Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De raad keurt de belangrijkste bestuursbesluiten vooraf goed.
De raad van commissarissen vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De raad is tevens klankbord en adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de raad de rol van werkgever van de bestuurders.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:
• dhr. W.J.M. Corsten MSM (voorzitter)
• dr. V.J.M. Smit (vice-voorzitter)
• drs. R.A.M. van Dongen
• mevr. C. Rombouts RA
• mevr. mr. M.J.H. Clercx
• mevr. M. Gründemann BBE MRE
De heren Corsten en Smit zijn benoemd op voordracht van de huurders.

dhr. W.J.M. Corsten MSM, huurderscommissaris, voorzitter, lid selectie- en remuneratiecommissie
Geboortejaar: 1950
Benoeming: per 2014
Beroep: voormalig bestuursvoorzitter Thebe
Nevenfuncties: partner Corsten & Corsten, executive search voor maatschappelijke organisaties, eigenaar Wim Corsten Consultancy, voorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant, voorzitter bestuur Stichting Else (landelijk fonds voor maatschappelijke gezondheidszorg), voorzitter bestuur Bergmansfonds (regionaal fonds voor zorg en welzijn in Midden-Brabant), voorzitter Stichting Medisch Ethische Toetsingscommissie Brabant.

dr. V.J.M. Smit, huurderscommissaris, vice-voorzitter, voorzitter maatschappelijke commissie en lid investeringscommissie
Geboortejaar: 1953
Benoeming: per 2018
Beroep: voormalig lector grootstedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool
Nevenfuncties: -

drs. R.A.M. van Dongen, voorzitter selectie- en remuneratiecommissie en lid auditcommissie
Geboortejaar: 1970
Benoeming: per 2013
Beroep: algemeen directeur Brabant Water N.V.
Nevenfuncties: lid raad van commissarissen Koninklijke Smals.

mevr. C. Rombouts RA, voorzitter auditcommissie
Geboortejaar: 1964
Benoeming: per 2017
Beroep: voormalig CFRO van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zelfstandig ondernemer: toezicht, interim management, advies & coaching
Nevenfuncties: -

mevr. mr. M.J.H. Clercx, voorzitter investeringscommissie
Geboortejaar: 1967
Benoeming: per 2018
Beroep: CLO/directeur-bestuurder van Salut (spin-out van VGZ)
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, lid raad van toezicht Stichting Ondersteuning Eerste lijn en lid raad van commissarissen National Academic.

mevr. M. Gründemann BBE MRE, lid investeringscommissie en lid maatschappelijke commissie
Geboortejaar: 1975
Benoeming: per 2020
Beroep: directeur ontwikkeling Centrum voor Zorg Slotervaart bij Zadelhoff
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Get Lost Art Projects, eigenaar City Booster B.V. (consultancy en projectontwikkeling) en mede-eigenaar GGRE B.V. (belegging en projectontwikkeling)

De totale bezoldiging van de raad van commissarissen bedraagt (2020):


Bron: jaarverslag 2020