Voor studenten die al een kamer huren

Ga je studeren of studeer je al? En zoek je een kamer? Kijk dan op Klik voor Kamers voor alle informatie over onze studentenwoningen.

Veel gevraagd over Voor studenten die al een kamer huren

Wanneer ben je 'student'?

Algemeen

Je bent student als je staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling. Dit is vastgelegd in artikel 7:274d van het Burgerlijk Wetboek. Hiermee bedoelen we:  

Hoe moet ik mijn kamer/zelfstandige studenten eenheid opleveren?

Algemeen

Hier vind je de belangrijkste informatie als je de huur van je kamer hebt opgezegd.

Belangrijkste richtlijnen oplevering kamer/woning

 • De kamer/woning is leeg en schoon (incl. ramen en kozijnen);
 • De binnenkozijnen zijn onbeschadigd en egaal dekkend geschilderd;
 • De deuren zijn onbeschadigd en egaal dekkend geschilderd;
 • Alle deuren zijn aanwezig en bevinden zich op de juiste plaats;
 • Spijkers, schroeven, pluggen enzovoorts moet je verwijderen uit wanden, plafonds, deuren, tegelwerk, e.d. en de gaten moet worden gevuld met de juiste materialen zodat er weer een egaal oppervlak ontstaat;
 • Wanneer het behang er goed/ egaal oftewel onbeschadigd op zit dan mag deze aangebrachte voorziening van WonenBreburg blijven zitten.
 • Alle ruiten zijn onbeschadigd. Folie dient van de ramen verwijderd te zijn;
 • Alle schakelaars, stopcontacten, huistelefoons, montagedeksels op plafonds zijn aanwezig, niet geschilderd of gesausd, en in orde; 
 • Stickers moet je weghalen. Ook de lijmresten moeten verwijderd worden;
 • Alle sanitaire voorzieningen zijn in orde (wastafel/kranen/douche ontkalken en toilet reinigen);
 • Al het hang- en sluitwerk is aanwezig en in orde;
 • De bij de kamer/woning behorende tuin/balkon/galerij is netjes en goed onderhouden;
 • De bij de kamer/woning behorende bestrating, erfafscheiding en -afsluiting zijn aanwezig en in orde;
 • Eventueel door jezelf aangebrachte voorzieningen voldoen aan de regels die WonenBreburg stelt;
 • De eventuele afvalcontainers zijn leeg en schoon in de berging geplaatst

Overname:

 • De overname van goederen (meubels, stoffering, behang) is een zaak tussen jou en de nieuwe huurder. De nieuwe huurder voor de kamer/woning neemt contact met je op om de kamer/woning te bekijken. Het kan zijn dat de nieuwe huurder roerende goederen wil overnemen. Hierover dien jezelf afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen. WonenBreburg is geen partij in de overname.
 • De vloerbedekking of het laminaat mag je laten liggen indien de nieuwe huurder deze over wilt nemen. Mocht de nieuwe huurder de vloerbedekking of het laminaat niet over willen nemen dien je deze, inclusief foam- en lijmresten, te verwijderen en eventuele beschadigingen te herstellen. Indien er nog geen nieuwe huurder bekend is ten tijde van de oplevering van je kamer, mag je de vloerbedekking laten liggen mits deze netjes, onbeschadigd en zonder plekken wordt opgeleverd. Laminaat moet compleet en netjes opgeleverd worden. De vloerbedekking mag niet worden gedeponeerd in de containerruimte;
 • Gordijnen met rail en luxaflex mag je laten hangen, deze hoef je niet te verwijderen.
 • Indien er geen nieuwe huurder bekend is ten tijde van de oplevering van je kamer, vervalt de mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor stoffering. WonenBreburg bemiddelt hier niet in.

