Huurcontract en algemene voorwaarden

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurcontract. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het adres van de woning.

Veel gevraagd over Huurcontract en algemene voorwaarden

Ik ben mijn huurcontract kwijt. Hoe kan ik een kopie krijgen?

Algemeen

U kunt een kopie van uw huurcontract opvragen via het formulier huurcontract opvragen. U kunt ook een kopie opvragen in één van onze woonwinkels. U moet een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.

Kan een regulier huurcontract woonruimte die is overeengekomen voor een bepaalde duur (bijv. 4 jaar) tussentijds worden opgezegd?

Algemeen

Nee, dit contract kan pas worden opgezegd tegen de datum waarop de afgesproken (bepaalde) huurperiode afloopt.

Wat staat er in mijn huurcontract?

Algemeen

In uw huurcontract zijn de belangrijkste afspraken tussen u en WonenBreburg vastgelegd, bijvoorbeeld over betaling van de huur, de huurperiode en de toepasselijke algemene voorwaarden.

Welke Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je huurcontract?

Algemeen

In de algemene voorwaarden staan regels over het huren van een woning van WonenBreburg. Je leest daarin meer over o.a. de wijze van gebruik van de woning, onderhoud, servicekosten en de gang van zaken als je de huur opzegt. Deze voorwaarden gelden naast de afspraken in je huurcontract. 

Algemene voorwaarden oktober 2021

General Tenancy Conditions October 2021 

Algemene voorwaarden februari 2015

Algemene voorwaarden maart 2013

Algemene voorwaarden februari 2003