Medehuurder

U bent medehuurder als u op het huurcontract staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Hier kunt u medehuurschap aanvragen.
Let op: een medehuurder is iets anders dan een inwoner. Hier vindt u meer informatie over inwonen.

Veel gevraagd over Medehuurder

Wat is medehuurderschap?

Algemeen

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Wanneer ontvang ik antwoord of de aanvraag voor medehuurderschap is goedgekeurd?

Algemeen

 • Ontvangen wij van u het Formulier aanvraag medehuurschap en alle documenten die daarbij horen? Dan laten wij u binnen twee weken weten of wij akkoord gaan met uw verzoek.

Waarvoor is de medehuurder aansprakelijk?

Algemeen

 • De medehuurder is aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst vanaf het moment dat hij/zij het medehuurderschap verkrijgt.
 • Voor een huurschuld die is ontstaan voordat hij/zij medehuurder is geworden, is de medehuurder dus niet aansprakelijk.

Waarom kan WonenBreburg een verzoek tot medehuurderschap afwijzen?

Algemeen

 • De inwoner heeft niet gedurende tenminste 2 jaar zijn hoofdverblijf in de woning.
 • De inwoner heeft niet gedurende tenminste 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder
 • De bedoeling van de aanvraag erop gericht is de inwoner op korte termijn de positie van huurder te verschaffen (anti-misbruikbepaling) om zo de woning over te kunnen nemen.
 • De inwoner biedt vanuit financieel oogpunt onvoldoende zekerheid dat de huur kan worden betaald.

Is toestemming nodig van WonenBreburg voor de echtgenoot/geregistreerd partner van de hoofdhuurder om medehuurder te worden?

Algemeen

 • U hoeft geen toestemming nodig.
 • Als de echtgenoot/geregistreerd partner  van de hoofdhuurder zijn of haar hoofdverblijf heeft in de woning dan is hij/zij automatisch medehuurder.
 • Dit geldt ook als je een notariëel samenlevingscontract hebt met je partner (dus een samenlevingscontract vastgelegd bij een notaris.)
 • Wij willen wel graag hierover geïnformeerd worden zodat wij weten wie er in de woning verblijven. Laat ons daarom wel een kopie van het trouwboekje, geregistreerd partnerschap of  notariëel samenlevingscontract zien.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

Algemeen

 • Vul hiervoor het formulier Formulier aanvraag medehuurschap in.
 • U moet ook gegevens aanleveren waaruit blijkt dat u al minimaal twee jaar een duurzame relatie hebt. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een gezamelijke bankrekening of (inboedel)verzekering te laten zien.
 • Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hebben we een kopie van het trouwboekje of partnerregistratie nodig.

De hoofdhuurder overlijdt. Kan ik als medehuurder de woning overnemen?

Algemeen

Ja, als u een medehuurder bent, kunt u het huurcontract overnemen. U moet hiervoor een kopie van de akte van overlijden van de hoofdhuurder naar ons opsturen. Daarna zal het contract worden aangepast.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om medehuurder te worden?

Algemeen

 • U moet het Formulier aanvraag medehuurschap invullen.
 • U moet kunnen aantonen dat u minimaal twee jaar samenwoont met de hoofdhuurder op uw huidige adres.
 • U heeft minimaal 2 jaar geleden toestemming gekregen voor inwoning.
 • U moet een duurzame gezamenlijke huishouding hebben. U kunt dit aantonen doordat u bijvoorbeeld een bankrekening of verzekering deelt met de hoofdhuurder.
 • U en de hoofdhuurder moeten bij de gemeente ingeschreven staan op dit adres.
 • Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u altijd recht op medehuurderschap. U moet dan wel het Formulier aanvraag medehuurschap invullen en een trouwboekje aan ons laten zien.
 • Als u medehuurder wordt, passen wij het contract aan en sturen u daarvan een bevestiging.
 • Inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden.