Servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 15 augustus een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Bekijk het filmpje: Uitleg afrekening warmtekosten WonenBreburg

Veelgestelde vragen

Wat is vervolgschade?

Vervolgschade is bijvoorbeeld een vochtplek op het plafond of de muur, natte meubels of kromtrekkend laminaat na een lekkage. Deze schade moet u zelf (laten) maken  en komt dus ook voor uw rekening. Dit geldt ook wanneer de oorzaak van de lekkage niet bij u in huis ligt.

 

Wat zijn servicekosten?

 • Dat zijn vergoedingen of voorschotten die we elke maand bij u in rekening brengen.
 • U betaalt hiermee voor extra goederen of diensten die wij leveren.
 • Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor sommige kosten geldt een maximumbedrag. De servicekosten die subsidiabel zijn, zijn: elektra algemene ruimten, schoonmaakkosten algemene ruimten en verlichting algemene ruimten. Op de website van www.toeslagen.nl vindt u hierover meer informatie.
 • Voor sommige servicekosten betaalt u een voorschot en verrekenen we het één keer per jaar met uw verbruik. Dit noemen we verrekenbare servicekosten. 
  Voorbeelden van verrekenbare servicekosten zijn: water, schoonmaak algemene ruimtes, onderhoud van de tuinen.
 • Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een vast bedrag betaalt en die niet met u worden afgerekend. Voorbeelden van niet-verrekenbare servicekosten zijn: rioolonderhoud, boiler/geiser huur, vaste lasten van de wijkverwarming.

Welke servicekosten passen wij per 1 januari 2018 aan?

Per 1 januari 2018 gelden de volgende algemene aanpassingen:

 

Rioolrecht Breda: 20%. De kosten die de gemeente Breda aan WonenBreburg doorrekent voor het beheer en onderhoud van de riolering, zijn de afgelopen jaren gestegen. Daarom verhoogt WonenBreburg het voorschot Rioolrecht dat haar huurders hiervoor betalen. Dit voorschot wordt alleen aan WonenBreburg betaald door huurders van onzelfstandige (studenten)woningen; de overige huurders betalen het Rioolrecht rechtstreeks aan de gemeente.

 
Afvalstoffenheffing Breda: 5%. De kosten die de gemeente Breda aan WonenBreburg doorrekent voor afvalinzameling en afvalverwering, zijn de afgelopen jaren iets gestegen. Daarom verhoogt WonenBreburg het voorschot Afvalstoffenheffing dat haar huurders hiervoor moeten betalen. Dit voorschot wordt alleen aan WonenBreburg betaald door huurders van onzelfstandige (studenten)woningen; de overige huurders betalen het Rioolrecht rechtstreeks aan de gemeente.

 
Verontreinigingsheffing Breda: 5%. De kosten die de gemeente Breda aan WonenBreburg doorrekent voor zuivering van oppervlaktewater (door vervuiling van o.a. doorspoelen van toilet en wastafel) zijn de afgelopen jaren iets gestegen. Daarom verhoogt WonenBreburg het voorschot Verontreinigingsheffing dat haar huurders hiervoor moeten betalen. Dit voorschot wordt alleen aan WonenBreburg betaald door huurders van onzelfstandige (studenten)woningen; de overige huurders betalen het Rioolrecht rechtstreeks aan de gemeente.

 

 

Schoonmaak: In 2018 worden de schoonmaakkosten over 2017 afgerekend. Omdat WonenBreburg de schoonmaak in 2016 opnieuw heeft aanbesteed, kan het zijn dat de kosten (veel) verschillen ten opzichte van het jaar ervoor. Voor veel woongebouwen geldt dat de schoonmaakkosten gedaald zijn ten opzichte van 2016. In een enkel geval kan het zijn dat de kosten juist wat gestegen zijn. De verschillen tussen uw voorschot en de werkelijke schoonmaakkosten worden met u afgerekend in 2018. Als er grote verschillen zijn, zullen wij uw voorschotbedrag per 1 januari 2019 hierop aanpassen. 

 

Daarnaast kan het zijn dat voor uw woning nog een aantal andere aanpassingen geldt. Deze aanpassingen zijn dan gedaan op basis van uw afrekening van 2016.

 

U ontvangt half december een brief van WonenBreburg met de tariefaanpassing van uw woning. 

Welke servicekosten zijn in mijn huurprijs verwerkt?

 • U kunt dit terugvinden in uw huurcontract.
 • Uitleg over de servicekosten die u betaalt kunt u hier lezen.
 • Wat zijn verrekenbare servicekosten? Dit zijn kosten voor gas, water en elektra voor algemeen gebruik.
  Ook zijn dit kosten voor het wassen van ramen en schoonmaak van algemene ruimten. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Deze kosten worden 1x per jaar afgerekend. Dat betekent dat we kijken of uw voorschot toereikend geweest is en of u dus nog geld van ons terugkrijgt of dat u bij moet betalen. 

Wanneer krijg ik de afrekening van de servicekosten van WonenBreburg?

