Organisatiestructuur

Bij WonenBreburg werken ongeveer 350 medewerkers. Wij werken aan verhuur, verkoop, beheer en onderhoud van onze woningen en doen dat vanuit diverse bedrijfsonderdelen.

Organigram WonenBreburg oktober 2023

Betrokken bij onze huurder en de wijk centraal
De medewerkers van de Wijkteams en de afdeling Klantprocessen zetten zich in voor het verhuren en beheren van onze woningen. Zij staan u te woord per mail, per app, aan de telefoon of aan onze balie. U ontmoet ze als u gaat huren of als u vragen heeft. Zij zijn ook uw persoonlijk contact in de wijk: uw buurtbeheerder, woonconsulent of wijkopzichter.

Laat het duidelijk zijn: wij gaan voor betaalbare, veilige, schone, duurzame woningen
De medewerkers van de afdelingen Techniek, Ontwikkeling vastgoed en Dagelijks onderhoud zijn dagelijks aan de slag met de woningen van onze huurders. Denk hierbij aan nieuwbouw, onderhoud, reparaties, liften en andere installaties. Zij werken in de projecten waarin we nieuwe woningen bouwen. Ze doen dagelijks reparaties aan onze woningen en garages. Ze zorgen voor een deel voor de uitvoering van onderhoud in projecten.  Hebben een apart team dat zich richt op Portefeuillemanagement en Verkoop, bedrijfsonroerend goed en VvE-beheer.

Vakmanschap, zowel extern als intern
Afdeling Financiën & Control zorgt ervoor dat WonenBreburg er nu, en in de toekomst, financieel goed voor staat. De afdeling Digitale dienstverlening werkt aan de ICT systemen en houdt de ontwikkelingen op digitaal gebied in de gaten en wat deze voor WonenBreburg betekenen. De strategen ontwikkelen in samenwerking met de andere afdelingen het volkshuisvestelijke beleid  en het beleid op het gebied van duurzaamheid.
Daarnaast bieden de afdelingen P&O en Juridische zaken advies en assistentie aan de afdelingen.