Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De raad keurt de belangrijkste bestuursbesluiten vooraf goed.
De raad van commissarissen vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De raad is tevens klankbord en adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de raad de rol van werkgever van de bestuurders.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:
• mevr. Drs. A.J. van Mierlo (voorzitter)
• dhr. W.J.M. Corsten MSM 
• dr. V.J.M. Smit (vice-voorzitter)
• mevr. C. Rombouts RA
• mevr. mr. M.J.H. Clercx
• mevr. M. Gründemann BBE MRE
De heren Corsten en Smit zijn benoemd op voordracht van de huurders.

mevr. Drs. A.J. van Mierlo, voorzitter
Geboortejaar: 1965
Benoeming: per 2021
Beroep: algemeen directeur Ergon Participatiebedrijf
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Peel Noord, Commissaris Delft Support, Lid Raad van Toezicht Brainportschool Jan van Brabant, Voorzitter Raad van Toezicht LEV groep, Lid Raad van Toezicht Breda University of Applied Sciences , Penningmeester Markieza, coöperatie voor ervaringsdeskundigheid, Voorzitter Beoordelingscommissie Beschermd Thuis, Bestuurslid Thomas de Villanova, goede doelen stichting. 

dhr. W.J.M. Corsten MSM, huurderscommissaris, lid selectie- en remuneratiecommissie

Geboortejaar: 1950
Benoeming: per 2014
Beroep: voormalig bestuursvoorzitter Thebe
Nevenfuncties: partner Corsten & Corsten, executive search voor maatschappelijke organisaties, eigenaar Wim Corsten Consultancy, voorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant, voorzitter bestuur Stichting Else (landelijk fonds voor maatschappelijke gezondheidszorg), voorzitter bestuur Bergmansfonds (regionaal fonds voor zorg en welzijn in Midden-Brabant), voorzitter Stichting Medisch Ethische Toetsingscommissie Brabant.

dr. V.J.M. Smit, huurderscommissaris, vice-voorzitter, voorzitter maatschappelijke commissie en lid investeringscommissie
Geboortejaar: 1953
Benoeming: per 2018
Beroep: voormalig lector grootstedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool
Nevenfuncties: -

mevr. C. Rombouts RA, voorzitter auditcommissie
Geboortejaar: 1964
Benoeming: per 2017
Beroep: voormalig CFRO van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zelfstandig ondernemer: toezicht, interim management, advies & coaching
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Staedion.

mevr. mr. M.J.H. Clercx, voorzitter investeringscommissie
Geboortejaar: 1967
Benoeming: per 2018
Beroep: CLO/directeur-bestuurder van Salut (spin-out van VGZ)
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, lid raad van toezicht Stichting Ondersteuning Eerste lijn en lid raad van commissarissen National Academic.

mevr. M. Gründemann BBE MRE, lid investeringscommissie en lid maatschappelijke commissie
Geboortejaar: 1975
Benoeming: per 2020
Beroep: directeur ontwikkeling Centrum voor Zorg Slotervaart bij Zadelhoff
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Get Lost Art Projects, eigenaar City Booster B.V. (consultancy en projectontwikkeling) en mede-eigenaar GGRE B.V. (belegging en projectontwikkeling)

De totale bezoldiging van de raad van commissarissen bedraagt (2020):


Bron: jaarverslag 2020