Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt de huur digitaal, via post, e-mail of in één van onze woonwinkels opzeggen. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is meestal een maand. De opzegtermijn staat in uw huurcontract.

Bekijk hieronder de film huur opzeggen, waarin wordt verteld waar u allemaal rekening mee moet houden.

Veel gevraagd over de huur opzeggen

Hoe kan ik de huur opzeggen?

Algemeen

 • Dit kan digitaal. Let op: vanwege de wet op de privacy moet u eerst inloggen.
 • Als je student bent, kun je de huur alleen digitaal opzeggen. Let op: vanwege de wet op de privacy moet je eerst inloggen.
 • U kunt een aangetekende brief versturen naar: Postbus 409, 5000 AK, Tilburg. LET OP: in uw brief moeten de volgende gegevens staan: uw naam, de naam van uw medehuurder (als er een medehuurder is), de datum waarop de huur moet eindigen, uw nieuwe adres, een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken en uw handtekening (en die van de eventuele medehuurder).
 • Wij kunnen u een opzeggingsformulier per post of per mail toesturen.
 • U kunt ook een huuropzeggingsformulier ophalen in één van onze woonwinkels. 
 • Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal een maand. Deze termijn gaat in op het moment dat wij de huuropzegging van u ontvangen. Het maakt niet uit of de laatste dag van het huurcontract aan het begin of einde van de maand valt, mits het op een werkdag valt.
 • Heeft u uw huuropzegging ondertekend en ingeleverd bij ons? En wilt u ineens niet meer verhuizen? Dan kunt u tot uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de huuropzegging uw huuropzegging schriftelijk intrekken. Doet u dit? Dan brengt WonenBreburg € 75,- bij u in rekening.

Ik kan als huurder niet zelf de huur komen opzeggen. Hoe kan de huur dan toch opgezegd worden?

Algemeen

Een wettelijke vertegenwoordiger kan voor u de huur opzeggen. Dit is bijvoorbeeld een bewindvoerder of een mentor.

Heeft u geen wettelijke vertegenwoordiger of is er geen gevolmachtigde? Neem dan contact op met WonenBreburg via 088-496 00 00.

Krijg ik een schriftelijke bevestiging als ik mijn huur opzeg?

Algemeen

 • Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging vindt u meer informatie over hoe u uw woning moet achterlaten.

Moet ik betalen als ik niet aanwezig ben op de geplande afspraak van de voor - of eindcontrole?

Algemeen

 • Nee, u hoeft niets te betalen. U moet ons wel bellen om een nieuwe afspraak te maken.
 • Als u de sleutels inlevert na de einddatum van uw huurcontract dan brengen wij wel de extra dagen bij u in rekening.

Moet ik de automatische incasso stopzetten wanneer ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

 • Wij zetten een automatische incasso stop. Daar hoeft u niets voor te doen.
 • Heeft u een machtiging lopen via uw eigen bank? Dan moet u deze zelf stopzetten bij uw bank.

Moet ik de elektrameters afmelden als ik de huur van een garage opzeg?

Algemeen

Tilburg

 • Ja, u moet de meters afmelden. Wanneer er in de garage een voorbereiding voor elektra aanwezig is, kunt u een meter aanvragen bij het door u gekozen nutsbedrijf. Deze moet u zelf afmelden. U moet zelf de meterstand doorgeven aan het energiebedrijfbedrijf. 

Breda

 • Nee, u hoeft de meters niet af te melden. Over het algemeen zijn er geen elektrameters aanwezig in de garages. Bij sommige garages is er wel een aansluiting, maar dan zijn hier tussenmeters geplaatst.

Wat gebeurt er tijdens de controle nadat ik mijn woning heb opgezegd?

Algemeen

 • De medewerker van WonenBreburg loopt tijdens de inspectie samen met u de woning na en beoordeelt de technische staat van de woning. Heeft u vragen over de oplevering van de woning dan kunt u deze stellen aan de wijkopzichter.
 • Heeft u zelf iets veranderd aan de woning? Dan zal de medewerker van Wonenbreburg aangeven of u dit moet verwijderen of dat u het mag laten zitten.

