Informatie over een vereniging van eigenaren (VVE)

In sommige woongebouwen van WonenBreburg wonen kopers en huurders door elkaar. In die gebouwen is een vereniging van eigenaren actief. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Veel gevraagd over Informatie over een vereniging van eigenaren (VVE)

Hoe is een vereniging van eigenaren samengesteld?

Algemeen

Iedere vereniging van eigenaren is uniek. De regels en afspraken van de vve zijn in een splitsingsakte door een notaris vastgelegd. In iedere vereniging van eigenaren is een vve-bestuur en een vve-beheerder, soms zijn er ook commissies (bijvoorbeeld een technische commissie). Zie voor meer informatie ook www.thuisindevve.nl.

Hoe om te gaan met glasherstel in een complex met een vereniging van eigenaren?

Algemeen

- Glas in de schil of algemeen glas in het gebouw: melden bij de vve-beheerder.
- Glas in de woning (huurder van WonenBreburg): melden bij glashersteller.
 

Hoe werkt een vereniging van eigenaren?

Algemeen

De vereniging van eigenaren houdt een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering nemen de eigenaren beslissingen door te stemmen.

 • Elke eigenaar van een appartement heeft tijdens zo’n vergadering het recht om mee te stemmen over alle besluiten. WonenBreburg neemt uiteraard ook deel aan deze vergadering. Wij behartigen hier de belangen van onze eigen woningen en onze huurders.

 • Ik huur in een complex met een vereniging van eigenaren. Worden de verrekenbare servicekosten met mij afgerekend?

  Algemeen

  WonenBreburg ontvangt (als eigenaar) jaarlijks een afrekening van de vereniging van eigenaren. Voor de servicekosten die met u overeengekomen zijn in uw huurcontract krijgt u van WonenBreburg een afrekening. Omdat u geen eigenaar van de woning bent, krijgt u niet rechtstreeks een afrekening van de vereniging van eigenaren.

  Ik woon in een woongebouw met een vereniging van eigenaren. Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

  Algemeen

  Uw rechten en plichten als huurder staan in uw huurcontract en de Algemene Voorwaarden. Woont u in een woongebouw met een vereniging van eigenaren? Dan moet u zich daarnaast ook houden aan het huishoudelijk reglement van de vve.

  Kan ik lid worden van een vereniging van eigenaren?

  Algemeen

  Wanneer u een woning koopt in een appartementencomplex, wordt u automatisch en verplicht lid van de vereniging van eigenaren van dat gebouw. Dit lidmaatschap kunt u niet opzeggen. Het lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat u uw woning verkoopt.

  Kan ik mijn woning kopen als ik een woning huur in een complex met een vereniging van eigenaren?

  Algemeen

  • Wanneer u uw huurwoning wilt kopen kunt u contact opnemen met de afdeling Makelaardij van WonenBreburg. Zij kunnen met u de mogelijkheden bespreken. Kijk op de website van de WonenBreburg Makelaars.

  Waar kan ik onderhoudsklachten melden als ik in een gebouw woon met een vereniging van eigenaren (VVE)?

  Algemeen

  • Voor alle klachten over onderhoud in uw huurwoning en in algemene ruimtes, kunt u contact opnemen met WonenBreburg via 088-496 00 00
  • U kunt ons ook bereiken via contact@wonenbreburg.nl.

  Wanneer de vereniging van eigenaren een wijziging in de vve-bijdrage voorstelt, geldt dit dan ook voor de huurders?

  Algemeen

  Nee. Een vve-bijdrage is enkel voor de leden van de verening van eigenaren van toepassing. Huurders zijn geen vve-leden, dus dit geldt niet voor huurders.

  Wanneer ontstaat een vereniging van eigenaren (VvE)?

  Algemeen

  • Zodra WonenBreburg de eerste woning heeft verkocht in een appartementencomplex, ontstaat er een vereniging van eigenaren.
  • Dit komt omdat er vanaf dat moment naast WonenBreburg ook andere eigenaren zijn.

  Wat doet een vereniging van eigenaren?

  Algemeen

  De vereniging van eigenaren heeft als doel om het gebouw veilig en technisch op orde te houden.

  Wat is appartementsrecht?

  Algemeen

  Koopt u een woning in een appartementencomplex en heeft u appartementsrecht? Dan koopt u het recht om gebruik te maken van een bepaald gedeelte van het complex, namelijk uw eigen woning. Daarnaast heeft u als eigenaar het recht om de gemeenschappelijke ruimten van het gehele gebouw te gebruiken. U bent dan ook mede-eigenaar van het gebouw en daarmee voor uw aandeel verantwoordelijk.

  Wat is een vereniging van eigenaren (VvE)?

  Algemeen

  • VvE staat voor vereniging van eigenaren. Het is een rechtspersoon, net als een BV, een NV of een VOF.
  • De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van een appartementencomplex.
  • De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
  • De VvE regelt het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Dit gebeurt dus niet door de individuele eigenaren of door WonenBreburg.

  Wat zijn de taken van een bestuur van een vereniging van eigenaren?

  Algemeen

  Het bestuur bestuurt de vereniging van eigenaren. Het bestuur voert de besluiten van de vve uit, de algemene ledenvergadering beslist.