Huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. 

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Welke servicekosten passen wij aan per 1 juli 2023?

Algemeen

Per 1 juli 2023 wordt vergoeding voor achterpadverlichting verhoogd met 150%.

Ik heb een verzoek tot eenmalige huurverlaging ingediend en ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd na binnenkomst van de beoordeling van WonenBreurg. U stuurt dan aan hen alle bewijsstukken mee die u ook naar uw corporatie gegeven heeft. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u hen een bedrag van € 25,- betalen.

Geeft WonenBreburg de nieuwe huurprijzen per 1 juli 2023 door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, WonenBreburg geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Voor de zekerheid vragen we u ook de nieuwe huurprijs door te geven via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Ik woon in een woning in de vrije sector. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels. Alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal is toegestaan, kan bezwaar worden gemaakt. Dat is niet het geval. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ik woon in een woning in de vrije sector en kan deze door de huurverhoging lastig meer betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt altijd contact opnemen met de afdeling huurincasso van WonenBreburg. Hoe eerder u meldt, des te beter kunnen we u helpen. Is uw inkomen structureel gedaald? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk via Woning In Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda) te gaan reageren op woonruimte die meer passend is bij uw inkomen.

Hoe bepaalt WonenBreburg mijn huurverhoging per 1 juli 2023?

Algemeen

We passen dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Op basis van de inflatie in 2022 en 2023 mogen we wettelijk gezien de huur van onze sociale huurwoningen met 2,6% verhogen. We vinden echter de betaalbaarheid belangrijk voor onze huurders. We verhogen de huur daarom met 2,19% voor sociale huurwoningen en met 4,1% voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen en garages.

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

Algemeen

U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg over mijn bezwaar tegen de huurverhoging of het voorstel tot huurverlaging. Wat kan ik nu doen?

Algemeen

 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u aangeven dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie.
 • Wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Huurcommissie en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Hoe hoog is de huurverhoging voor bedrijfsruimtes (BOG) per 1 juli 2023?

Algemeen

De bedrijfsruimtes (BOG) ontvangen een huurverhoging van 4,1% (gelijk aan de vrije sector).

Hoe lang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw bezwaarschrift over de huurverhoging?

Algemeen

 • Uw bezwaar wordt voor 21 juli 2023 behandeld door WonenBreburg. U krijgt dus uiterlijk 21 juli 2023 bericht van ons.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg? Geef dan aan dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Neemt de Huurcommissie het bezwaar in behandeling en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag terug. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Mijn kale huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 808,06. Krijg ik nog steeds huurtoeslag?

Algemeen

 • Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen.
 • Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw kale huur niet hoger zijn dan € 808,06. Wij verlagen uw huurprijs, zodat u huurtoeslag kunt ontvangen. U dient wel te bewijzen dat uw inkomen is gedaald. Wij vragen u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.

Ik wil de huurverhoging per 1 juli 2023 pas gaan betalen als mijn bezwaar is afgehandeld. Mag dat?

Algemeen

Heeft u uw bezwaar ingediend? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat het bezwaar afgehandeld is. Let op:

 • Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn
 • Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan moet u de betalingsachterstand alsnog betalen.

Ik kan de huur niet/moeilijk betalen. Wat nu?

Algemeen

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso van WonenBreburg. Dat kan binnen kantooruren via onze klantenlijn: 088-496 00 00. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij kunnen helpen.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

 • Bent u het niet eens met de huurverhoging die wij u voorstellen? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken vóór 1 juli 2023. Dit doet u door het bezwaarformulier in te vullen. Op dit bezwaarformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij van u nodig hebben en waar u dit naartoe moet sturen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan binnen kantooruren contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.
 • Wij overleggen met u over de reden van uw bezwaar. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?

Algemeen

U krijgt de eenmalige huurverlaging wanneer:

 • u op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning woont.
 • uw huur op 1 juli 2023 hoger zal zijn dan € 575,03 netto per maand.
 • u alleen woont en uw inkomen niet meer is dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) of;
 • u met 2 of meer personen woont en het totale inkomen van het huishouden niet meer is dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Daarbij wordt het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar niet meegeteld in het huishoudensinkomen. Het inkomen van inwonende kinderen vanaf 27 jaar telt wel mee.

 

Moet ik de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

Algemeen

Tot 1 juli hoefde u deze niet zelf aan te vragen. De eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. De informatie die wij hiervoor nodig hebben, kregen wij van de Belastingdienst.

Na 1 juli: als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dient u deze alsnog bij ons aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 088-496 0000.