Doorstroming

Veel van onze huidige huurders wonen in een woning die niet meer aansluit op hun wensen of gezinssituatie. Veranderingen in inkomen, de samenstelling van het huishouden of de plaats waar u werkt: vaak redenen genoeg om te willen verhuizen. Deze huurders willen we laten verhuizen (ofwel doorstromen) naar een meer passende woning. Zo groeit het woongenot en komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. Op die manier brengen we een keten van verhuizingen op gang waardoor de woningmarkt ook in beweging wordt gezet.

Wanneer komt u in aanmerking voor doorstroming?

In Tilburg en Breda kunt u doorstromen van een woning van WonenBreburg naar een andere woning van WonenBreburg, in dezelfde regio, als u:

 • minimaal 5 jaar of langer aaneengesloten bij WonenBreburg een zelfstandige woning huurt. (minimaal 5 aaneengesloten jaren in dezelfde woning.)
 • staat ingeschreven bij Woning in Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda).
 • geen huurachterstand heeft.
 • geen overlast veroorzaakt.
 • een woning achterlaat in Tilburg/Breda (dezelfde regio als waarbinnen u wilt verhuizen).

De woningen die voor doorstroming worden aangeboden op Woning in Zicht en Klik voor Wonen, herkent u aan het label Doorstroming.

Naast doorstromen binnen onze eigen woningen, zijn er meer mogelijkheden

 • In Tilburg: Doorstroming voor senioren met samenwerkingsproject ‘ Doorstromen 55+: Van Groot naar Beter’
  Veel ouderen wonen in een woning die niet meer aansluit bij hun woonwensen of mogelijkheden. De woning is bijvoorbeeld te groot, het wordt steeds moeilijker om de trap te nemen of het onderhoud van de tuin is te zwaar. Maar we merken dat de verhuisbereidheid onder ouderen laag is. Om hier verandering in te brengen, zijn WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos, bewonersbelangenorganisatie SBOT en de gemeente Tilburg het samenwerkingsproject ‘Doorstromen 55+: Van Groot naar Beter’ gestart. Daarin is het mogelijk om door te stromen van een woning van WonenBreburg, naar bijvoorbeeld Tiwos of TBV Wonen in Tilburg.

 • In Breda: Doorstroming van en naar woningen van WonenBreburg, Alwel en Laurentius
  Huurders die minimaal 5 jaar aaneengesloten huren bij WonenBreburg, Alwel of Laurentius in Breda en een huurwoning van een van de corporaties vrijmaken voor andere woningzoekenden als zij verhuizen, kunnen makkelijker doorstromen naar een woning van een van de drie corporaties. Hiervoor geldt: hoe langer u huurt, hoe meer kans u maakt op de woning.

Lees de vragen hieronder voor meer informatie.

Veel gevraagd over Doorstroming

Wat is doorstroming?

Algemeen

Veel van onze huidige huurders wonen in een woning die niet meer aansluit op hun wensen of gezinssituatie. Deze huurders willen we laten verhuizen ofwel doorstromen naar een meer passende woning. Zo groeit het woongeluk terwijl het woningaanbod voor nieuwe huurders hetzelfde blijft.

U kunt denken aan het verdelen van de stoelen tijdens een feestje. Stel: er is 1 stoel te veel. En er komt iemand nieuw binnen. De al aanwezigen gaan eerst even verzitten en daarna gaat de nieuwkomer op de stoel zitten die dan vrij is. Zo blijft het feestje draaien en heeft iedereen een leuke avond.

Dus: een doorstromer blijft niet langer meer in zijn woning wonen, omdat hij moet wachten op voldoende inschrijftijd om een volgende stap succesvol te maken. En daarmee zorgt hij dat zijn huidige woning vrij komt, eventueel een volgende huurder een gepaste stap kan maken en uiteindelijk een nieuwe huurder kan instromen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor doorstroming?

Algemeen

 • U huurt 5 jaar of langer aaneengesloten bij WonenBreburg een zelfstandige woning. (minimaal 5 aaneengesloten jaren in dezelfde woning).
 • U staat ingeschreven bij Woning in Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda).
 • U heeft geen huurachterstand.
 • U veroorzaakt geen overlast.
 • De woning die u achterlaat staat in Tilburg/Breda (dezelfde regio als waarbinnen u wilt verhuizen).

Welke woningen van WonenBreburg doen niet mee aan doorstroming?

Algemeen

 • Woningen voor starters.
 • Woningen die via Loting worden aangeboden.
 • Volledig Pakket Thuis woningen.
 • Studenten die een studentenwoning achterlaten.

Wat is het doel van doorstroming?

Algemeen

Met doorstroming willen we huurders die een andere woning zoeken sneller aan een geschikte woning helpen. Doordat die huurders makkelijker kunnen doorstromen, komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. We brengen een keten van verhuizingen op gang waardoor de woningmarkt ook in beweging wordt gezet.

Ik sta nog niet ingeschreven bij Woning in Zicht, maar ik huur al wél een zelfstandige woning van WonenBreburg. Kan ik dan ook meedoen?

Algemeen

Voorwaarde om aan deze pilot mee te doen is dat u ingeschreven staat als woningzoekende bij Woning in Zicht (Tilburg) of bij Klik voor Wonen (Breda). Staat u daar nog niet ingeschreven, maar wilt u wel graag doorstromen naar een andere woning omdat u 5 jaar of langer een zelfstandige woning huurt van WonenBreburg? Dan kunt u zich inschrijven op www.woninginzicht.nl  (Tilburg) of op www.klikvoorwonen.nl (Breda).

