Asbest

In oudere huizen (van vóór 1994) kun je nog op allerlei plekken asbest tegenkomen. Het werd vroeger veel gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Maar het heeft ook een nadeel: asbestvezels kunnen erg gevaarlijk zijn als je ze inademt. Daarom wordt asbest niet meer gebruikt. Het is belangrijk dat je weet hoe je met asbest om moet gaan. 

Heb je de huur van je woning opgezegd of wil je gaan klussen? En is je woning voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in de woning zitten. Wat dat voor jou betekent, lees je op deze pagina. 

Veel gevraagd over Asbest

Hoe bepaalt WonenBreburg of asbest wel of niet weggehaald moet worden?

Algemeen

Door onderzoek en ervaring weet WonenBreburg waar asbest in de woningen van voor 1994 zit. Alle huurders van die woningen krijgen dit van ons te horen en in deze woningen hangt een informatiekaart in de meterkast. Bij onderhoud aan de woningen onderzoeken we of het nodig is het asbest weg te halen. Als de situatie veilig is, kan het zijn dat we het laten zitten. Onbeschadigde hechtgebonden asbest laten zitten, levert geen risico op voor de gezondheid. We zijn door de Rijksoverheid verplicht aan huurders te melden wat wij weten. We hebben medewerkers opgeleid om asbest te herkennen en te handelen bij verdachte materialen.

We handelen volgens de volgende stappen:

1. Mogelijk asbest ontdekt? Dan schakelt WonenBreburg een gespecialiseerd bedrijf in.
2. Dit bedrijf doet onderzoek naar:
- Is het asbest wel of niet bereikbaar?
- Wat is het soort asbest (hechtgebonden of niet-hechtgebonden)?
- Wat is het percentage asbest in het materiaal?
- Wat is de staat van het asbesthoudende materiaal?
en maakt vervolgens een rapport op.
3. WonenBreburg beslist daarna of het asbesthoudende materiaal zonder risico kan blijven zitten, duurzaam afgeschermd kan worden of weggehaald moet worden. WonenBreburg beslist wanneer het asbest weggehaald wordt: acuut, bij verhuizing van de huurder of bij groot onderhoud.

Moet WonenBreburg asbesthoudende materialen in en om een woning weghalen?

Algemeen

 • Niet altijd. Het hangt er vanaf waar het asbestmateriaal zit, welke soort asbest het is en in welke staat het materiaal is.
 • Alleen deskundigen kunnen dit onderzoeken en bepalen.

Waar is asbesthoudend materiaal gebruikt?

Algemeen

Asbest is veel verwerkt in bouwmateriaal voor gebouwen en woningen, met name in de jaren 80 van de vorige eeuw. Asbest is ook verwerkt in asfaltwegen, treinen, trams, boten en remmen van auto’s en vrachtauto’s. Er zitten dus altijd asbestvezels in de lucht. Omdat de asbestconcentratie in de lucht heel laag is, is dat geen risico voor de gezondheid.

Kan ik klussen in mijn woning van voor 1994, omdat er misschien asbest in zit?

Algemeen

Wil je iets veranderen aan je woning en denk je dat er asbest in de woning zit? Of denk je dat je asbest hebt beschadigd? Neem dan geen
risico en ga niet klussen, maar neem eerst contact op met WonenBreburg. Wij weten waar in een woning asbest kan zitten en kunnen je adviseren.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Asbest is niet gevaarlijk zolang je er niet mee werkt. Pas als je erin boort of zaagt, kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Deze zijn alleen schadelijk voor de gezondheid als je ze inademt. Niet iedereen die deze deeltjes inademt, wordt ziek. Het risico op longkanker hangt af van hoeveel deeltjes iemand inademt en hoe lang.

Meer informatie over asbest vind je op:
www.rijksoverheid.nl
www.infomil.nl
www.ggdwestbrabant.nl

Wat moet ik doen met de meterkastkaart?

Algemeen

 • De huurders van woningen waarvan wij weten dat er asbest gebruikt is, ontvangen een meterkastkaart.
 • De kaart hangt u aan de binnenkant van de meterkastdeur.
 • Er staat op waar asbest in uw woning zit en dat we u adviseren niet te boren, schuren of zagen aan het materiaal.
 • Is er sprake is van asbest met een verhoogd gezondheidsrisico? Dan laat WonenBreburg dit altijd verwijderen of duurzaam afschermen.

