Loden leidingen

In woningen en andere gebouwen die zijn gebouwd voor 1960 kunnen ze nog voorkomen: loden leidingen. In de media is er vorig jaar en ook begin dit jaar aandacht voor geweest. Zeker omdat er voor zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 7 jaar kleine hoeveelheden lood in drinkwater gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Daarom adviseert de Gezondheidsraad huiseigenaren om loden leidingen te vervangen. Naar schatting hebben zo’n 100.000 tot 200.000 woningen in Nederland nog loden leidingen.

Veel gevraagd over Loden leidingen

Controleert WonenBreburg alle woningen op loden leidingen?

Algemeen

Zodra we denken dat er ergens een loden toevoerleiding aanwezig is, onderzoeken we dat ter plaatse. WonenBreburg kiest er voor om 10 - 15% van de woningen binnen een complex te onderzoeken. Dit geeft ons voldoende beeld om te bepalen of er loden waterleidingen aanwezig zijn. WonenBreburg controleert dus niet alle woningen met een bouwjaar voor 1960.

Hoe doet WonenBreburg onderzoek naar loden waterleidingen?

Algemeen

Loden waterleidingen kunnen nog in gebruik zijn in woningen die gebouwd zijn voor 1960 en vooral voor 1945. We sporen nu (historische) gegevens op om meer te weten te komen. Welke onderhoudswerkzaamheden hebben er de afgelopen tientallen jaren plaatsgevonden? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Daarnaast voeren we controles uit in (een deel van) de woningen. Pas als we zeker weten dat er loden leidingen in of onder woning liggen, kunnen we een oplossing bedenken. Geen enkel huis of huizenblok is hetzelfde.

Hoe weet ik of er loden leidingen in mijn huis zijn?

Algemeen

Is uw huis voor 1960 gebouwd? Dan kan het zijn dat er loden waterleidingen zijn. In dit filmpje kunt u zien hoe u zelf kunt controleren of u loden leidingen in huis heeft. Denkt u dat u loden leidingen heeft? Neem dan contact op met WonenBreburg, via 088-496 00 00 of contact@wonenbreburg.nl.

Ik heb (misschien) loden waterleidingen. Kan ik het water uit de kraan nog wel drinken?

Algemeen

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De afgelopen maanden zijn de gezondheidsadviezen door de GGD met betrekking tot lood en uw gezondheid geregeld geactualiseerd en aangescherpt. Voor het meest actuele advies raden wij u daarom aan contact op te nemen met de GGD in uw regio via www.ggd.nl.

Voor alle duidelijkheid: heeft u vragen over lood en uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD.

Ik huur bij WonenBreburg en heb iets gehoord over loden waterleidingen, wat betekent dit voor mij?

Algemeen

Onder de vloeren en fundering van sommige van onze oudere woningen (gebouwd voor 1960) kunnen nog stukken loden waterleiding liggen. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van het kraanwater. Daarom sporen wij de loden leidingen op. Zo zorgen wij er voor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm voldoet. Gaan we de leidingen vervangen? Dan doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft. Het tempo waarin we dat doen is afhankelijk van het aantal leidingen dat we vinden, de ligging en hoe we ze kunnen vervangen. Bewoners van een huis waarvan we vermoeden dat er loden leidingen in of onder zitten, krijgen hierover bericht van ons.

Ik huur bij WonenBreburg. Hoe zit het bij mijn huis, heb ik loden leidingen?

Algemeen

In oudere huizen gebouwd tot 1945 is lood vaak toegepast. Tussen 1945 en 1960 werden steeds vaker andere materialen gebruikt. Sinds 1960 is de aanleg van loden waterleidingen niet meer toegestaan. Bij planmatig- en groot onderhoud van oudere woningen heeft WonenBreburg de afgelopen jaren al veel loden leidingen weggehaald en vervangen door leidingen van koper of kunststof.

In welke woningen liggen nog (gedeeltelijk) loden waterleidingen, waar misschien mijn kraanwater doorheen stroomt?

Algemeen

Het gaat alleen om huizen die gebouwd zijn vóór 1960 (en met name vóór 1945) die mogelijk nog een loden toevoerleiding hebben. Welke woningen dat zijn, brengen wij nu in kaart. Daar hebben we enige tijd voor nodig. Deze waterleidingen zitten bijvoorbeeld onder de vloer, watermeterput of kelderkast. Soms zijn ze al vervangen, soms niet. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen wat dit voor de kwaliteit van het water uit uw kraan betekent. Zodra we dit weten, laten we dit weten. Geen enkele woning is hetzelfde. Daarom krijgen al onze huurders voor wie dit geldt persoonlijk bericht van ons.

Kan ik met kraanwater dat door een loden waterleiding stroomt het eten van mijn kinderen bereiden?

Algemeen

Als kraanwater door een loden waterleiding stroomt, kunnen er looddeeltjes in terecht komen. Dat kan van invloed zijn op uw gezondheid.

Het afspoelen van bijvoorbeeld groenten of fruit met dit kraanwater kan geen kwaad. Ook wanneer u voedsel zoals groenten en aardappelen kookt, kunt u dat gewoon in kraanwater doen. Dat geld niet voor producten die erg veel water opnemen, zoals pasta en rijst. Gebruik voor het koken van pasta en rijst en ook voor het maken van soepen en sauzen liever flessenwater.

Waarom heeft WonenBreburg alle loden leidingen nog niet vervangen?

Algemeen

We hebben al veel loden waterleidingen vervangen. En daar gaan we mee door. Sommige waterleidingen zijn alleen te vervangen door vloeren of muren open te breken. Dat combineren we dan bijvoorbeeld met groot onderhoud, woningverbetering of als de woning leeg komt. Soms kunnen we loden waterleidingen alleen vervangen als de buren ook meewerken. Dat is niet altijd het geval. Daarom onderzoeken we nu ook nieuwe methoden, om bij het vervangen van loden leidingen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.

Waarom vervangt WonenBreburg loden leidingen?

Algemeen

Loden waterleidingen worden niet meer nieuw aangelegd sinds 1960. Als water door loden leidingen stroomt, kunnen er kleine looddeeltjes losraken. Dat is van invloed op de waterkwaliteit. Voor zuigelingen, kleine kinderen en mensen die daar gevoelig voor zijn, kan het ook van invloed zijn op de gezondheid.

Wat kan ik doen als ik loden waterleidingen heb?

Algemeen

Het beste is om de loden leidingen te laten vervangen. Zolang dat niet is gedaan, kunt u beter flessenwater gebruiken voor de volgende groepen:
• Flesgevoede zuigelingen
• Kinderen tot en met 7 jaar
• Zwangere vrouwen

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen hoeven niet al hun water uit flessen te halen. Ze kunnen wel kraanwater gebruiken, zolang het niet heel veel is. Maximaal 1 liter per dag voor kinderen tot 2 liter voor volwassenen. Ook is het belangrijk dat de leidingen goed worden doorgespoeld als er lang water in stil heeft gestaan. Het water kunt u opvangen en voor iets anders gebruiken, bijvoorbeeld voor handen wassen, schoonmaken of de planten water geven.