Flexwoningen

Flexwoningen zijn flexibele woningen die binnen enkele maanden gebouwd kunnen worden. Het zijn tijdelijke woningen voor mensen die snel huisvestiging nodig hebben. De grootste nood op de woningmarkt kan hiermee in een korte tijd aangepakt worden. Flexwoningen zijn kleine, kant-en-klaar huurwoningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens met een eigen keuken, badkamer en toilet. De woningen blijven maximaal 15 jaar op een locatie staan.  

Flexwoningen in Tilburg

 • Dr. Bloemenlaan
  Op de locatie Dr. Bloemenlaan (achter hotel Van der Valk) komen 180 flexwoningen. De woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers zoals starters op de woningmarkt, mensen met vitale beroepen, ontheemden uit Oekraïne of statushouders.
 • Bijsterveldenlaan
  Op de locatie Bijsterveldenlaan komen 98 flexwoningen. De woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers zoals starters op de woningmarkt, mensen met vitale beroepen, ouders in scheiding, ontheemden uit Oekraïne of statushouders.

Flexwoningen in Breda

 • Frankenthalerstraat
  Aan de Frankenthalerstraat in Breda, op een locatie die grenst aan de Kapittelweg, zijn de gemeente Breda en WonenBreburg van plan om circa 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen. De woningen zijn voor mensen die echt snel een huis nodig hebben en zich hebben ingeschreven bij 'Klik voor Wonen'. Het gaat om mensen die een huis zoeken, starters op de woningmarkt, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook is een deel van de woningen voor mensen met een verblijfsvergunning die hun leven in Breda willen opbouwen.
 • Kadijkje
  Kadijkje ligt in Breda op de grens van de wijken Belcrum en Linie. De gemeente Breda en WonenBreburg werken momenteel een plan voor 22 studio's (flexwoningen) aan Kadijkje verder uit. De doelgroep zijn starters op de woningmarkt. Dit zijn jongeren tussen de 18-27 jaar die niet meer studeren. Deze doelgroep komt op dit moment moeilijk aan een woning omdat huizen te duur zijn, ze te weinig eigen vermogen hebben en/of ze te weinig inschrijftijd hebben opgebouwd om te kunnen huren. 

Veel gevraagd over Flexwoningen

Waarom bouwt WonenBreburg flexwoningen?

Algemeen

Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Ook Tilburg en Breda hebben te maken met een groeiend woningtekort. Flexibele woningen zijn binnen enkele maanden te bouwen. Hiermee kan de grootste nood op de woningmarkt in een korte tijd aangepakt worden. 

Waar komen de flexwoningen van WonenBreburg?

Algemeen

In Tilburg komen de flexwoningen van WonenBreburg aan de Dr. Bloemenlaan (naast Hotel Van der Valk) en de Bijsterveldenlaan. 
In Breda komen de flexwoningen van WonenBreburg aan de Frakenthalerstraat en Kadijkje.

Voor wie zijn de flexwoningen aan de Bijsterveldenlaan en de Dr. Bloemenlaan in Tilburg bedoeld?

Algemeen

De flexwoningen zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken. Hieronder vallen onder andere:

 • Spoedzoekers die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (afgestudeerden, vitale beroepen, jonge starters)  
 • Een gescheiden ouder
 • Oekraïense ontheemden
 • Statushouders

Wanneer ben ikĀ een spoedzoeker?

Algemeen

Een spoedzoeker is een woningzoekende die per direct op zoek is naar onderdak. Spoedzoekers voor flexwoningen zijn jongeren (afgestudeerden, thuiswonende jongeren) en mensen die een vitaal beroep hebben (leerkracht, politieagent, verpleegkundige). Dit is samen met de gemeente bepaald. Voor meer informatie, klik hier. 

Behoud ik mijn inschrijftijd bij Woning in Zicht als ik in een flexwoning ga wonen?

Algemeen

Ja, die behoud je. Je moet deze wel elk jaar zelf verlengen. Dit gaat niet automatisch en kan WonenBreburg niet voor jou doen. Een inschrijving kost € 8,- per jaar.  

Heb ik nog bepaalde documenten nodig om als spoedzoeker in aanmerking te komen voor een flexwoning?

Algemeen

Zoals bij alle sociale woningen wordt voor het tekenen van het huurcontract een check gedaan.  
 

Wat is de maandelijkse huurprijs van een flexwoning?

Algemeen

 De huurprijs zal per woningtype verschillen. De exacte huurbedragen zijn nog niet vastgesteld. 

Wat voor contract krijg je als huurder van een flexwoning?

Algemeen

In principe krijgt u een contract van onbepaalde duur. Dit hangt samen met de omgevingsvergunning voor de flexwoningen. Deze is 15 jaar, met andere woorden: het huurcontract duurt ook (maximaal) 15 jaar. 

Ik heb vragen over de besluitvorming rondom de flexwoningen, waar kan ik dan terecht?

Algemeen

U kunt contact opnemen met projectleider Bart van Nieuwenhuizen van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via flexwonen@tilburg.nl.

Voor wie zijn de flexwoningen aan de Frankenthalerstraat en Kadijkje in Breda bedoeld?

Algemeen

De flexwoningen aan de Frankenthalerstraat zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat om mensen die een huis zoeken, jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook is een deel van de woningen voor mensen met een verblijfsvergunning die hun leven in Breda willen opbouwen.

De flexwoningen aan Kadijkje zijn bestemd voor starters op de woningmarkt. Deze doelgroep komt op dit moment moeilijk aan een woning omdat huizen te duur zijn, ze te weinig eigen vermogen hebben en/of te weinig inschrijftijd hebben opgebouwd om te kunnen huren.