Wat weet WonenBreburg over asbesthoudend materiaal in haar huurwoningen?

Algemeen

 • WonenBreburg weet nu van 90% van alle flatgebouwen of rijenwoningen die gebouwd zijn voor 1994 waar asbest zit.
 • Dit is geen 100% omdat we niet in elke woning apart onderzoek hebben gedaan.
 • We nemen aan dat in woningen die tegelijkertijd gebouwd zijn in dezelfde straat of flatgebouw in dezelfde bouwmaterialen asbest is gebruikt.
 • We hebben daarbij niet alle materialen onderzocht op asbest en het percentage daarvan.
 • We weten uit onze eigen onderhoudsadministratie op welke plaatsen asbest weggehaald is.
 • We hebben niet alle woningen gecontroleerd.
 • We weten niet of huurders in het verleden zelf asbesthoudend materiaal hebben aangebracht of iets al verwijderd hebben.
 • We brengen alleen het zichtbare en bereikbare asbest in kaart. We onderzoeken alle ruimtes en de buitenkant van de woningen in een steekproef.
 • We onderzoeken zo het erf, schuren en bergingen.
 • Asbest kan ook onzichtbaar en onbereikbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in de betonconstructie, het dak of de riolering. Dit moeten we slopen om het te onderzoeken. Dat doen we alleen als er bijvoorbeeld iets gerepareerd moet worden of als we groot onderhoud gaan uitvoeren aan een woning.
 • De GGD concludeert dat als asbest onbereikbaar is, er geen vezels kunnen loskomen en dus geen risico vormt. Daarom laat WonenBreburg op die plaatsen de asbesthoudende materialen zitten.

Welke soorten asbest zijn er?

Algemeen

Asbest is te verdelen in twee hoofdsoorten:

 • Asbest waarbij de deeltjes (vezels) in een basismateriaal zitten, bijvoorbeeld golfplaten, buizen of bloembakken. Dit noemen we hechtgebonden asbest.
 • Asbest waarbij de deeltjes (bijna) niet in een basismateriaal zitten en makkelijk los kunnen gaan. Voorbeelden hiervan zijn vloerzeil, platen om brand tegen te gaan en isolatie. Deze soort heet losgebonden asbest.

Wie betaalt het verwijderen van asbest?

Algemeen

 • WonenBreburg bepaalt wanneer het asbest weggehaald wordt.
 • WonenBreburg betaalt de kosten voor het weghalen van aangebrachte bouwmaterialen met asbest in de woning.  Het gaat hierbij om materialen die bij de bouw of onderhoud van de woning zijn verwerkt.
 • Heb je zelf asbest in je woning geplaatst? Volgens de regels van de overheid ben je dan zelf verantwoordelijk voor het weghalen van bijvoorbeeld vloerbedekking met asbest, bekleding op wanden tegen hitte van kachels of radiatoren of golfplaten op het dak van de schuur. WonenBreburg neemt die verantwoordelijkheid van je over. Wij halen asbest op een veilige manier en gratis weg als dat nodig is zodat er geen risico is voor je gezondheid.

Ik ga verhuizen en in de woning die ik verlaat zit mogelijk asbest. Waar moet ik rekening mee houden?

Algemeen

Om ervoor te zorgen dat je jouw woning veilig leeg kunt halen als je de huur hebt opgezegd, komt altijd eerst de opzichter bij je langs. Dat noemen wij een inspectie. De opzichter weet waar asbest kan zitten in je woning en vertelt je wat je wel en niet mag weghalen uit de woning. Als je weet waar ooit vloerzeil heeft gelegen, kun je dat doorgeven aan de opzichter. Ook kun je afspreken of je laminaat of vloerbedekking meeneemt of laat liggen in de woning. Neem je laminaat mee? Dan moet je de folie of harde platen eronder laten liggen. Als de opzichter niet goed kan zien of er asbest in je woning zit, schakelt WonenBreburg een bedrijf in dat expert is in asbest. Je krijgt daarover vooraf informatie.

Zit er asbest in mijn woning?

Algemeen

In veel woningen die voor 1994 zijn gebouwd, kan asbest zitten. Natuurlijk zit niet in elke woning van voor 1994 asbest. En meestal zit het
ook maar op een paar plekken in de woning. Op de achterkant van deze folder zie je foto’s van voorbeelden waar in jouw woning asbest kan zitten.