Huurtoeslag

Is de huur die u betaalt te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de www.belastingdienst.nl.

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Er gelden andere inkomensgrenzen voor de huurtoeslag voor huishoudens die wel en niet recht hebben op pensioen. Wordt hier bij de passendheidstoets rekening mee gehouden?

Algemeen

Ja, bij de passendheidstoets moet altijd getoetst worden aan de maximale inkomensgrens. Deze grens staat in de Wet op de huurtoeslag en geldt voor het betreffende type huishouden. Binnen de huurinkomenstabel die u vindt op Woning in Zicht of Klik voor Wonen hebben we ervoor gekozen om geen rekening te houden met deze grens, om het wat eenvoudiger te maken. Dit leidt niet tot verkeerde (niet-passende) toewijzingen.

Er verandert iets in mijn huishouden. Welke verandering moet ik zelf doorgeven aan de Belastingdienst i.v.m. de huurtoeslag?

Algemeen

Kijk voor meer informatie hierover op www.toeslagen.nl.

 • Op 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Wij geven uw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst.
 • Op 1 januari worden de servicekosten verhoogd. U moet deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst.
 • Als de Belastingdienst de informatie niet van ons heeft gekregen, ontvangt u een brief. Daarin staat wat u moet doen om de wijziging alsnog aan de Belastingdienst door te geven. Deze brief stuurt de Belastingdienst niet altijd. Heeft u na 8 weken nog niets ontvangen? Bel dan met de Belastingdienst of kijk op hun website om in te loggen met DIGID bij het onderdeel 'Mijn toeslagen'.
 • U kunt wijzigingen doorgeven via de Belastingtelefoon via 0800-0543.

Hoe hoog mag mijn eigen vermogen maximaal zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen?

Algemeen

U mag een bepaald bedrag aan eigen vermogen hebben. Dit kunt u nalezen op www.toeslagen.nl

Hoe hoog mag mijn huur maximaal zijn voor huurtoeslag?

Algemeen

Dit kunt u nalezen op www.toeslagen.nl.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn om huurtoeslag aan te vragen?

Algemeen

Dit kunt u nalezen op www.toeslagen.nl.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

 • U kunt huurtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl.
 • Vraagt u de huurtoeslag liever niet digitaal aan. Neem dan contact op met de Belastingtelefoon via 0800-0543. Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken. U hoeft de huurtoeslag maar 1 keer aan te vragen bij de Belastingdienst. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf.
 • De huurtoeslag wordt op u eigen bankrekening overgemaakt.

Hoe wordt de rekenhuur of toeslaghuur berekend?

Algemeen

De rekenhuur of toeslaghuur is de netto huur (=kale huur) + subsidiabele servicekosten (= servicekosten waarover u toeslag krijgt).

Hoeveel huurtoeslag kan ik aanvragen?

Algemeen

De Belastingdienst maakt een berekening. Zij kijken daarvoor naar uw inkomen, de huur en de grootte van uw huishouden. U kunt zelf een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Iemand komt bij mij inwonen. Wat gebeurt er dan met mijn huurtoeslag?

Algemeen

Als er iemand komt inwonen, kan dit effect hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u ook een proefberekening maken.

Ik ben student. Kan ik huurtoeslag aanvragen voor mijn kamer of zelfstandige studenteneenheid?

Algemeen

Om huurtoeslag te ontvangen, moet de huurder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij/zij is 18 jaar of ouder;
 • Hij/zij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;
 • Hij/zij huurt een zelfstandige woonruimte. Uitzondering hierop is een kamer in een toegewezen onzelfstandige eenheid. Dit betreft een oude regeling van het kabinet, “Aanwijzing van kamers VROM inzake IHS”. Deze uitzondering is van toepassing bij woningen gebouwd voor 1997. Wil je weten of je jouw kamer hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een mail naar student@wonenbreburg.nl;
 • Hij/zij betaalt de huur;
 • Hij/zij, zijn/haar eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op het woonadres;
 • Hij/zij, zijn/haar eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Zijn/haar huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

In enkele bijzondere situaties gelden afwijkende voorwaarden. Bijvoorbeeld als iemand gehandicapt is of een huishouden 8 of meer personen kent.

Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken om te kijken hoeveel huurtoeslag je kunt ontvangen. Je moet dan de kale huur, de schoonmaakkosten algemeen (maximaal € 12,00) en elektra algemeen (maximaal € 12,00) opgeven.

Ik betaal bruto meer huur dan ik mag opgeven voor de huurtoeslag. Hoe komt dat?

Algemeen

Voor de huurtoeslag mag u alleen de netto huurprijs en een aantal servicekosten opgeven.

Wat is de rekenhuur of de toeslaghuur?

Algemeen

De rekenhuur of toeslaghuur is het bedrag waarover de huurtoeslag wordt berekend.

Wat is huurtoeslag?

Algemeen

Huurtoeslag is een bedrag dat u van de overheid kunt krijgen. U kunt dit aanvragen als de huur van uw woning te hoog is voor uw inkomen via www.toeslagen.nl. Het maakt daarbij niet uit of u de woning huurt van een woningcorporatie of van een particulier. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.