Wat is de opzegtermijn van een huurwoning?

Algemeen

 • De opzegtermijn is minimaal 1 maand.
 • U kunt elke werkdag van de maand opzeggen, maar de einddatum van het contract mag niet op een feestdag of in het weekend vallen. Bijvoorbeeld: U zegt op 13 december op, dan is de einddatum van uw contract 13 januari. U zegt 1 december op, dan is de einddatum van uw contract 2 januari, want 1 januari is een feestdag.
 • De opzegtermijn gaat in vanaf de datum dat wij uw opzegging ontvangen.

Wat is de procedure nadat ik de huur heb opgezegd van een huurwoning in de vrije sector?

Algemeen

 • Nadat we uw huuropzegging hebben ontvangen, maakt de woonadviseur een afspraak met u voor een eerste controle van de woning.
 • Op de laatste dag van uw huurcontract, vóór 15.00 uur, levert u de sleutel in, in een van onze woonwinkels.
 • Meteen nadat we uw huuropzegging hebben verwerkt, gaan we de woning adverteren op www.woninginzicht.nl, www.klikvoorwonen.nl of www.klikvoorkamers.nl. Wanneer er een kandidaat is om de woning te bekijken, neemt deze persoon zelf contact met u op om een afspraak te maken. Dat gebeurt niet als u in het opzeggingsformulier heeft aangegeven dat u dit niet wenst. Tijdens de bezichtiging kunt u aangeven welke zaken u ter overname wilt aanbieden (denk aan laminaat of andere vloerbedekking, raam- of trapbekleding, planken, douchewand, etc.). Let op: wij controleren de gegevens van de kandidaat nadat hij of zij de woning heeft bezichtigd. Dit kan betekenen dat de kandidaat niet passend is voor de woning en daarom de woning niet mag huren. Ga er, bij een bezichtiging, niet meteen vanuit dat de kandidaat ook daadwerkelijk de nieuwe huurder wordt en uw spullen gaat overnemen. Houd daarom contact met deze persoon of neem contact op met een medewerker van WonenBreburg. Gaat deze kandidaat de woning niet huren? Dan krijgt de volgende kandidaat automatisch uw telefoonnummer voor het bezichtigen van de woning. Dat gebeurt via Klik voor Wonen, Woning in Zicht of Klik voor Kamers. Zo weet u dat de vorige kandidaat de woning niet kan huren. 

De huur van mijn kamer of zelfstandige studenteneenheid is opgezegd. Wanneer ontvang ik mijn waarborgsom en de eindafrekening?

Algemeen

Binnen drie weken na de einddatum ontvang je een eindafrekening. Deze eindafrekening bevat niet de afrekening van de servicekosten, deze komt apart, op een later moment. Na de eindafrekening kunnen wij de waarborgsom terugbetalen. Daarbij zijn twee mogelijkheden;

• Je krijgt nog geld van WonenBreburg. Heb je de kamer/woning goed opgeleverd? Dan krijg je je teveel betaalde huur en/of je waarborgsom terug. Dit verrekenen we met de eindafrekening of betalen we aan je terug.
• WonenBreburg krijgt nog geld van jou. Het kan gebeuren dat je niet alle verschuldigde huur hebt betaald. Ook kunnen wij kosten gemaakt hebben als je de kamer/woning beschadigd hebt, niet leeg of niet schoon hebt achtergelaten. Is het bedrag dat je aan ons moet betalen daardoor hoger dan wat jij van ons krijgt? Dan dien je het verschuldigde bedrag aan ons over te maken. De afrekening van je servicekosten vindt over het algemeen later plaats. Om de eindafrekening naar je nieuwe adres te kunnen sturen, hebben wij je nieuwe gegevens nodig. Vermeld deze daarom wanneer je de huur opzegt!