Doorstroming

Veel van onze huidige huurders wonen in een woning die niet meer aansluit op hun wensen of gezinssituatie. Deze huurders willen we laten verhuizen ofwel doorstromen naar een meer passende woning. Zo groeit het woongeluk terwijl het woningaanbod voor nieuwe huurders hetzelfde blijft.

Veel gevraagd over Doorstroming

Hoe werkt de pilot Doorstromen?

Algemeen

Als een woning leeg komt, adverteert WonenBreburg deze woning op Woning in Zicht. Bij deze advertentie staat een label Doorstroming vermeld. Mensen die een woning zoeken en ingeschreven staan, kunnen op de advertentie reageren als deze binnen hun huurprijsklasse valt.

Huurders die 5 jaar of langer een zelfstandige woning huren bij WonenBreburg, komen bovenaan de toewijzingslijst van deze woning te staan. De woning die zij achterlaten komt weer op Woning in Zicht te staan.

Hoe kan ik me aanmelden voor Doorstromen: ik ben huurder van WonenBreburg én sta ingeschreven bij Woning in Zicht?

Algemeen

•Zodra u inlogt op www.woninginzicht.nl, dan komt er een melding in beeld die vraagt of u bepaalde gegevens wilt invullen.
•Klik op deze melding om de gevraagde gegevens in te vullen.
•Daarna controleert WonenBreburg handmatig of u in aanmerking komt voor deze pilot.
•WonenBreburg informeert u zo snel mogelijk of u hiervoor in aanmerking komt of niet. U ontvangt altijd bericht.

Ik sta nog niet ingeschreven bij Woning in Zicht, maar ik huur al wél een zelfstandige woning van WonenBreburg. Kan ik dan ook meedoen?

Algemeen

Voorwaarde om aan deze pilot mee te doen is dat je ingeschreven staat als woningzoekende bij Woning in Zicht. Sta je daar nog niet ingeschreven, maar wil je wel graag doorstromen naar een andere woning omdat je 5 jaar of langer een zelfstandige woning huurt van WonenBreburg? Dan kun jij je inschrijven op www.woninginzicht.nl

Wat is het doel van WonenBreburg voor de pilot Doorstromen?

Algemeen

WonenBreburg wil dat meer mensen een woning krijgen die beter bij hun woonwensen en gezinssamenstelling past.

Welke woningen van WonenBreburg doen niet mee aan de pilot Doorstroming?

Algemeen

•Woningen voor starters.
•Woningen die via Loting worden aangeboden.
•Volledig Pakket Thuis woningen.
•Studenten die een studentenwoning achter zich laten.

Wat zijn de spelregels voor Doorstroming?

Algemeen

1.                  Een woningzoekende die 5 jaar of langer bij WonenBreburg een zelfstandige woning huurt mag als eerste reageren op de vrijgekomen woning. (minimaal 5 aaneengesloten jaren in de zelfde woning).
2.                  Bij gelijke woonduur van twee kandidaten gaat de woning naar de kandidaat met de langste woonduur. Als twee kandidaten precies dezelfde woonduur hebben, dan kijken we naar de inschrijfduur.
3.                  Als er geen kandidaat is met een woonduur van 5 jaar of meer, dan wordt de woning toegewezen op basis van inschrijfduur.
4.                  De woningzoekende staat ingeschreven bij Woning in Zicht.
5.                  De woningzoekende mag geen huurachterstand hebben
6.                  De woningzoekende mag geen overlast veroorzaken
7.                  De woning die de woningzoekende achterlaat moet in Tilburg staan

Verder gelden bij doorstroming precies de zelfde regels als bij de andere verhuringen, zoals het hanteren van de streefhuur en de regels van passend toewijzen.

Wat is doorstroming?

Algemeen

Veel van onze huidige huurders wonen in een woning die niet meer aansluit op hun wensen of gezinssituatie. Deze huurders willen we laten verhuizen ofwel doorstromen naar een meer passende woning. Zo groeit het woongeluk terwijl het woningaanbod voor nieuwe huurders hetzelfde blijft.

U kunt denken aan het verdelen van de stoelen tijdens een feestje. Stel er is 1 stoel te veel. En er komt iemand nieuw binnen. De al aanwezigen gaan eerst even verzitten en daarna gaat de nieuwkomer op de stoel zitten die dan vrij is. Zo blijft het feestje draaien en heeft iedereen een leuke avond.

Dus: Een doorstromer blijft niet langer meer in zijn woning wonen, omdat hij moet wachten op voldoende inschrijftijd om een volgende stap succesvol te maken. En daarmee zorgt hij dat zijn huidige woning vrij komt, eventueel een volgende huurder een gepaste stap kan maken en uiteindelijk een nieuwe huurder kan instromen.