Raad van Commissarissen

Wat is de rol van onze RVC en uit wie bestaat de RVC.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De raad keurt de belangrijkste bestuursbesluiten vooraf goed.
De raad van commissarissen vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De raad is tevens klankbord en adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de raad de rol van werkgever van de bestuurders.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:
•drs. R.A.M. van Dongen (voorzitter)
•mevr. ir. M.A.P. Huijsmans (vice-voorzitter)
•dhr. W.J.M. Corsten MSM
•mevr. C. Rombouts RA
•dr. V.J.M. Smit
mevr. mr. M.J.H. Clercx

De heren Corsten en Smit zijn benoemd op voordracht van de huurders.

drs. R.A.M. van Dongen, voorzitter, lid selectie- en remuneratiecommissie
Geboortejaar: 1970
Benoeming: per 2013
Beroep: algemeen directeur Antea Group (en daaraan gelieerde onderdelen), directeur Croonen B.V., HMVT B.V., Antea Group Realisatie & Van der Heide B.V. en ICEACSA Grupo.
Nevenfuncties: voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingen (Coab) VNO-NCW.

mevr. ir. M.A.P. Huijsmans MSc, vice-voorzitter en lid auditcommissie
Geboortejaar: 1976
Benoeming: per 2012
Beroep: managementconsultant, bestuurder bij SoBuildings BV
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Woonwenz, lid raad van commissarissen Heembouw en voorzitter bestuur Stichting Made Up North (gebiedsontwikkeling NDSM Oost Amsterdam).

dhr. W.J.M. Corsten MSM, huurderscommissaris, voorzitter selectie- en remuneratiecommissie en lid maatschappelijke commissie
Geboortejaar: 1950
Benoeming: per 2014
Beroep: voormalig bestuursvoorzitter Thebe
Nevenfuncties: partner Corsten & Corsten, executive search voor maatschappelijke organisaties, eigenaar Wim Corsten Consultancy, voorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant, voorzitter bestuur Stichting Else (landelijk fonds voor maatschappelijke gezondheidszorg), voorzitter bestuur Bergmansfonds (regionaal fonds voor zorg en welzijn in Midden-Brabant), voorzitter Stichting Medisch Ethische Toetsingscommissie Brabant.

mevr. C. Rombouts RA, voorzitter auditcommissie 
Geboortejaar: 1964
Benoeming: per 2017
Beroep: voormalig CFO van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zelfstandig ondernemer: toezicht, interim management, advies & coaching
Nevenfuncties: -

dr. V.J.M. Smit, huurderscommissaris, voorzitter maatschappelijke commissie en lid investeringscommissie
Geboortejaar: 1953
Benoeming: per 2018
Beroep: lector grootstedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool
Nevenfuncties: lid bestuurscommissie onderzoek van de Vereniging van Hogescholen.

mevr. mr. M.J.H. Clercx, voorzitter investeringscommissie
Geboortejaar: 1967
Benoeming: per 2018
Beroep: hoofd juridische zaken VGZ
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en lid raad van toezicht Stichting Ondersteuning Eerste lijn

De totale bezoldiging van de raad van commissarissen bedraagt (2018):


 M. Clercx maakte niet heel 2018 deel uit van de RvC. Zij trad per 8 november 2018 aan.