestigen is ter hoogte van 'vluchtroutes'. Zoals de gang op de begane grond. De overloop op zolder en nabij het trapgat omdat hier de rook langs omhoog trekt.

Klopt het dat nieuwbouw woningen standaard worden opgeleverd inclusief rookmelders?

 • Vanaf 2003 is het volgens het bouwbesluit verplicht om nieuwbouwwoningen op te leveren met rookmelders in de woning. Uiteraard doet WonenBreburg dit dan ook.
 • Na de oplevering van de woning is de huurder zelf verantwoordelijk voor het checken van de werking van de rookmelder, vervangen van batterijen en eventueel het vervangen van de rookmelder indien nodig.

Wat moet ik doen bij koolmonoxidevergiftiging?

 • Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging, zorg er dan voor dat de personen om wie het gaat zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid!
 • Bel 112 om de juiste medische behandeling te geven.
 • Waarschuw de huisgenoten.
 • Zet ramen en deuren wijd open.
 • Schakel (indien mogelijk) de bron uit.

Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht.

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?

U kunt, zonder dat u het merkt, koolmonoxide inademen. U ruikt, ziet of proeft de koolmonoxide niet.

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof. De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje:

 • lichte hoofdpijn
 • misselijkheid
 • overgeven
 • vermoeidheid
 • verward en/of slaperig gevoel
 • versnelde hartslag

Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.