Sloop

Soms besluit WonenBreburg om een aantal huurwoningen te slopen. De bewoners moeten dan verhuizen. Dit noemen we herstructurering.

Veel gevraagd over Sloop

Hoe kan ik een woning huren die tijdelijk verhuurd wordt omdat deze gesloopt zal gaan worden?

Algemeen

 • Tilburg: Woningen die voor een bepaalde periode te huur zijn, bieden we aan op Woning in Zicht.
 • Breda: Woningen die voor een bepaalde periode te huur zijn, bieden we aan op Klik voor Kamers.

Ik woon in een sloopwoning en ik heb een gaskachel en/of geiser, moet ik die verwijderen als ik de woning verlaat?

Algemeen

 • Een geiser moet u verwijderen als er geen nieuwe bewoners in de woning meer komen. Komen er wel nieuwe bewoners en is de geiser van uzelf? Dan moet u de geiser ter overname aanbieden.
 • Komen er na u nog nieuwe tijdelijke huurders? Dan mag u een gaskachel alleen laten zitten als u deze laat afdoppen door een erkend bedrijf. Komen er geen nieuwe huurders? Dan laat WonenBreburg de gaskachel afdoppen.

Mijn woning wordt gesloopt en er woont iemand bij mij in. Mag deze medebewoner ook mee verhuizen?

Algemeen

 • Ja, als wij toestemming hebben gegeven om iemand bij u in te laten wonen, dan mag deze medebewoner ook met u meeverhuizen.
 • Uw medebewoner heeft geen recht om met voorrang een eigen woning te krijgen.

Mijn woning wordt gesloopt. Ben ik verplicht om te verhuizen?

Algemeen

 • Ja, u bent verplicht te verhuizen.
 • Als we alle huisbezoeken in de herstructureringswijk hebben afgerond en we het sociaal plan hebben uitgereikt, moet u gaan verhuizen.

Mijn woning wordt gesloopt. Betaal ik dubbele huur, wanneer ik een nieuwe woning heb geaccepteerd?

Algemeen

 • Nee, u betaalt geen dubbele huur als u herstructureringskandidaat bent.
 • Als u het huurcontact van uw nieuwe woning tekent, zegt u de huur op van uw huidige woning. U hoeft dan deze maand geen dubbele huur te betalen. Het kan zijn dat u voor deze maand de volledige huur al heeft betaald. Het aantal dagen dat u teveel heeft betaald verrekenen wij met u.
 • Huurt u via de leegstandswet (tijdelijke verhuur), dan is deze regeling niet voor u van toepassing.

 

MIjn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op huurtoeslag in mijn nieuwe woning?

Algemeen

 • Heeft u een passende woning aangeboden gekregen? Dan kan het zijn dat u huurtoeslag kunt krijgen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Algemeen

 • Tilburg: Wij gaan soepel om met de opzegtermijn. Uw opzegtermijn is maximaal 6 weken. We plannen samen met u wanneer uw huurcontract afloopt. Deze datum zal afhankelijk zijn van de verhuurdatum van de nieuwe woning. Vanaf het moment dat u het nieuwe huurcontract tekent, tellen wij zes weken verder voor de eindcontrole.
 • Breda: De opzegtermijn van uw woning is minimaal 30 dagen. U kunt het contract op elke werkdag laten beëindigen. Op het moment dat u uw woning opzegt, betaalt u maximaal 30 dagen geen dubbele huur. Dit geldt alleen wanneer wij uw woning gaan slopen.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe vaak mag ik een nieuwe woning weigeren?

Algemeen

 • Tilburg: U mag een aangeboden woning alleen weigeren wanneer u hier een goede reden voor heeft. U kunt een paar keer een woning weigeren. Als u vaak weigert gaan we uw woonwensen opnieuw met u bespreken.
 • Breda: U mag een aangeboden woning weigeren. Nadat u drie keer heeft geweigerd, blokkeert Klik voor Wonen uw inschrijving. Neem dan contact op met een van de drie woningcorporaties om uw inschrijving weer te activeren.
 • Het is verstandig om zelf veel te reageren op vrijkomende woningen als u moet verhuizen omdat uw woning gesloopt wordt.
 • Nadert de sloopdatum die in het sociaal plan staat? En doen wij u een aanbod? Dan mag u niet meer weigeren.

Mijn woning wordt gesloopt. Kom ik ook in aanmerking voor een woning van een andere corporatie?

Algemeen

 • Tilburg: Ja, u komt ook in aanmerking voor woningen van Tiwos, TBV wonen of ’t Heem.
 • Breda: Ja, u komt ook in aanmerking voor woningen van Singelveste AlleeWonen of Laurentius.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

 • Ja, u heeft recht op een vergoeding voor verhuiskosten en inrichtingskosten.
 • De basisvergoeding van WonenBreburg is euro 5.354,- De woonconsulent zal dit tijdens het huisbezoek met u bespreken.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik voorrang op andere woningzoekenden?

