Skaeve Huse

Skaeve Huse is een woonproject, speciaal voor huurders die veel overlast hebben veroorzaakt. In Skaeve Huse leren zij weer opnieuw wonen en leven, en rekening te houden met hun buren.

Veel gevraagd over Skaeve Huse

Wat is het woonproject Skaeve Huse in Tilburg?

Algemeen

  • Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding.
  • Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, de zorginstellingen RIBW Midden-Brabant en Traverse en de politie. 
  • De negen woon-units eind mei 2015 neergezet op hun nieuwe locatie aan de Rueckertbaan in Tilburg. WonenBreburg beheert de woon-units. 
  • De afgelopen jaren is nauwlettend onderzocht hoe de locatie functioneert en of er overlast wordt ervaren. De resultaten van deze onderzoeken zijn positief. Daarom heeft het college besloten op zoek te gaan naar een definitieve locatie voor Skaeve Huse. Deze moet gevonden zijn voordat de termijn van 5 jaar voor tijdelijke vestiging aan de Tatraweg / Apennijnenweg verloopt. De gemeente heeft daarom een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn de Dr. Deelenlaan (hoek Goirkekanaaldijk/Midden-Brabantweg) en de Ruekertbaan 201 naar voren gekomen als mogelijk geschikte locaties voor Skaeve Huse.
  • Er is (nog) geen Skaeve Huse project in Breda. In samenwerking met gemeente Breda en AlWel wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om ook in Breda te starten met het project Skaeve Huse.