Most important guidelines how to leave the room/house

 • The room/house is empty and clean (included doors, windows and window frames);
 • The window frames are undamaged and painted plain;
 • The doors are undamaged and painted plain;
 • All doors are present and at the right place;
 • Nails, screws etc need to be removed out of the wall, ceiling, door, tiles etc. The holes need to be filled with the right material to create a smooth surface again;
 • Wallpaper may be left on the walls when if is in a good condition, and attached to the walls neatly.
 • All windows are undamaged. Foil need to be removed;
 • All switches, sockets, interphones and cover plates need to be present and unpainted.
 • Stickers need to be removed even the glue;
 • All sanitation need to be in a good condition and clean. (sink/tap/shower should be decalcified, and the toilet should be cleaned);
 • Al the locks are present and in a good condition;
 • The garden/balcony/corridor is empty and clean;
 • The pavement, fences need to be present and in a good condition;
 • If present; containers need to be empty, clean and placed in the shed.
 • Goods to take-over
 • The take-over of furniture, floor covering, wallpaper is a case between you and the new tenant. The new candidate will contact you to view the room. If you both agree to take-over some goods, we always advise you to document this together. WonenBreburg is NOT a party in this case.
 • You may leave the floorcovering if the new tenant want to take it over. If the new tenant don’t want it, you should remove it yourself, included glue leftovers. If there isn’t a new tenant yet, you may leave the floor covering, but only if it is in a good condition, so undamaged and clean. When you leave it in a bad condition, we have to remove it on your costs. You may not deposit the floor covering in the container space.
 • You may leave curtains and blinds, you don’t have to remove them.
 • If there’s no new tenant, it’s not possible to ask for a compensation of your curtains or floorcovering.

Ik ben een internationale student, kan ik ook huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

Als je in Nederland woont, kun je huurtoeslag krijgen als je de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning. Je kunt ook huurtoeslag krijgen als je de nationaliteit hebt van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.


Heeft een internationale student van buiten de EU tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via de onderwijsinstelling? Dan komt hij ook in aanmerking voor huurtoeslag. Alleen een contract naar zijn aard van korte duur geeft geen recht op huurtoeslag. Wordt dat contract gebruikt, dan is er dus in principe geen huurtoeslag.


Er zijn wat al deze opmerkingen betreft wel regionale verschillen, dus de student kan het best contact opnemen met de Belastingdienst:
Telefoonnummer Belastingdienst: 0800-0543.
Telefoonnummer Belastingdienst voor niet-Nederlanders: +31 55 538 53 85.

Ik ben student. Hoe kan ik gebruik maken van internet?

Algemeen

 • Je hoeft voor de verbinding via Teleplaza niets te doen om je aan te melden. Bij aankomst in je kamer is het internet al geactiveerd. Ook wanneer je van computer wijzigt, hoef je niets aan WonenBreburg door te geven.
 • Heb je draadloos internet via Teleplaza, dan moet je in Tilburg contact opnemen met Teleplaza voor je inlogcode en wachtwoord.
 • In Breda hangt je wachtwoord en inlogcode in je kamer. De kosten voor het gebruik van internet via WonenBreburg en Teleplaza zitten in de huurprijs inbegrepen. (Let op: Dit geldt alleen voor de kamers aan de Nassaustraat, Epelenberg en Schelde/Demerstraat.) Bij alle andere studentenpanden in Breda moeten de huisgenoten dit onderling regelen of moet je zelf een internetabonnement afsluiten.
 • Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Wifi. Het is namelijk toegestaan om een router aan te sluiten. Deze dien je dan zelf aan te schaffen.

Ik ben student. Hoe kan ik mijn internet stopzetten?

Algemeen

 • Wanneer internet in je huurprijs zit, dan wordt je internetverbinding automatisch stopgezet als je de huur opzegt.
 • Heb je zelf je internetverbinding geregeld? Dan moet je deze ook zelf opzeggen.
 • Is internet niet in de huur opgenomen? Dan moet je zelf internet regelen.
 • Betaal je via WonenBreburg voor een televisieaansluiting bij Ziggo? Dan is het ook mogelijk om internet af te sluiten bij Ziggo.
 • Om te voorkomen dat je dubbel betaalt voor de aansluiting van je televisie, moet je het klantnummer van WonenBreburg aan hen doorgeven. Dit klantnummer is 11567483.
 • De medewerkers van Ziggo kunnen op deze manier zien of er betaald wordt voor televisie, waardoor het mogelijk is om alleen voor internet te betalen.
 • Let op: de kosten voor internet zijn voor eigen rekening.

