Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders in uw buurt of van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in uw buurt of hun woongebouw. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe helpt WonenBreburg de bewonerscommissies?

Algemeen

WonenBreburg hecht grote waarde aan de bewonerscommissies en het werk dat zij doen. Wij geven commissies hulp in de vorm van:

 • Een bijdrage per commissie en per woning;
 • Een computer van de huurdersbelangenorganisatie (Breda of Tilburg) en een bijdrage voor de kosten van internet, cartridges, ed. of een vergoeding voor het gebruik van een eigen computer, internet, cartridges, e.d.;
 • Verder heeft de woonconsulent contact met de bewonerscommissie en vergaderen ze minstens 1 keer per jaar samen.

Hoeveel tijd kost deelname aan een bewonerscommissie?

Algemeen

Afhankelijk van hoe actief u bent, tussen de 4 en 8 uur per maand.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

Een huurderscommissie werkt samen met WonenBreburg aan fijn wonen in een prettige woonomgeving. Zij organiseert activiteiten, overlegt met de buurtbeheerder, heeft contact met de politie, gemeente en welzijnswerk en is betrokken bij het onderhoud in de wijk. 

Wat is de rol van een bewonerscommissie binnen een vereniging van eigenaren?

Algemeen

De bewonerscommissie heeft geen directe rol in een verening van eigenaren. De commissie heeft een rol in de participatiestructuur van WonenBreburg. De directe contactpersoon voor de bewonerscommissie is de woonconsulent.

Wat zijn de rechten van een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie heeft een aantal rechten. Zaken waar een commissie over mee mag denken.

Gekwalificeerd adviesrecht

Dit betekent dat wanneer WonenBreburg het beleid wil veranderen, eerst advies gevraagd wordt aan de commissies. WonenBreburg kan dit advies meenemen bij het nieuwe beleid. Dit gaat over de volgende onderwerpen, per complex:

 • De uitvoering van onderhoud of verbetering;
 • Het onderhoud en de verbetering van de woonomgeving;
 • De prijsbepaling van het servicepakket;
 • De uitvoering van herstructurering (sloop, nieuwbouw);
 • Het verkoopplan en de verkoopprocedure van woningen.

Instemmingsrecht

WonenBreburg neemt pas besluiten over bepaalde zaken zodra 70% van de huurders het eens is met dit beluit. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals:

 • Wijzigingen in het servicepakket

Wat zijn de taken van een bewonerscommissie?

Algemeen

 • Overleg met de woonconsulent en buurtbeheerder van WonenBreburg;
 • Het informeren van bewoners;
 • Contact houden met politie, gemeente en welzijnswerk;
 • Het organiseren van leefbaarheidsacties, zoals schoonmaakacties en buurtfeestjes.
 • Betrokken zijn bij onderhoud, renovatie of herstructurering.