Housing First

In het project Housing First begeleiden we daklozen met woon- en leefproblemen.

Veel gevraagd over Housing First

Wat is het project Housing First?

Algemeen

  • Housing First is een project, bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving.
  • Zij krijgen een woning aangeboden met intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
  • Het project loopt zowel in Tilburg als in Breda.
  • Wilt u meer informatie over het project in Breda kijkt u dan op de site van SMO Breda.
  • Wilt u meer informatie over het project in Tilburg kijkt u dan op de site van SMO- Traverse.