Ik ben student. Waar zet ik mijn fiets?

Algemeen

 • Zet je fiets (of brommer, scooter, etc.) altijd in de fietsenstalling of fietsenrekken die bij jouw woongebouw horen. Dit geldt ook voor de fietsen (of brommers, scooters, etc.) van mensen die bij jou op bezoek komen. Niet ernaast of er omheen, maar erin.
 • Bij de studentenwoongebouwen van WonenBreburg is voldoende gelegenheid tot het goed stallen van fietsen.
 • Een niet juist gestalde fiets/voertuig wordt door ons aan een WonenBreburg-slot gelegd of verwijderd en is pas weer terug te krijgen na betaling van € 15,00 op de kantoren van WonenBreburg: Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB, Tilburg of Schorsmolenstraat 48, 4811 VP, Breda.
 • Na betaling kun je contact opnemen met de complexbeheerder van je complex en het betaalbewijs laten zien. Hij kan vervolgens de fiets van het slot halen of de fiets terug brengen.

Ik ben student. Wat moet ik doen als ik wil verhuizen binnen mijn woongebouw?

Algemeen

Misschien heeft één van de bewoners van jouw woongebouw zijn of haar huur opgezegd en wil jij graag verhuizen naar die kamer. Dat kan. We stellen wel een paar voorwaarden aan zo'n interne verhuizing:

 • Zo moet de kamer waarnaar je wilt verhuizen, van hetzelfde type kamer zijn als je eigen kamer. Je kunt alleen verhuizen van een onzelfstandige kamer naar een andere onzelfstandige studentenkamer.
 • Degene die de huur opzegt, kan middels een email naar student@wonenbreburg.nl aangeven dat er iemand wil verhuizen binnen het woongebouw. Hij of zij geeft ook aan wie dit is en op welke kamer deze persoon nu woont. Dit moet gelijktijdig met de opzegging doorgegeven worden, zodat de kamer niet op de Klik voor Kamers geadverteerd wordt. Dan is een doorschuiving niet meer mogelijk.
 • Mochten er meerdere huurders naar de vrijkomende kamer willen verhuizen, dan heeft degene die het langste daar woont, voorrang. Om te mogen verhuizen, dien je nog steeds als student ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling in Nederland en mag je geen huurachterstand hebben.
 • Je kunt ook intern verhuizen van een zelfstandige eenheid naar een andere zelfstandige eenheid in hetzelfde woongebouw. Ook hier geldt dat dit hetzelfde type woning moet zijn.
 • Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan nemen wij contact met je op en keuren de doorschuiving goed. Houd er rekening mee dat jij vanaf dat moment zelf nog één maand opzegtermijn hebt voor jouw kamer of studio. Stem de opzegdata dus vooraf en tijdig af met diegene van wie jij de woonruimte overneemt. Houd er hierbij rekening mee dat wij enkele dagen nodig hebben om de doorschuiving goed te keuren.

Ik ben student. Wat moet ik zelf schoonmaken en wat wordt er gedaan?

Algemeen

Schoonmaken is vast niet je favoriete bezigheid. Dat weten wij natuurlijk. Maar als je het met z'n allen doet, is het een kleine moeite. Je bespaart er zelfs geld mee.

Wat doet WonenBreburg? Wij zorgen ervoor dat het buitenterrein en de trappenhal schoon zijn en wassen de buitenkant van de ramen (waar de huurders zelf niet bij kunnen).

Wat doe jij (samen met je medebewoners)?

