Onderhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig. Voor het onderhuren van uw woning moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt alleen onderhuren voor een bepaalde periode. Dit is maximaal voor 1 jaar.
 • De reden voor onderhuur is studie, werk, wereldreis of bijzondere situatie in uw familie. U moet dit kunnen aantonen.
 • Wilt u onderhuren omdat er een bijzondere situatie is in uw familie? Dan beoordeelt een medewerker van WonenBreburg uw aanvraag.
 • U heeft geen huurachterstand. U heeft geen overlast veroorzaakt.
 • U moet het Formulier toestemming onderhuur helemaal invullen. U en de onderhuurder moeten dit formulier ondertekenen.

Veel gevraagd over Onderhuur

Hoe vraag ik toestemming aan voor onderhuur?

Algemeen

 • Vul het digitale formulier Formulier toestemming onderhuur in.
 • Wij hebben ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u en de onderhuurder nodig. En documenten waarmee u kunt laten zien waarom u wilt onderhuren. Zoals bv. een stage overeenkomst of documenten waaruit blijkt dat u voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Ik ben student en ik huur mijn kamer onder. Kan de onderhuurder huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst, via 0800-0543 of www.belastingdienst.nl.

 

Kan ik mijn garage ook onder verhuren?

Algemeen

Onderverhuren of in gebruik geven van een garagebox is niet toegestaan. Als de garagebox zelfstandig, dus niet als onderdeel van de woning, verhuurd is dan kan WonenBreburg de hoofdhuurovereenkomst opzeggen. De onderhuurder heeft dan jegens WonenBreburg geen recht op voortzetting van het gebruik van de garagebox.

Kan WonenBreburg in geval van onderhuur tussentijds het contract met de hoofdhuurder opzeggen als er sprake is van overlast?

Algemeen

 • De hoofdhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de overlast, zoals geluidsoverlast, stankoverlast of vervuiling, die de onderhuurder veroorzaakt.
 • In geval van overlast spreken wij de hoofdhuurder hierop aan. Als de overlast blijft bestaan, kan WonenBreburg de huurovereenkomst met de hoofdhuurder via de rechter laten ontbinden.

Moet ik een onderhuurcontract afsluiten met de onderhuurder?

Algemeen

 • Heeft u van ons toestemming gekregen om uw woning onder te huren?
 • Dan moet u een onderhuurcontract met algemene voorwaarden afsluiten met de onderhuurder. U krijgt dit contract van ons. Klik op bijlage voor het openen van een leeg onderhuurcontract. Vervolgens vindt u het document rechts op de pagina.

Moet ik het aan jullie laten weten als ik tussentijds het onderhuurcontract wil beƫindigen?

Algemeen

Als hoofdhuurder moet u ons altijd laten weten dat het onderhuurcontract is afgelopen. Dus ook wanneer u het contract tussentijds stopzet. Als het onderhuurcontract afloopt, moet u, de hoofdhuurder, weer in de woning wonen.

Wat is onderhuur?

Algemeen

 • Verhuurt u uw woning  aan iemand anders? Dan spreken we van onderhuur. De hoofdhuurder blijft aansprakelijk en verantwoordelijk voor de woning.
 • De hoofdhuurder is en blijft altijd verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die in zijn/haar huurcontract met WonenBreburg staan. De hoofdhuurder is er dus ook verantwoordelijk voor dat de huur betaald wordt.
 • De onderhuurder heeft geen rechten op de woning als de periode van onderhuur afloopt.

Wat zijn de voorwaarden als ik mijn woning wil onderverhuren?

Algemeen

Als u uw woning wilt onderhuren, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U kunt alleen onderhuren voor een bepaalde periode. Dit is maximaal voor 1 jaar.
 • De reden voor onderhuur is studie, werk, wereldreis of bijzondere situatie in uw familie. U moet dit kunnen aantonen.
 • Wilt u onderhuren omdat er een bijzondere situatie is in uw familie? Dan beoordeelt een medewerker van WonenBreburg uw aanvraag.
 • U heeft geen huurachterstand. U heeft geen overlast veroorzaakt.
 • U moet het Formulier toestemming onderhuur helemaal invullen. U en de onderhuurder moeten dit formulier ondertekenen.