Wonen, welzijn en zorg (WWZ)

Hieronder leest u ons Koersplan Wonen, Welzijn en Zorg van 2018 - 2020.

WonenBreburg verhuurt woningen in 23 woonvormen in Breda, open de kaart in pdf.
WonenBreburg verhuurt woningen in 33 woonvormen in Tilburg, open de kaart in pdf.

Wilt u kennismaken met drie bewoners? Bekijk de filmpjes:

WonenBreburg werkt sinds 2014 in de projecten Housing First in Tilburg en Breda. In dit filmpje is goed te zien hoe het werkt.

Hier onder staan onze feiten en cijfers over Wonen, Welzijn en Zorg.  

Zorg- en Veligheidshuis Baronie Breda

WonenBreburg is partner van Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.
Dat is een samenwerkingsverband dat is gericht op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol. Voor meer informatie over het zorg- en veiligheidshuis verwijzen wij u naar: website zvh.