 • De bewoners van de afdeling zorgen er samen voor dat de gemeenschappelijke ruimtes, de keuken, de badkamer, de toiletten en de gangen schoon zijn.
 • Voor je eigen kamer draag je uiteraard zelf de verantwoordelijkheid. Glaswerk doe je in de glasbak/container en huisvuil in de daarvoor bestemde bakken.
 • Maandelijkse controle: een keer per maand komt de complexbeheerder kijken hoe goed jullie hebben schoongemaakt. Je mag daarbij aanwezig zijn. De complexbeheerder vult een inspectieformulier in en laat dit in de algemene ruimtes achter of stuurt een mail naar alle bewoners. Hierin staan de bevindingen van de complexbeheerder. Zijn de algemene ruimtes niet schoon? Dan komt de complexbeheerder een week later terug voor een tweede controle.
 • Constateert de complexbeheerder dat de algemene ruimtes tijdens de tweede controle nog niet schoon zijn? Dan schakelt hij een schoonmaakbedrijf in.
 • De kosten voor deze schoonmaak zijn dan voor rekening van de afdeling. Dit met een minimum van 10,00 euro per afdelingsbewoner. Daarnaast wordt er 34,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Niet schoon = geen geld besparen. Het is belangrijk dat je het rapport van de complexbeheerder ter harte neemt. Dat scheelt een hoop ellende.
 • De complexbeheerder hanteert schoonmaaknormen die zijn vastgesteld door WonenBreburg. Bij eventuele meningsverschillen over deze normen kun je contact opnemen met ons via 088-496 00 00.
 • Jullie als afdeling zorgen zelf voor schoonmaakmiddelen.

Ik heb mijn kamer of zelfstandige studenteneenheid opgezegd. Waar en wanneer moet ik mijn sleutels inleveren?

Algemeen

 • Op de laatste dag van je huurcontract moet je de sleutels voor 15.00 uur inleveren op ons kantoor. In de woonwinkel staat een speciale grote zwarte box waarin je jouw sleutels achter kunt laten. Doe de sleutels in een daarvoor bestemde envelop die voor je klaar ligt naast de box, samen met het ingevulde sleutelformulier en eventueel het meterstandenformulier. Wil je de sleutel liever persoonlijk overhandigen? Dan kan: van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Een medewerker aan de balie kan je persoonlijk te woord te staan en je sleutels aannemen.
 • Wil je je de sleutels eerder dan de laatste dag inleveren? Dat is alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
 • Lever je de sleutels niet compleet in of te laat? Dan worden de kosten van de sleutels in rekening gebracht.
 • Het adres van ons kantoor voor het inleveren van de sleutels van kamers in Tilburg is Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB, Tilburg. Voor de sleutels van kamers in Breda is het adres van ons kantoor Schorsmolenstraat 48, 4811 VP, Breda.
 • De AXA sleutels van de ramen en balkonsleutels hoeven niet ingeleverd te worden, laat deze sleutels op je kamer liggen. 
 • Lever je je kamer/woning niet netjes op? Dan herstellen wij de schade op jouw kosten.
 • Wij brengen deze kosten in mindering op de borg die is betaald.
 • Past het grofvuil niet in de vuilnisbak? Woon je in Tilburg, kijk dan op www.tilburg.nl. Woon je in Breda, kijk dan op www.breda.nl.
 • Let op: je mag het vuil niet buiten, in de gang of op de galerij zetten. Woon je in een flat met een complexbeheerder? Overleg dan even met hem hoe je het grofvuil moet afvoeren.

Ik huur een kamer of zelfstandige studenteneenheid. Hoe kan ik mijn huur betalen?

Algemeen

 • Huursamenstelling
  De maandelijkse huurprijs die je voor je kamer betaalt, bestaat over het algemeen uit twee delen: de kale huur en de servicekosten.
  Kale huurprijs: De kale huur is het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van de kamer. We hebben dit bedrag vastgesteld volgens de regels van de overheid. Voor meer info zie: huurverhoging (ieder jaar past WonenBreburg per 1 juli de kale huur aan). We laten je op tijd weten hoeveel de huur omhoog gaat. 
 • Servicekosten
  Servicekosten betaal je voor de levering van bepaalde producten en diensten. Je kunt hierbij denken aan stroom- en gasverbruik en schoonmaakkosten. De hoogte en de samenstelling van de servicekosten zijn, net als de kale huur, per kamer verschillend. De servicekosten worden ieder jaar in januari aangepast.
  De kale huur en de servicekosten vormen samen de zogenaamde brutohuur. Dit bedrag betaal je maandelijks aan ons.
   
