Urgentie

Door omstandigheden is het mogelijk dat u in een levensbedreigende of acute noodsituatie terechtkomt waarin u zo snel mogelijk een andere woning nodig hebt. In een levensbedreigende of acute noodsituatie kunt u onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen.

Een levensbedreigende of acute noodsituatie ontstaat als u niet meer in uw woning kunt blijven wonen door:

  • Dakloosheid na brand of instortingsgevaar.
  • Een levensbedreigende situatie waar u zelf of uw huisgenoot geen invloed op heeft gehad en die plaats heeft gevonden in de woning. Hier vallen huiselijk geweld, familieruzies of echtscheidingen niet onder. Maar wel bijvoorbeeld een overval, ernstige bedreiging of seksueel misbruik in de woning.

De gemeente Breda kent geen urgentie of voorrangsregeling. Er zijn enkele zeer specifieke situaties die een uitzondering vormen. Als u zich in één van bovenstaande situaties bevindt en u woont in de gemeente Breda, vragen wij u het aanvraagformulier rechts op deze pagina in te vullen. 

Veel gevraagd over Urgentie

Hoe kom ik als student in aanmerking voor urgentie?

Algemeen

Denk je dat je in aanmerking komt voor urgentie? Stuur dan een mailtje naar student@wonenbreburg.nl. Zij zullen je verder op weg helpen.

Hoe kom ik in contact met de urgentiecommissie?

Algemeen

Tilburg

Breda

  • In de gemeente Breda geldt alleen in uitzonderlijke situaties urgentie. Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar de urgentiecommissie: Postbus 1980; 4801 BZ Breda

Hoe lang is extra inschrijfduur bij Woning in Zicht geldig?

Algemeen

Dit is geldig voor een periode van maximaal een jaar.

Wanneer kan ik extra inschrijfduur krijgen?

Algemeen

Tilburg

  • U komt in aanmerking voor extra inschrijfduur als u en uw partner na een duurzame relatie uit elkaar gaan en u zorgt draagt voor één of meer minderjarige kinderen en u daarbij niet in uw woning kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden en uw partner in uw huidige woning blijft wonen. U moet altijd kunnen bewijzen dat u in één van deze situaties zit. Voor meer informatie raadpleeg Woning in Zicht.
  • Breda: U kunt in Breda geen extra inschrijfduur krijgen. Voor meer informatie raadpleeg Klik voor Wonen.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn urgentie aanvraag?

Algemeen

In Tilburg beoordeeldt een onafhankelijke urgentiecommissie uw aanvraag. Dit duurt vier weken.

In Breda beoordelen de woningcorporaties uw urgentieaanvraag. Dit duurt maximaal 4 weken.

Wanneer wordt mijn aanvraag voor extra inschrijfduur bij Woning in Zicht beoordeeld?

Algemeen

  • De woningcorporatie waar u het aanvraagformulier heeft ingeleverd, beoordeelt uw aanvraag binnen vijf werkdagen.

Wat is het adres van de geschillencommissie bij het zoeken van een woning?

Algemeen

Tilburg Geschillencommissie: www.geschillen-commissie.nl

Stedelijke Geschillencommissie Breda; Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. 
Kijk voor meer informatie op sgb.klachtregeling.nl

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de urgentiecommissie?

Algemeen

  • Tilburg: Als u het niet eens bent met de beslissing van de Urgentiecommissie, dan kunt u hiertegen schriftelijk een klacht indienen bij de Geschillencommissie via www.geschillen-commissie.nl
  • Breda: Als u het niet eens bent met de beslissing van de Urgentiecommissie, dan kunt u hiertegen schriftelijk een klacht indienen bij Klik voor Wonen, Postbus 1980, 4801 BZ Breda.