Bewonersplatform WonenBreburg Breda

In Breda worden de huurders van WonenBreburg op lokaal niveau vertegenwoordigd door het Bewonersplatform WonenBreburg Breda.

Het bewonersplatform overkoepelt alle commissies van huurders  van WonenBreburg in Breda en omgeving. De vereniging bestaat uit leden van de huurderscommissies in Breda en omgeving, die ook het bestuur kiezen. Het Bewonersplatform WonenBreburg Breda voert op stedelijk niveau overleg met WonenBreburg en andere organisaties. Het informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld bij geplande, grote veranderingen in de wijk.

WonenBreburg en het Bewonersplatform WonenBreburg Breda hebben afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover overlegd wordt en de rechten die het platform heeft.

Informatierecht

Als WonenBreburg afspraken wil veranderen over onderstaande onderwerpen informeert zij Bewonersplatform WonenBreburg Breda hierover. Het gaat om afspraken over:

 • Het nieuwbouwbeleid;
 • De afweging sloop/nieuwbouw voor een complex, de planvorming en het programma van eisen;
 • Het verkoopplan en de verkoopprocedure in een wijk. 

Gekwalificeerd adviesrecht

Als WonenBreburg het beleid wil veranderen, vraagt zij eerst advies aan SHW, één van de huurdersbelangenorganisaties of een commissie. WonenBreburg kan dit advies meenemen bij het nieuwe beleid. Het gaat over onderwerpen als:

 • Het volkshuisvestingsplan, ondernemingsplan en werkplan van WonenBreburg;
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • Een fusie, of samenwerking met andere partijen;
 • Het strategisch voorraadbeleid;
 • Het beleid en de procedure voor het verbeteren van woningen;
 • De inhoud van huurcontracten en reglementen;
 • De procedure voor het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst;
 • Het incassobeleid;
 • Het huurbeleid van het eerstvolgende jaar;
 • Het beleid voor de servicekosten;
 • De procedure voor de afrekening van servicekosten;
 • De prijsbepaling van het servicepakket voor alle huurders;
 • De procedure bij verhuizing;
 • Het beleid voor de aanpassing van een woning door de huurder;
 • Het nieuwbouwbeleid (algemeen); 
 • Het verkoop- en aankoopbeleid van woningen (algemeen).

Instemmingsrecht

WonenBreburg neemt pas besluiten over bepaalde zaken als er overeenstemming is met Bewonersplatform WonenBreburg Breda. Het gaat hierbij over onderwerpen als:

 • De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst, het  participatieregelement en de statuten tussen verhuurder en  huurdersparticipatie;
 • De voorlichting en informatie aan huurders (algemeen).

Contactgegevens

Bewonersplatform WonenBreburg Breda
Vaartbossen 104
4816 JJ  Breda

Telefoon: 06-38652851
E-mail: Bewplatf.secretaris@gmail.com
Website: http://www.bewonersplatformwonenbreburgbreda.nl/
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/people/Bewonersplatform-WonenBreburg/100005578036606

Inloop iedere eerste woensdag van een nieuwe maand van 13.30 - 15.30 uur.