Organisatiestructuur

Bij WonenBreburg werken ongeveer 350 medewerkers. Wij werken aan verhuur, verkoop, beheer en onderhoud van onze woningen en doen dat vanuit diverse bedrijfsonderdelen.

Organigram WonenBreburg november 2018


Betrokken bij onze huurder en de wijk centraal
De medewerkers van de afdelingen Tilburg Wonen, Breda Wonen en Dienstverlening zetten zich in voor het verhuren en beheren van onze woningen. Zij nemen de telefoon op als u belt, zorgen dat de website actueel is, u ontmoet ze als u gaat huren of als u vragen heeft. Zij zijn ook uw persoonlijk contact in de wijk: uw buurtbeheerder of woonconsulent.

Laat het duidelijk zijn: wij gaan voor betaalbare, veilige, schone, duurzame woningen
De medewerkers van de afdelingen Techniek, Ontwikkeling vastgoed, Bestaand vastgoed en Reparatieonderhoud zijn dagelijks aan de slag met de woningen van onze huurders. Denk hierbij aan nieuwbouw, onderhoud, reparaties, liften en andere installaties. Zij werken in de projecten waarin we nieuwe woningen bouwen. Ze doen dagelijks reparaties aan onze woningen en garages. Ze zorgen voor een deel voor de uitvoering van onderhoud in projecten. Aan de afdeling Vastgoed is ook het team Verkoop, bedrijfsonroerend goed en VvE toegevoegd.

Vakmanschap, zowel extern als intern
Afdeling Financiën, Control en Waardesturing: Zij zorgen ervoor dat WonenBreburg er nu, en in de toekomst, financieel goed voor staat. Samen met de andere afdelingen, zoals Tilburg/Breda Wonen, Dienstverlening en Vastgoed, maakt de afdeling Strategie het beleid van WonenBreburg.
Daarnaast bieden de afdelingen P&O, Services en Juridische zaken advies en assistentie aan de afdelingen.