 • Huurbetaling
  Het is de bedoeling dat de huur vóór de 1e van de maand op onze rekening staat.
  Is de huur van je kamer ingegaan vanaf 1 januari 2015? Dan heb je in het huurcontract automatisch getekend voor een machtiging. Je bent dan verplicht om de huur automatisch af te laten schrijven.
  Huur je al een kamer voor 1 januari 2015? Dan kun je  op verschillende manieren de huur betalen. Het makkelijkste is via automatische incasso, dan machtig je WonenBreburg om iedere maand de huur van je rekening af te schrijven. Daarnaast kun je ook met een periodieke overboeking of pinbetaling je huur betalen. Door in te loggen op onze website kun je ook je huur betalen via iDEAL.

Is het toegestaan om een huisdier te houden in een studentenwoning?

Algemeen

Huisdieren in studentenwoningen zijn niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor gekooide dieren zoals een parkiet of een klein knaagdier (hamster).

Mag de complexbeheerder algemene ruimtes in studentenwoningen betreden?

Algemeen

 • In het huurcontract staat dat complexbeheerders zich toegang mogen verschaffen tot de algemene ruimtes.
 • De complexbeheerder belt eerst aan.
 • Doet er niemand open? Dan betreedt hij de woning en maakt hij zijn aanwezigheid kenbaar.
 • Complexbeheerders mogen geen individuele kamers betreden.

Moet ik gemeentelijke belastingen betalen als ik een kamer of zelfstandige studenteneenheid huur?

Algemeen

Ja, als je een zelfstandige of onzelfstandige kamer huurt, moet je ook gemeentelijke belastingen betalen.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen
Zodra je een kamer huurt, ben je ook verplicht gemeentelijke belastingen te betalen. Bij de meeste onzelfstandige eenheden zitten de gemeentelijke belastingen in de huur. Dit kun je terugzien in je huursamenstelling. Bewoners van zelfstandige eenheden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de waterschapsbelasting. De waterschapsbelasting is niet in de servicekosten opgenomen. In de servicekosten betaal je alleen voor je waterverbruik. Brabant Water verstuurt per kwartaal een factuur voor de waterschapsbelasting. Laat je financiële positie geen of onvoldoende ruimte om de waterschapsbelasting te betalen? Dan is het mogelijk een verzoek tot kwijtschelding in te dienen bij het waterschap. Brabant Water kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Meer informatie vind je op www.brabantwater.nl. Bewoners van zelfstandige eenheden krijgen ook van de gemeente nog belastingaanslagen. Dit gaat over afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze zijn niet opgenomen in de servicekosten. Ook hiervoor is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Meer informatie vind je op www.tilburg.nl of www.breda.nl.

Moet ik me inschrijven bij de gemeente als ik een kamer of zelfstandige studentenwoning huur?

Algemeen

 • Je moet je inschrijven bij de gemeente Tilburg of Breda. Dit is belangrijk als je ook huurtoeslag of studiefinanciering aan wilt vragen.
 • Je kunt je digitaal inschrijven.
 • Huur je een onzelfstandige kamer? Dan kan het voorkomen dat je op een ander huisnummer in moet schrijven. Jouw huisnummer is dan niet bij de gemeente bekend.
 • WonenBreburg kan je een brief meegeven waarin we verklaren dat je op de betreffende kamer woont. Daarmee kun je naar de gemeente gaan.

Wat zijn voor studenten de regels over inwoning, onderhuur, medehuurderschap, afgestudeerd en afstand huurrechten?

Algemeen

Inwoning
Je mag iemand laten inwonen in je zelfstandige studentenwoning als je een aparte slaapkamer hebt. Huur je een studio (zit-/slaapkamer)? Dan mag je daar niet met twee personen wonen. Je vraagt toestemming voor inwoning aan via het Formulier toestemming inwoning.

Onderhuur
Je vraagt toestemming voor onderhuur aan via het Formulier toestemming onderhuur. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent student; 
 • Je hebt geen huurachterstand;
 • Er zijn geen sociale klachten over jou; 
 • In de periode dat onderhuur plaatsvindt, is er geen sprake van wisselingen van onderhuurder;
 • Je dient de aanvraag voor onderhuur minimaal 4 weken voor aanvang van de onderhuur in;
 • Je aanvraag is pas akkoord als je van WonenBreburg officieel goedkeuring hebt gekregen;
 • Je sluit met maximaal één onderhuurder een contract af voor de hele periode;
 • De reden voor de aanvraag voor onderhuur is om wille van je studie;
 • Je kunt zelf een kandidaat aandragen die jouw kamer wil onderhuren;
 • Je mag de kamer maximaal 1 jaar onderverhuren;
 • Je sluit met de onderhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af, waarbij je gebruik maakt van het huurcontract en de algemene voorwaarden die WonenBreburg hiervoor ter beschikking stelt. Voordeel van het gebruik van dit huurcontract en deze algemene voorwaarden is, dat deze juridisch getoetst zijn. Je overhandigt een kopie van het afgesloten en ondertekende huurcontract aan WonenBreburg;
 • De huurprijs die je aan de onderhuurder berekent, komt overeen met de huurprijs die WonenBreburg aan jou berekent. Eventuele extra kosten bereken je en sluit je met elkaar af in een aparte overeenkomst, die je samen opstelt;
 • De hoofdhuurder blijft huur betalen aan WonenBreburg, de onderhuurder betaalt aan de hoofdhuurder;
 • Diegene die onderhuurt moet aantoonbaar een student zijn, ofwel bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling kunnen tonen. 

Medehuurderschap
Sta je langer dan 2 jaar samen ingeschreven op je huidige adres of heb je minimaal 2 jaar geleden toestemming gekregen voor inwoning? Dan kan je partner medehuurder worden. Zijn of haar naam komt dan ook op het huurcontract te staan. Een partner kan alleen medehuurder worden als hij/zij ook aan een landelijk bekende onderwijsinstelling studeert. Je vraagt toestemming voor medehuurderschap aan via het Formulier aanvraag medehuurschap.

Huur je een studentenkamer en ben je afgestudeerd?
Dan moet je binnen 6 maanden na afstuderen de huur van je kamer opzeggen. Huur je een zelfstandige studenteneenheid voor 2 personen? Dan hoef je pas, als jullie allebei afgestudeerd zijn, binnen 6 maanden na afstuderen de huur van de studenteneenheid op te zeggen.

Afstand huurrechten
Voor de verklaring voor afstand huurrechten (onder voorwaarden) is geen instemming nodig vanuit WonenBreburg. Degene die bij ons blijft huren, heeft vanaf dan ook alle rechten en plichten. Je vindt dit formulier op onze website via het Formulier afstand huurrechten.

Welke studentencomplexen hebben een wasserette?

Algemeen

Wasbeheer beheert de wasserette in vijf studentencomplexen in Tilburg en twee studentencomplexen in Breda. Het gaat om de volgende complexen:

Tilburg:

 • Prof. Verbernelaan
 • Prof. de Moorplein
 • Rijtse Akkers
 • Hogeschoollaan
 • Van Delfthof

Breda:

 • Nassaustraat
 • Epelenberg

WonenBreburg kan storingen aan de wasmachines niet verhelpen. Daarvoor neem je contact op met wasbeheer.
Wasbeheer is telefonisch of via WhatsApp bereikbaar op het volgende nummer: 085-004 6649. Je mag ook mailen naar: service@wasbeheer.nl 

Studenten die in een ander complex wonen moeten reparaties aan de wasmachine (of ander witgoed) zelf regelen. Deze machines zijn niet van ons.