Urgentie

Zit u in een levensbedreigende situatie waardoor u moet verhuizen? Dan kunt u urgentie aanvragen. Voor het aanvragen van urgentie in Breda en omliggende dorpen gaat u naar www.klikvoorwonen.nl. Voor het aanvragen van urgentie in Tilburg en omgeving gaat u naar www.woninginzicht.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is het adres van de urgentiecommissie?

Tilburg

  • Het adres van de urgentiecommissie is:; Urgentiecommissie; Postbus 47; 5000 AA Tilburg

Breda

  • Het adres van de urgentiecommissie is: Urgentiecommissie; Postbus 1980; 4801 BZ Breda

Wanneer krijg ik antwoord op mijn urgentie aanvraag?

Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. Dit duurt vier weken.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de urgentiecommissie?

  • Tilburg: Als u het niet eens bent met de beslissing van de Urgentiecommissie, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij de Klachtencommissie, Postbus 488, 5000 ALTilburg.
  • Breda: Als u het niet eens bent met de beslissing van de Urgentiecommissie, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij Klik voor Wonen, Postbus 1980, 4801 BZ Breda.
Meer vragen (1)