 • De afrekeningen betreffen een kalenderjaar.
 • Dit betekent dat WonenBreburg wettelijk binnen een half jaar na het aflopen van deze periode de afrekeningen bij de huishoudens in de brievenbus moet hebben liggen (30 juni).
 • Wanneer de verwerking eerder plaatsvindt kan deze eerder opgestuurd worden.
 • Als u van ons een bedrag terug krijgt, dan wordt dit binnen 4 weken na het verzenden van de brief aan u over gemaakt. Dit doen we om onze bewoners de kans te geven om het juiste rekeningnummer door te geven. Terug te betalen bedragen worden verrekend met openstaande bedragen.
 • Wij kijken welke kosten we daadwerkelijk hebben gemaakt. We berekenen wat uw deel is in deze kosten. En dan kijken we wat u betaald heeft in de maandelijkse voorschotten.  
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot dat door u betaald is, moet u bijbetalen.
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dat het voorschot dat door u betaald is, dan krijgt u geld terug. 
 • Wij passen de maandelijkse voorschotten elk jaar op 1 januari aan.
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid. 

Kan ik via WonenBreburg een rioolverzekering afsluiten?

 • Bij de meeste huurcontracten is de rioolverzekering al in de servicekosten opgenomen.
 • Als dit niet het geval is dan kunt u zich aanmelden voor een rioolverzekering. De kosten hiervan betaalt u in uw maandelijkse servicekosten.
 • U kunt zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen via 0900-0209 (lokaal tarief).
 • De kosten per maand zijn € 0,50 
 • Voor verstoppingen belt u met Van der Valk en De Groot telefoonnummer: (013) 303 00 38

Kan ik via WonenBreburg een glasverzekering bij het glasfonds afsluiten?

 • Bij de meeste huurcontracten is het glasfonds al in de servicekosten opgenomen.
 • Als dit niet het geval is dan kunt u zich aanmelden voor een glasfonds.
 • De kosten hiervan betaalt u in uw maandelijkse servicekosten.
 • U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via 0900-0209 (lokaal tarief).
 • De kosten per maand zijn € 0,90 
 • Tilburg: Voor glasschade belt u met De Glascentrale, (013) 544 29 26
 • Breda: Voor glasschade belt u met Verlaar Glasherstel, 0800 - 837 52 27.

Kan ik de hoogte van mijn service kosten laten aanpassen?

Voor vragen over de berekening van de jaarlijkse aanpassing, kunt u contact opnemen met uw woonconsulent.

Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld de lift niet gebruik?

 • Ja, de kosten voor de lift, schoonmaak,verlichting horen bij de flat.
 • Alle bewoners betalen een deel van deze kosten.
 • Bij enkele complexen betalen bewoners deze kosten niet als mensen op de begane grond woont en de lift niet gebruiken. Dit geldt alleen als hier een aparte meter voor is zodat het inzichtelijk is. Men betaalt dan ook geen schoonmaakkosten.

Op de afrekening servicekosten staat de periode van 1 januari tot en met 31 december, maar u heeft slechts een bepaalde periode van het jaar in de woning gewoond. Hoe kan dit?

 • Op de afrekening staat voor welke periode wij de servicekosten berekenen.
 • Bent u verhuisd? Dan staat op de afrekening voor welke periode wij de servicekosten afrekenen.
 • Bijvoorbeeld: u bent op 1 maart verhuisd (Dan zijn de servicekosten berekend van 1 januari t/m 28 februari). Of: u heeft vanaf 15 september de woning gehuurd. (Dan zijn de servicekosten berekend van 15 september t/m 31 december)

Kan WonenBreburg bij de afrekening van een bepaald kalenderjaar ook nog kosten van eerdere jaren in rekening brengen?

 • Nee, een eventuele naheffing kan niet worden meegenomen in de servicekostenafrekening van een ander kalenderjaar. De jaarlijks aan huurder te verstrekken afrekening heeft slechts betrekking op de kosten die in het afgelopen kalenderjaar zijn gemaakt.
 • Voor een eventuele naheffing over een eerder jaar verstrekt WonenBreburg een aparte afrekening.

Wat gebeurt er wanneer WonenBreburg niet op tijd de servicekosten afrekening verstrekt?

 • WonenBreburg mag de voorschotten niet verhogen zolang de afrekening niet is verstrekt.

Wat betekent ‘wijkverwarming’ of ‘blokverwarming’ in de servicekosten?

 • Dat zijn verwarmingssystemen waarbij meerdere huizen door ketelinstallatie verwarmd worden.
 • De kosten van het ketelhuis en de leidingen zitten in de servicekosten.
 • Bij wijkverwarming en blokverwarming wordt geen btw berekend. Daarom is dit goedkoper.

Welke servicekosten betaal ik en krijg ik daarvan een afrekening?

 • U betaalt naast de kale huur ook een bedrag aan servicekosten.
 • Bij de servicekosten zijn verrekenbare en niet verrekenbare servicekosten.
 • Wat zijn verrekenbare servicekosten? Dit zijn kosten voor gas, water en elektra voor algemeen gebruik.
 • Ook zijn dit kosten voor het wassen van ramen en schoonmaak van algemene ruimten. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Een keer per jaar vergelijken we het totaalbedrag wat u heeft betaald met de kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. Betaalde u teveel? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan moet u bijbetalen.
 • Wat zijn niet verrekenbare servicekosten? Deze kosten betaalt u voor diensten van WonenBreburg. Dit is de glasverzekering en het rioolfonds (het ontstoppen van het riool). Dit zijn vaste kosten. Wij kunnen deze bedragen elk jaar verhogen, als de kosten van deze diensten zijn gestegen. Hierover ontvangt u van tevoren altijd een brief. De tarieven van de  servicekosten worden per 1 juli 2018 niet aangepast.
 • Afrekening servicekosten: de afrekening van de servicekosten vindt jaarlijks plaats. De afrekening gaat over een heel jaar van 1 januari t/m 31 december, of een gedeelte als u daar niet het hele jaar gewoond heeft.
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid.