Cameratoezicht en AVG

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.

Veel gevraagd over Cameratoezicht en AVG

Mag WonenBreburg een camera ophangen?

Algemeen

WonenBreburg mag, als dat nodig is, een bewakingscamera ophangen in een flatgebouw. De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn en er moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan, namelijk:

  • Gerechtvaardigd belang: WonenBreburg moet een '' gerechtvaardigd belang' hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners.
  • Noodzaak cameratoezicht: Cameratoezicht door een woningcorporatie is alleen toegestaan als er geen andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy. Ook moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
  • Privacytoets: WonenBreburg moet de belangen van de bewoners en bezoekers afwegen tegen het eigen belang.
  • Informatieplicht: Iedereen moet weten dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

WonenBreburg heeft een cameraprotocol opgesteld waarin staat aan welke voorwaarden wij moeten voldoen en hoe de registratie van beelden is geregeld.

Mag ik een camera ophangen aan mijn woning?

Algemeen

U mag alleen een camera (zoals een videodeurbel) ophangen bij uw huis zolang deze de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk filmt.
Filmt u camera ook de bezittingen van uw buurtgenoten of de openbare weg? Dan is de kans groot dat deze ook andere personen filmt. Zoals uw buren of voorbijgangers. En dat maakt een grote inbreuk op hun privacy.

Zo min mogelijk privacy schenden
U moet dus altijd uw best doen om bij het ophangen van een camera zo min mogelijk de privacy van anderen te schenden. Bijvoorbeeld door de gezichten van voorbijgangers in de openbare ruimte te blurren. Of door de beelden kort te bewaren.

Informatieplicht
U moet mensen die op uw terrein komen ook informeren dat zij worden gefilmd. Een voorbeeld: heeft u een videodeurbel? Zorg er dan voor dat mensen die bij u aan willen bellen weten dat zij worden gefilmd. Bijvoorbeeld met een sticker. Zodat zij er zelf voor kunnen kiezen om niet aan te bellen als zij liever niet gefilmd willen worden.

Beelden kort of niet bewaren
Bewaar de beelden die uw camera opneemt zo kort mogelijk. Verwijder de beelden zodra u die niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld na 24 uur. Tip, bekijk bij uw camera-instellingen of u de beelden automatisch kunt laten verwijderen.
Of sla helemaal geen beelden op. Heeft u een videodeurbel, dan kunt u prima alleen live kijken wie er voor de deur staat op het moment dat er wordt aangebeld. En die beelden niet opslaan.

Beelden niet delen
U mag de beelden niet zomaar delen, bijvoorbeeld door ze op internet te plaatsen. Dat mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. Is er een strafbaar feit gepleegd? Dan mag u de beelden natuurlijk wel delen met de politie als u aangifte doet.

Beelden beveiligen
Zorg ervoor dat u de beelden van uw camera goed beveiligt. Zodat uw camera niet gehackt kan worden. Dit doet u in ieder geval door een eigen wachtwoord in te stellen. En, als dat kan, ook uw eigen gebruikersnaam. Blijf nooit een door de fabrikant ingesteld wachtwoord gebruiken.
Lees verder de handleiding van de camera goed door om te kijken welke opties u kunt instellen om de beelden goed te beveiligen.

Privacyrechten
De mensen die u filmt hebben privacyrechten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld het recht hebben om de beelden te bekijken die u van hen hebt gemaakt.
Meer informatie vindt u op Autoriteitpersoonsgegevens.nl en op Rijksoverheid.nl.

Ik heb een klacht over de camera van mijn buren?

Algemeen

Iemand mag alleen een camera zoals een videodeurbel thuis ophangen, zolang deze de bezittingen van buren en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk filmt.

Stappenplan
Denkt u dat uw buren zich niet aan de regels houden? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

  1. De eerste stap is om uw buren aan te spreken. Misschien is het probleem in overleg eenvoudig op te lossen.
  2. Komt u er samen met uw buren niet uit? Vraag hulp aan 'Buurtbemiddeling' of aan de wijkagent om te bemiddelen.
  3. Wanneer het probleem blijft bestaan dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
  4. Tot slot kunt u naar de rechter gaan. U kunt eventueel voor advies en ondersteuning terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.

Meer informatie over cameratoezicht in en rond woningen

Ik wil camerabeelden opvragen vanwege een diefstal of vandalisme. Kan dat?

Algemeen

U kunt geen camerabeelden opvragen bij WonenBreburg. Als u camerabeelden op wilt vragen, moet u eerst aangifte doen bij de politie. De politie kan vervolgens vragen om de beelden veilig te stellen. Afhankelijk van welk systeem er gebruikt wordt, worden de beelden meestal een aantal dagen bewaard.