Algemeen

 • U heeft voorrang op andere kandidaten. U kunt zelf reageren op woningen via de website Klik voor Wonen of via de website Woning in Zicht.
 • Als u vanwege herstructurering moet verhuizen, dan krijgt u absoluut voorrang binnen de eigen gemeente.

Mijn woning wordt gesloopt. Moet ik ingeschreven staan als woningzoekende om een andere woning te kunnen krijgen?

Algemeen

 • Wilt u voor een andere woning in aanmerking komen? Dan moet u ingeschreven staan als woningzoekende.
 • Is er besloten dat uw woning gesloopt gaat worden? Dan schrijven wij u gratis in als woningzoekende.
 • U hoeft geen inschrijfskosten of verlengingskosten te betalen tot dat u gaat verhuizen.
 • Uw inschrijving vervalt als u verhuist.
 • Stond u al ingeschreven als woningzoekende voor het besluit om uw woning te slopen? Dan houdt u uw inschrijftijd als u een nieuwe woning accepteert.
 • Als u als herstructureerder het huurcontract tekent, vervalt de speciale herstructureringscode in uw inschrijving.
 • Uw inschrijving loopt wel gewoon door. Vanaf dit moment moet u de inschrijving ook weer verlengen.

Mijn woning wordt gesloopt. Moet ik mijn woning in zijn oude staat terugbrengen als ik verhuis?

Algemeen

 • Nee, u hoeft de woning niet in oude staat terug te brengen.
 • De woningen die vrijkomen, worden tijdelijk verhuurd. Als er veel huizen leegstaan, kan er overlast en onrust ontstaan in de buurt. Dit willen we juist voorkomen.

Mijn woning wordt gesloopt. Mogen mijn kinderen ook meeverhuizen naar een 55+ woning?

Algemeen

 • Nee, uw kinderen mogen niet meeverhuizen naar een 55+woning.

Uw woning wordt gesloopt en u heeft een nieuwe woning geaccepteerd. Vervalt uw inschrijving nu?

Algemeen

Als u een woning gaat huren, moeten wij uitschrijven. Dit moeten we om administratieve redenen doen. Aan het begin van elke volgende maand kunt u uw uitschrijving weer ongeldig maken. U staat dan dus weer gewoon ingeschreven. U kunt uw inschrijving dan ok weer gewon verlengen. Zoekt u een woning en heeft u nu een tijdelijk huurcontract? Of huurt u een woning die geen bezit is van de corporaties van Woning in Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda)? Dan gelden deze regels niet voor u.

Wanneer ben ik een herstructureringskandidaat?

Algemeen

 • Hebben wij besloten dat een woning gesloopt gaat worden? En is er een sociaal plan opgesteld? Dan noemen we de huurders van deze specifieke woningen 'herstructureringskandidaat'.
 • Deze term gebruiken we niet voor huurders van woningen die via de 'Leegstandswet tijdelijke verhuur' verhuurd worden. U valt in dit geval niet onder een sociaal plan.

Wat is huurgewenning en hoe kan ik in aanmerking komen voor huurgewenning?

Algemeen

 • Huurgewenning is een tegemoetkoming in de kosten van een hogere huur wanneer een huurder zijn woning moet verlaten omdat deze gesloopt wordt.
  Het verschil in de huurprijs van de huidige woning en de nieuwe woning wordt door de corporatie bijgelegd.
 • Wanneer een bewoner zijn huis moet verlaten omdat de woning wordt gesloopt, kan hij schriftelijk een beroep doen op de huurgewenningsregeling. Dit verzoek wordt behandeld door de woonconsulent.
 • Men komt er voor in aanmerking als de huurder gaat wonen in een gelijkwaardige woning. Bijvoorbeeld als je van een appartement naar een appartement gaat en niet wanneer je in een appartement zit en vervolgens kiest voor een eengezinswoning.
 • En niet wanneer je in een appartement zit en vervolgens kiest voor een eengezinswoning.
 • Wanneer u gaat wonen in een zorgwoning of een gelijkvloerse woning met maximaal 10 WWS punten verschil, dan maakt het type woning wat een huurder kiest niet uit. Het gezinsinkomen is niet hoger van 50% van de inkomensgrens zoals vastgesteld in de huurtoeslagenwet.

Welke woningen worden gesloopt in de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat, Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein in Breda?

Algemeen

Er is een voorlopige planning gemaakt voor het slopen van de volgende woningen:

Fase 1 Spitsbergenstraat/Nova Zemblastraat: juli 2018,

Fase 2 Roggeveenstraat/ Hudsonstraat (oneven): januari 2019,

Fase 3 Planciusplein/ Hudsonstraat (even): juli 2019.

De huurders van deze woningen zijn hiervan op de hoogte.