Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De raad keurt de belangrijkste bestuursbesluiten vooraf goed.
De raad van commissarissen vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De raad is tevens klankbord en adviseur van het Bestuur. Daarnaast vervult de raad de rol van werkgever van de bestuurders.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:
• mevr. drs. A.J. van Mierlo (voorzitter)
• dr. V.J.M. Smit (vice-voorzitter)
• mevr. C. Rombouts RA
• mevr. mr. M.J.H. Clercx
• mevr. M. Gründemann BBE MRE
• dhr. drs. Erik de Ridder 
De heer Smit en de heer De Ridder zijn benoemd op voordracht van de huurders.

mevr. Drs. A.J. van Mierlo, voorzitter, lid remuneratiecommissie
Geboortejaar: 1965
Benoeming: per 2021
Beroep: algemeen directeur Ergon Participatiebedrijf
Nevenfuncties: Commissaris Delft Support, Voorzitter Raad van Toezicht LEV groep, Lid Raad van Toezicht Breda University of Applied Sciences , lid Raad van Toezicht Markieza, coöperatie voor ervaringsdeskundigheid, Voorzitter Beoordelingscommissie Beschermd Thuis, Bestuurslid Thomas de Villanova, goede doelen stichting, bestuurslid Arte Foundation, lid raad van toezicht Onderwijsgeschillen.

dr. V.J.M. Smit, huurderscommissaris, vice-voorzitter, voorzitter maatschappelijke commissie en lid investeringscommissie
Geboortejaar: 1953
Benoeming: per 2018
Beroep: voormalig lector grootstedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool
Nevenfuncties: advieswerkzaamheden voor Platform31 (kennis- en netwerkorganisatie) op het thema leefbaarheid, advieswerkzaamheden voor PACT van Breda/ Verbeter Breda.

mevr. C. Rombouts RA, voorzitter auditcommissie
Geboortejaar: 1964
Benoeming: per 2017
Beroep: voormalig CFRO van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zelfstandig ondernemer: toezicht, interim management, advies & coaching
Nevenfuncties: Lid en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Staedion, lid Raad van advies van Coach College de Baak (opleider voor coaching & counseling), lid VTW-werkgroep Nationale prestatieafspraken, lid raad van toezicht bij stichting ETB-BISLIFE (organisatie zonder winstoogmerk voortgekomen uit het Brandwondencentrum).

mevr. mr. M.J.H. Clercx, voorzitter investeringscommissie
Geboortejaar: 1967
Benoeming: per 2018
Beroep: CLO/directeur-bestuurder van Salut (spin-out van VGZ)
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, lid raad van toezicht Stichting Ondersteuning Eerste lijn en lid raad van commissarissen National Academic.

mevr. M. Gründemann BBE MRE, lid investeringscommissie en lid auditcommissie
Geboortejaar: 1975
Benoeming: per 2020
Beroep: directeur ontwikkeling Centrum voor Zorg Slotervaart bij Zadelhoff
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Get Lost Art Projects, eigenaar City Booster B.V. (consultancy en projectontwikkeling), mede-eigenaar GGRE B.V. (belegging en projectontwikkeling) en (vastgoed)commissaris DW Property (voorheen Reggeborgh).

dhr. drs. Erik de Ridder, huurderscommissaris, voorzitter remuneratiecommissie en lid maatschappelijke commissie
Geboortejaar: 1978
Benoeming: per 2022
Beroep: Watergraaf bij Waterschap De Dommel
Nevenfuncties: voorzitter CAO onderhandelingsdelegatie Vereniging Werken voor Waterschappen (VWVW), Voorzitter Ouderraad en lid Medezeggenschapsraad Koning Willem II College Tilburg,
lid Raad van Toezicht Stichting Biezonderwijs Tilburg, lid Provinciale Raad voor Gezondheid Brabant, vrijwilliger en lid kernteam Stichting Met je Hart

De totale bezoldiging van de raad van commissarissen bedraagt (2023):

naam

functie

WonenBreburg bezoldiging

WNT maximum

drs. A.J. van Mierlo

voorzitter

€ 31.025

€ 33.450

dr. V.J.M. Smit

lid

€ 20.725

€ 22.300

C. Rombouts RA

lid

€ 20.725

€ 22.300

mr. M.J.H. Clercx

lid

€ 20.725

€ 22.300

M.B. Gründemann MRE

lid

€ 20.725

€ 22.300

drs. E. de Ridder

lid

€ 20.725

€ 22.300

Bron: jaarverslag 2023