In- en uitschrijven

Wilt u zich in- of uitschrijven als woningzoekende? Kijk dan voor meer informatie op www.woninginzicht.nl, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een inschrijving bij Woning in Zicht, Klik voor Wonen of Klik voor Kamers?

Tilburg

 • Inschrijven kost € 8,- en daarna ieder jaar € 8,- om de inschrijving te verlengen.
 • Het rekeningnummer van Woning in Zicht is NL32RABO 0151248184. U betaalt via een eenmalige machtiging of iDeal.
 • U kunt het bedrag niet pinnen of contant betalen op kantoor. Zodra wij de inschrijfkosten hebben ontvangen, staat u ingeschreven als woningzoekende.

Breda

 • Inschrijven kost € 20,00 daarna ieder jaar € 10,00 om de inschrijving te verlengen.
 • Het rekeningnummer van Klik voor Wonen is  NL33BNGH0285097601. U betaalt via een eenmalige machtiging of iDeal.
 • U kunt het bedrag niet pinnen of contant betalen op kantoor. Zodra wij de inschrijfkosten hebben ontvangen, staat u ingeschreven als woningzoekende.

Hoe kan ik een inschrijving splitsen of iemand verwijderen van mijn inschrijving?

Het is niet mogelijk om zelf een medeaanvrager uit te schrijven, want daarmee vervallen de opgebouwde rechten van deze persoon. U kunt dit via de corporaties regelen.

U kunt kiezen voor: A: splitsen öf B: uitschrijven

A: splitsen

 • Eén van beide aanvragers die wordt gesplitst van de inschrijving, moet € 20,00 inschrijfgeld betalen (Klik voor Wonen) of € 8,- (Woning in Zicht) en krijgt ook een nieuw inschrijfnummer. Bij splitsen blijft de persoonlijk opgebouwde inschrijfduur (op basis van de inschrijfdatum) behouden.
 • U kunt splitsen op de volgende manieren aanvragen: U kunt samen met uw geldig legitimatiebewijs langs komen bij één van de corporaties.
 • Bent u niet in de gelegenheid om samen te komen, dan kunt u ook alleen komen en uzelf van de inschrijving laten splitsen. U bent dan altijd degene die het inschrijfgeld moet betalen en het nieuwe inschrijfnummer krijgt.
 • Het is ook mogelijk een splitsing schriftelijk aan te vragen. In de brief moet zijn vermeld dat het om een splitsing gaat, de juiste adressen, inschrijfnummer, door beiden ondertekend en voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. In de brief moet ook zijn vermeld wie het inschrijfgeld gaat betalen. Degene die het inschrijfgeld gaat betalen krijgt het nieuwe inschrijfnummer en een brief (automatisch verstuurd door Klik voor Wonen) om het inschrijfgeld te betalen.

B: uitschrijven van een mede aanvrager

 • Uitschrijven kan alleen door de persoon worden aangevraagd die uitgeschreven wenst te worden. U kunt met uw geldig legitimatie bewijs langs komen bij één van de corporaties om dit te regelen.
 • Als u het verzoek om uit te schrijven schriftelijk wilt regelen, dan vragen wij u om ons een brief te sturen met uw verzoek om uitschrijving, voorzien van een handtekening en een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs. Vermeld u in de brief ook duidelijk dat u op de hoogte bent van het vervallen van uw opgebouwde inschrijfduur.
 • U kunt deze aanvragen ook per e-mail indienen voor Breda bij Klik voor Wonen, info@klikvoorwonen.nl of voor Tilburg bij Woning in Zicht info@woninginzicht.nl.

Hoe kan ik extra inschrijfduur aanvragen?

 • Vraag een aanvraagformulier aan bij een van de woningcorporaties van www.woninginzicht.nl. Lever het formulier en alle papieren die daarbij horen in bij één van de woningcorporaties. U moet dit binnen vier maanden doen na uw echtscheiding of het verbreken van uw samenlevingscontract. De aanvraag voor extra inschrijfduur kunt u ook indienen bij Woning in Zicht. U kunt het mailen naar info@woninginzicht.nl of per post versturen naar Woning in Zicht, Postbus 47, 5000 AA TILBURG.
 • In Breda kun je geen extra inschrijfduur aanvragen.

Wanneer kan ik extra inschrijfduur krijgen?

Tilburg

 • U komt in aanmerking voor extra inschrijfduur als u en uw partner na een duurzame relatie uit elkaar gaan en u zorgt draagt voor één of meer minderjarige kinderen en u daarbij niet in uw woning kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden en uw partner in uw huidige woning blijft wonen. U moet altijd kunnen bewijzen dat u in één van deze situaties zit. Voor meer informatie raadpleeg www.woninginzicht.nl.
 • Breda: U kunt in Breda geen extra inschrijfduur krijgen. Voor meer informatie raadpleeg Klik voor Wonen.

Wanneer wordt mijn aanvraag voor extra inschrijfduur bij Woning in Zicht beoordeeld?

 • De woningcorporatie waar u het aanvraagformulier heeft ingeleverd, beoordeelt uw aanvraag binnen vijf werkdagen.

Hoe lang is extra inschrijfduur bij Woning in Zicht geldig?

Dit is geldig voor een periode van maximaal een jaar.

Kan ik de opgebouwde inschrijfduur bij Klik voor Wonen of Woning in Zicht meenemen naar een andere gemeente?

 • Nee dit is niet mogelijk. Uw inschrijving geldt alleen voor de website waar u zich heeft ingeschreven. U kunt wel bij meerdere gemeenten tegelijk ingeschreven staan.
 • Elke gemeente werkt met zijn eigen systeem en spelregels.

Kan ik de opgebouwde inschrijfduur bij Klik voor Wonen of Woning in Zicht aan iemand anders overdragen?

Nee, dit is niet mogelijk. De opgebouwde inschrijfduur is persoonlijk.

Wat doet WonenBreburg tegen het oplopen van de wachtlijsten wegens het huisvesten van vergunninghouders, als het zover is?

Wij zijn nu al aan het kijken hoe we het kunnen oplossen. We hebben met een groep collega corporaties eerder dit jaar al aan de bel getrokken bij de gemeenten. Met hen zijn we aan het kijken wat mogelijke oplossingen zijn. ; We denken nu aan: woningen uit de verkoop halen en sloop uitstellen. meer mensen per woning huisvesten (woning delen), conceptueel bouwen (snelle nieuwbouw), onderzoek naar het inzetten van bedrijfsgebouwen (inbouwunits) en woonunits (containerwoningen) We willen daarbij ook aandacht en mankracht voor de leefbaarheid en zijn ook voor gespreide huisvesting.

Worden er administratiekosten, bemiddelingskosten of inschrijfkosten berekend bij het accepteren van huurwoning in de vrije sector?

Nee, er worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij het huren van een woning en voor een parkeerplaats zodra u een huurcontract met ons aangaat. Wij vragen ook geen borg en geen bemiddelingskosten.

Moet ik een huurwoning in de vrije sector voor een minimale periode huren?

Nee, wel geven we de voorkeur aan mensen die voor een langere tijd willen huren boven een woningzoekende die voor een bepaald tijd wenst te gaan huren. Dit om de rust in het woongebouw en de buurt te bewaren.