Asbest

In Nederland hebben strenge regels voor asbest. WonenBreburg houdt zich aan deze regels. Als asbest risico oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe bepaalt WonenBreburg of asbest wel of niet weggehaald moet worden?

Algemeen

Door onderzoek en ervaring weet WonenBreburg waar asbest in de woningen van voor 1994 zit. Alle huurders van die woningen krijgen dit van ons te horen en in deze woningen hangt een informatiekaart in de meterkast. Bij onderhoud aan de woningen onderzoeken we of het nodig is het asbest weg te halen. Als de situatie veilig is, kan het zijn dat we het laten zitten. Onbeschadigde hechtgebonden asbest laten zitten, levert geen risico op voor de gezondheid. We zijn door de Rijksoverheid verplicht aan huurders te melden wat wij weten. We hebben medewerkers opgeleid om asbest te herkennen en te handelen bij verdachte materialen.

We handelen volgens de volgende stappen:

1. Mogelijk asbest ontdekt? Dan schakelt WonenBreburg een gespecialiseerd bedrijf in.
2. Dit bedrijf doet onderzoek naar:
- Is het asbest wel of niet bereikbaar?
- Wat is het soort asbest (hechtgebonden of niet-hechtgebonden)?
- Wat is het percentage asbest in het materiaal?
- Wat is de staat van het asbesthoudende materiaal?
en maakt vervolgens een rapport op.
3. WonenBreburg beslist daarna of het asbesthoudende materiaal zonder risico kan blijven zitten, duurzaam afgeschermd kan worden of weggehaald moet worden. WonenBreburg beslist wanneer het asbest weggehaald wordt: acuut, bij verhuizing van de huurder of bij groot onderhoud.

Moet WonenBreburg asbesthoudende materialen in en om een woning weghalen?

Algemeen

 • Niet altijd. Het hangt er vanaf waar het asbestmateriaal zit, welke soort asbest het is en in welke staat het materiaal is.
 • Alleen deskundigen kunnen dit onderzoeken en bepalen.

Waar is asbesthoudend materiaal gebruikt?

Algemeen

Asbest is veel verwerkt in bouwmateriaal voor gebouwen en woningen, met name in de jaren 80 van de vorige eeuw. Asbest is ook verwerkt in asfaltwegen, treinen, trams, boten en remmen van auto’s en vrachtauto’s. Er zitten dus altijd asbestvezels in de lucht. Omdat de asbestconcentratie in de lucht heel laag is, is dat geen risico voor de gezondheid.

Waar moet u rekening mee houden als u wilt klussen in uw huurwoning die gebouwd is voor 1994?

Algemeen

 • Vraag altijd eerst advies bij WonenBreburg!
 • Wees voorzichtig met het weghalen van vloerzeil of een golfplaat.
 • Verzaag, schuur of breek asbesthoudend materiaal nooit.
 • Boor nooit in asbesthoudend materiaal.
 • Vermoedt u dat u beschadigd of niet-hechtgebonden asbest in huis heeft? Neem contact op met WonenBreburg via contact@wonenbreburg.nl of de klantenlijn 088-496 00 00. Wij komen bij u kijken en ondernemen actie als dat nodig is.
 • Heeft u een oud huishoudelijk apparaat in huis? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest in verwerkt is.

Wat is het risico van asbest?

Algemeen

 • Zit het asbest vast in het materiaal? Dan is er geen risico.
 • Komen er vezels los? Dan moet u voorzichtig zijn. Los gekomen asbestvezels zweven in de lucht en kunnen kanker veroorzaken bij mensen die deze vezels lang achter elkaar hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels zijn los gekomen. Dat risico is het grootst bij niet-hechtgebonden asbest. Eventuele gevolgen voor de gezondheid ontstaan pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand deze vezels heeft ingeademd bepaalt voor een deel hoe groot de kans op gezondheidsproblemen is.
 • Heeft u één keer asbest vezels ingeademd? Dan is het risico écht heel klein, blijkt uit onderzoek.
 • Het risico is groter als u door uw werk veel in aanraking komt met asbest. Daarom dragen mensen die asbest weghalen beschermende kleding zoals de witte pakken.

