Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Hoe kan ik het energielabel opvragen?

Algemeen

 • Hiervoor verwijzen wij u eerst naar de website van zoek je energielabel. Als u uw postcode en huisnummer invult, kunt u zien of er voor uw woning een energielabel is, en welke dat dan is.
 • U kunt ook kijken op energielabel voor woningen hier kan tegen betaling een energielabel op worden gevraagd.
 • Is er geen label? Dan kunt u contact opnemen met WonenBreburg via 088-496 00 00.

Hoe wordt het energielabel van mijn woning getoond?

Algemeen

Hiervoor verwijzen wij u eerst naar zoek je energielabel. Als u uw postcode en huisnummer invult, kunt u zien of er voor uw woning een energielabel is, en welke dat dan is. Is er geen label? Dan kunt u contract opnemen met WonenBreburg via 088-496 00 00.

Hoe ziet het energielabel eruit?

Algemeen

 • Het energielabel is een rapport van enkele pagina’s.
 • Daarin staan de eigenschappen van de woning en de gegevens van de adviseur die het energielabel heeft afgegeven.
 • Er staan ook standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken.
 • En natuurlijk leest u in het rapport ook welk energielabel het huis heeft gekregen.
 • Meer informatie over energielabels is te vinden op www.energielabel.nl.

Krijgt mijn woning een energielabel als deze jonger is dan 10 jaar?

Algemeen

 • Woningen jonger dan 10 jaar hebben geen label, ook nieuwbouw woningen niet. In plaats daarvan kan volstaan worden met een kopie van een EPC berekening.
 • Bij nieuwbouwwoningen (woningen die gebouwd zijn na 2000) mag u ervan uitgaan dat uw woning een A label heeft op basis van dat bouwjaar.

Waar is een energielabel voor nodig?

Algemeen

 • Een energielabel zegt iets over hoe energiezuinig een woning is.
 • Verkopen wij een woning? Of gaat er een nieuwe huurder in een woning wonen? Dan moeten wij de nieuwe eigenaar of huurder een energielabel geven.
 • Is de woning jonger dan 10 jaar? Dan hoeft dit niet. Bij deze woningen is vooraf de energiezuinigheid berekend. Dit staat beschreven in de EPC (energieprestatiecoefficient). U krijgt dan wel een kopie van de EPC. Bij woningen gebouwd na 2000 mag u ervan uitgaan dat uw woning een energielabel A heeft.
 • Meer informatie over energielabels vindt u op www.energielabel.nl
 • Bij elke nieuwe verhuur moet volgens de regelgeving van de Nederlandse overheid een energielabel worden overhandigd. 

Wat houdt het huisbezoek van de inspecteur voor een energielabel in?

Algemeen

De inspecteur controleert hoe de woning is geïsoleerd en welke installaties aanwezig zijn. Omdat er door de overheid controles worden uitgevoerd moet de inspecteur ook foto’s maken ter bewijs. Deze foto's worden met zorg gemaakt en zullen geen persoonlijke bezittingen van u laten zien. De foto's worden niet aan derden verstrekt.
Het bezoek duurt 15-30 minuten.
De inspecteur bekijkt tijdens de inspectie o.a. het type beglazing, de isolatiediktes van gevels, daken en vloeren, de aanwezige type installaties en de mechanische ventilatie.
Op zoek je energielabel ziet u welk label uw woning heeft en hoe energiezuinig uw woning is.

Wat is een energielabel?

Algemeen

 • Dit geeft aan hoe energiezuinig een woning is vergeleken met soortgelijke huizen.
 • Het label loopt van A++ tot en met G. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
 • Meer informatie over energielabels vindt u op www.energielabel.nl