Flexwoningen

Flexwoningen (flexibele woningen) zijn woningen die binnen enkele maanden te realiseren zijn, waardoor de grootste nood op de woningmarkt in korte tijd aangepakt kan worden. De tijdelijke complexen (maximaal 15 jaar)  bestaan uit kleine, kant-en-klaar huurappartementen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.  

Let op: op dit moment gaat het om flexwoningen in Tilburg. 

Begin februari 2023 gaat de gemeente Tilburg een besluit nemen over de komst van de flexwoningen. Bij een positief besluit start de bouw van de woningen waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2023. Eind 2023 zijn de woningen klaar voor gebruik.

Veel gevraagd over Flexwoningen

Waarom bouwt WonenBreburg flexwoningen?

Algemeen

Net zoals de rest van het land, kampt ook Tilburg met een woningtekort. De doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is echter lang terwijl de tekorten op de woningmarkt steeds verder toenemen. Flexibele woningen zijn binnen enkele maanden snel te realiseren waardoor de grootste nood op de woningmarkt in korte tijd aangepakt kan worden. 

Waar komen de flexwoningen van WonenBreburg?

Algemeen

De flexwoningen van WonenBreburg komen aan de Dr. Bloemenlaan (naast Hotel Van der Valk) en de Bijsterveldenlaan in Tilburg. 

Voor wie zijn de flexwoningen aan de Bijsterveldenlaan en de Dr. Bloemenlaan in Tilburg bedoeld?

Algemeen

De flexwoningen aan de Bijsterveldenlaan en Dr. Bloemenlaan zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens die met spoed een woning zoeken. Voor deze huurder is momenteel weinig , en op korte termijn zelfs geen, aanbod en/of kunnen zij geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen.

Hieronder vallen onder andere:

  • Spoedzoekers die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (afgestudeerden, vitale beroepen, jonge starters)  
  • Een gescheiden ouder
  • Oekraïense ontheemden
  • Statushouders

Wanneer ben ikĀ een spoedzoeker?

Algemeen

Een spoedzoeker is een woningzoekende die via de 'normale'  weg moeilijker aan een woning kan komen. Spoedzoekers zijn daarmee een breed begrip. Voor het project flexwoningen in Tilburg is, samen met de gemeente, bepaald dat hieronder jongeren (afgestudeerden, thuiswonende jongeren) en mensen die een vitaal beroep hebben (leerkracht, politieagent, verpleegkundige) vallen. Voor meer informatie, klik hier. 

Behoud je je inschrijftijd bij Woning in Zicht als je in een flexwoning gaat wonen?

Algemeen

Ja, die behoudt u. U moet deze wel elk jaar zelf verlengen. Dit gaat niet automatisch en kan de corporatie niet voor u doen. Een inschrijving kost € 8,- per jaar.  

Heb ik nog bepaalde documenten nodig om als spoedzoeker in aanmerking te komen voor een flexwoning?

Algemeen

Zoals bij alle sociale woningen wordt voor het tekenen van het huurcontract een check gedaan.  
 

Wat is de maandelijkse huurprijs van een flexwoning?

Algemeen

 De huurprijs zal per woningtype verschillen. De exacte huurbedragen zijn nog niet vastgesteld. 

Wat voor contract krijg je als huurder van een flexwoning?

Algemeen

In principe krijgt u een contract van onbepaalde duur. Dit hangt samen met de omgevingsvergunning voor de flexwoningen. Deze is 15 jaar, met andere woorden: het huurcontract duurt ook (maximaal) 15 jaar. 

Ik heb vragen over de besluitvorming rondom de flexwoningen, waar kan ik dan terecht?

Algemeen

U kunt contact opnemen met projectleider Bart van Nieuwenhuizen van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via flexwonen@tilburg.nl.