Meer informatie over asbest vindt u op:
www.rijksoverheid.nl
www.infomil.nl
www.ggdwestbrabant.nl

Wat moet ik doen met de meterkastkaart?

Algemeen

 • De huurders van woningen waarvan wij weten dat er asbest gebruikt is, ontvangen een meterkastkaart.
 • De kaart hangt u aan de binnenkant van de meterkastdeur.
 • Er staat op waar asbest in uw woning zit en dat we u adviseren niet te boren, schuren of zagen aan het materiaal.
 • Is er sprake is van asbest met een verhoogd gezondheidsrisico? Dan laat WonenBreburg dit altijd verwijderen of duurzaam afschermen.

Wat weet WonenBreburg over asbesthoudend materiaal in haar huurwoningen?

Algemeen

 • WonenBreburg weet nu van 90% van alle flatgebouwen of rijenwoningen die gebouwd zijn voor 1994 waar asbest zit.
 • Dit is geen 100% omdat we niet in elke woning apart onderzoek hebben gedaan.
 • We nemen aan dat in woningen die tegelijkertijd gebouwd zijn in dezelfde straat of flatgebouw in dezelfde bouwmaterialen asbest is gebruikt.
 • We hebben daarbij niet alle materialen onderzocht op asbest en het percentage daarvan.
 • We weten uit onze eigen onderhoudsadministratie op welke plaatsen asbest weggehaald is.
 • We hebben niet alle woningen gecontroleerd.
 • We weten niet of huurders in het verleden zelf asbesthoudend materiaal hebben aangebracht of iets al verwijderd hebben.
 • We brengen alleen het zichtbare en bereikbare asbest in kaart. We onderzoeken alle ruimtes en de buitenkant van de woningen in een steekproef.
 • We onderzoeken zo het erf, schuren en bergingen.
 • Asbest kan ook onzichtbaar en onbereikbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in de betonconstructie, het dak of de riolering. Dit moeten we slopen om het te onderzoeken. Dat doen we alleen als er bijvoorbeeld iets gerepareerd moet worden of als we groot onderhoud gaan uitvoeren aan een woning.
 • De GGD concludeert dat als asbest onbereikbaar is, er geen vezels kunnen loskomen en dus geen risico vormt. Daarom laat WonenBreburg op die plaatsen de asbesthoudende materialen zitten.

Welke soorten asbest zijn er?

Algemeen

 • Asbest is een natuurlijk product en bestaat uit hele kleine vezels. Asbest is een verzamelnaam voor verschillende mineralen die een aantal nuttige eigenschappen hebben: sterk, slijtvast,isolerend en bovendien goedkoop. Vanwege deze goede eigenschappenis asbest vooral na 1945 veel verwerkt in verschillende(bouw)materialen. De effecten van asbest op lange termijn voor degezondheid werden pas jaren later bekend. Sinds 1983 wordt asbest daarom nauwelijks meer gebruikt. Het is sinds 1993 zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.
 • Er zijn twee soorten asbest:
 • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten stevig vast in ander materiaal. Zolang hechtgebonden asbest niet verweerd ofbeschadigd is, is dit niet gevaarlijk.
 • Losgebonden of niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal. De vezels kunnen dus makkelijker losraken bij beschadiging door zagen, boren,schuren of slopen.

Wie betaalt het verwijderen van asbest?

Algemeen

 • WonenBreburg bepaalt wanneer het asbest weggehaald wordt.
 • WonenBreburg neemt de kosten op zich voor het weghalen van aangebrachte bouwmaterialen met asbest in de woning.
 • Het gaat hierbij om materialen die bij de bouw of onderhoud van de woningzijn verwerkt.