Woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Je hebt toestemming van ons en de andere eigenaar nodig. Hier kun je woningruil aanvragen.

Ben je student? Dan kun je niet meedoen aan woningruil.

Veel gevraagd over Woningruil

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van woning te kunnen ruilen?

Algemeen

 Voor u en uw ruilpartner gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan in het woningzoekende systeem van de corporatie waar u naartoe wilt verhuizen.
 • De woning waar u naar toe wilt verhuizen is geschikt voor de grootte van uw gezin.
 • Uw inkomen past bij de huurprijs.
 • U heeft geen huurachterstand en er is geen sprake van slechte bewoning.
 • De huurperiode wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, pas na het verstrijken daarvan kan de huur opgezegd worden. Het huurcontract kan wel afgekocht worden, u moet de nog resterende maanden huur dan betalen.
 • Het huurcontract wordt nadat het eerste jaar is verstreken automatisch voor onbepaalde tijd voortgezet.
 • Blijkt dat de gegevens die u ons gegeven hebt niet kloppen? Dan gaat de woningruil niet door.
 • Wanneer u uw woning ruilt met iemand gelden dus dezelfde regels als wanneer u uw huurcontract opzegt. Bij woningruil vervalt uw inschrijving als woningzoekende.
 • U moet de woningruil schriftelijk aanvragen.
 • Op de documenten staat dat u altijd € 50,- moet betalen. Bij WonenBreburg is dat niet zo. Bij ons hoeft u alleen  € 50,- boete te betalen wanneer u de woningruil niet door laat gaan!

Voor bovenstaande voorwaarden moet u tekenen dat u akkoord gaat. Voordat wij toestemming geven, controleren wij de woning. Is er schade aan de woning? Dan moet u die schade herstellen.

Helpt WonenBreburg mij bij het vinden van iemand die met mijn woning wilt ruilen?

Algemeen

U moet zelf iemand vinden die met u van woning wilt ruilen. U kunt contact leggen met huurders door heel Nederland via www.woningruil.nl. Als u iemand heeft gevonden die met u wil ruilen, dan vult u samen een formulier voor toestemming woningruil in.

Hoe lang duurt het om de contracten van de woningruil te regelen?

Algemeen

 • Dat kan een paar maanden duren voordat we de contracten van de woningruil hebben geregeld. Dit komt omdat er veel partijen bij betrokken zijn.
 • U kunt pas verhuizen als de aanvraag is goedgekeurd en als u het nieuwe huurcontract heeft getekend.

Hoe lang moet ik in mijn huidige woning wonen om woningruil te mogen aanvragen?

Algemeen

Dit hangt af van de corporatie van de woning waar u naartoe wilt verhuizen. We bekijken dit per aanvraag.

Ik heb geruild van woning, maar mijn nieuwe woning bevalt niet. Kan ik nu meteen weer verhuizen?

Algemeen

In uw huurcontract staat dat u minimaal één jaar in de woning moet wonen als u van woning hebt geruild. Zegt u het huurcontract toch eerder op? Dan betaalt u de resterende maanden huur.

Kan ik ook van woning ruilen met iemand buiten Breda of Tilburg?

Algemeen

 • Ja, dat kan als u allebei een woning huurt bij een woningcorporatie binnen Nederland.
 • U moet de aanvraag dan indienen bij alle twee de corporaties.
 • Heeft de woningcorporatie besloten dat zij de woning gaan verkopen als het huurcontract opgezegd wordt? Dan kunt u niet van woning ruilen.

Kost het geld om van woning te ruilen?

Algemeen

 • WonenBreburg brengt € 50,- boete in rekening bij haar huurder als 1 of beide huurders alsnog besluiten, na het uitvoeren van controles, de woningruil niet door te laten gaan.
 • Vindt de woningruil plaats tussen twee huurders vanWonenBreburg en gaat de woningruil niet door? Dan moeten beide aanvragers deze € 50,- boete betalen.

Verandert de huurprijs als ik van woning ruil?

Algemeen

We zien de woningruil als een normale verhuizing waar een nieuw huurcontract voor wordt gemaakt. We passen de huurprijs altijd aan.

Wanneer en hoe kan ik woningruil aanvragen?

Algemeen

U komt in aanmerking voor woningruil als u huurder bent van een woningcorporatie in Nederland. Vul hiervoor het formulier in "verzoek tot woningruil". Als uw woning verkocht wordt nadat u verhuist, kunt u geen woningruil aanvragen. U kunt op www.woninginzicht.nl aangeven dat u wilt ruilen. Via www.woningruil.nl kunt u ook landelijk kijken naar een ruilpartner. Voor huurders van Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonvizier en Thuisvester is het daarnaast mogelijk om zijn/haar woning voor woningruil aan te bieden op www.klikvoorwonen.nl/woningruil. Op deze pagina vindt u alle informatie over woningruil en kunt u ook direct de aanvraag doen. Let op: lees ook goed de voorwaarden voor woningruil door.

Wat is woningruil?

Algemeen

Bij woningruil ruilen twee huurders van een corporatie van woning.