Hoe kan ik me aanmelden voor Doorstromen: ik ben huurder van WonenBreburg én sta ingeschreven bij Woning in Zicht?

Algemeen

•Zodra u inlogt op www.woninginzicht.nl of www.klikvoorwonen.nl, dan komt er een melding in beeld die vraagt of u bepaalde gegevens wilt invullen.
•Klik op deze melding om de gevraagde gegevens in te vullen of vul het tabblad "huidige woonsituatie" bij uw persoonlijke gegevens.
•Daarna controleert WonenBreburg handmatig of u in aanmerking komt voor deze pilot.
•WonenBreburg informeert u zo snel mogelijk of u hiervoor in aanmerking komt of niet. U ontvangt altijd bericht.

Hoe werkt doorstroming binnen de woningen van WonenBreburg, Alwel en Laurentius?

Algemeen

 • U huurt 5 jaar of langer aaneengesloten bij een van de drie corporaties in de gemeente Breda;
 • U komt op volgorde van de tijd dat u al huurt, hoger op de wachtlijst te staan dan andere woningzoekenden. Een voorbeeld: iemand die 20 jaar huurt en 2 jaar staat ingeschreven bij Klik voor Wonen komt hoger op de lijst dan een huurder die 10 jaar huurt en 10 jaar staat ingeschreven.

Woont u nog niet in de gemeente Breda? Huurt u korter dan 5 jaar? Of laat u geen huurwoning achter voor andere woningzoekenden? Dan kunt u nog steeds op de doorstroomwoningen reageren, maar de huurders die aan bovengenoemde eisen voldoen, gaan voor. Er komt natuurlijk wel een andere woning vrij, waarop u ook weer kunt reageren.

Hoe kan ik als senior doorstromen naar een woning die bij mij past?

Algemeen

Denk nu al na over je woontoekomst
Als je ouder wordt, kunnen je woonwensen veranderen. Wat voor woning past dan het beste bij je? Je zit dan misschien niet meer zo te wachten op veel ruimte en trappen in huis. Dan is het gemak van gelijkvloers wonen of winkels of zorg in de buurt misschien wel veel belangrijker.

Al eens aan de mogelijkheden van doorstromen gedacht?
Enkele jaren geleden heeft WonenBreburg met de Tilburgse woningcorporaties Tiwos en TBV Wonen de handen ineengeslagen. Door samen te zoeken naar goed passende manieren om bewoners in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder te helpen om door te stromen van een gezinswoning naar bijvoorbeeld een appartement. Door deze samenwerking is het nu zelfs mogelijk om als huurder van een gezinswoning bij WonenBreburg door te stromen naar een aanleunwoning van TBV Wonen of Tiwos. Nu we weten dat deze aanpak voor veel mensen heel goed werkt hebben we als corporaties besloten hier ook in de toekomst samen mee door te gaan.

4 stappen om als 55+’er door te stromen
Denk je er ook wel eens over na om te verhuizen naar een appartement of gelijkvloerse woning? Bel dan gewoon eens met ons om van gedachten te wisselen. We kunnen geen woningen toveren en zijn afhankelijk van vrijkomende woningen. Maar maak je wens bij ons bekend en we bespreken wat we in het bijzonder voor je kunnen doen. Afhankelijk van je wensen, kan het best even duren voor je kunt doorstromen. Begin dus op tijd en volg deze 4 tips:

1.     Begin op tijd met nadenken over hoe je in de komende jaren wilt wonen.

2.     Praat met mensen om je heen over je woontoekomst. Het begint met weten wat je wilt en nodig hebt.

3.     Ben je 55 jaar of ouder, huur je een woning bij ons en wil je graag doorstromen naar een meer geschikte woning of appartement? Neem contact op met Jasperine Raasen, senioren doorstroommakelaar. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is te bereiken via j.raasen@wonenbreburg.nl of telefoon: 088 – 496 00 00

4.     Ben je nog niet ingeschreven bij Woning in Zicht of Klik voor Wonen? Doe dat dan alvast. Dit is namelijk altijd nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een (doorstroom)woning.

Wij denken graag met je mee. 

Hoe werkt reageren op een doorstroomwoning?

Algemeen

Als u voldoet aan de voorwaarden om te mogen doorstromen, kunt u reageren op een doorstroomwoning. U herkent deze aan het label Doorstroming.

Reageren en de woning toewijzen:

 • Een woningzoekende die 5 jaar of langer bij WonenBreburg een zelfstandige woning huurt mag als eerste reageren op de vrijgekomen woning. (minimaal 5 aaneengesloten jaren in dezelfde woning).
 • Bij gelijke woonduur van twee kandidaten gaat de woning naar de kandidaat met de langste woonduur. Als twee kandidaten precies dezelfde woonduur hebben, dan kijken we naar de inschrijfduur.
 • Als er geen kandidaat is met een woonduur van 5 jaar of meer, dan wordt de woning toegewezen op basis van inschrijfduur.

Bij doorstroming gelden precies dezelfde regels zoals bij 'normale' verhuringen, zoals het hanteren van de streefhuur en de regels van passend toewijzen.