Veilig en prettig werken voor huurders en medewerkers van WonenBreburg

In de omgang met elkaar willen huurders en medewerkers van WonenBreburg zich veilig en prettig voelen en dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Hoe doen we dat? Wij verzoeken u de privacy van huurders en medewerkers van WonenBreburg te respecteren. Houdt rekening met de grenzen die de huurder of medewerker aangeeft. Wij tolereren geen opmerkingen over iemands afkomst, taal, huidskleur, seksuele geaardheid of religieuze opvattingen.

Protocol
Wij hanteren een protocol om veilig en prettig werken te waarborgen. Een hulpmiddel op papier waarin de regels en richtlijnen staan. De hoofdlijnen zijn:

  • We tolereren geen enkele vorm van agressie, intimiderend gedrag en/of fysiek of verbaal geweld. Niet naar onze huurders, niet naar onze medewerkers en niet naar medewerkers die in opdracht van ons werken.  Gebeurt dit toch? Dan zal WonenBreburg melding maken of aangifte doen bij de politie.
  • Bij strafbare feiten doet WonenBreburg altijd aangifte bij de politie. Zien medewerkers of externe relaties van WonenBreburg strafbare feiten in een woning? Dan hebben zij de plicht om dat te bespreken met het management van WonenBreburg.
  • Medewerkers van WonenBreburg mogen weigeren werkzaamheden te verrichten als zij niet veilig kunnen werken (bijvoorbeeld: loslopende huisdieren, roken, onhygiënisch omstandigheden). Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden. Is onze veiligheid of welzijn op wat voor manier dan ook in gevaar? Dan verlaten we de woning meteen en maken we melding van het incident.

Afspraken
Om vervelende situaties zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft WonenBreburg afspraken gemaakt met verschillende werkgevers, politie en Openbaar Ministerie. Met de ondertekening van het ‘Convenant Join the Club Veilige Publieke Taak', spreken wij uit dat verbale of fysieke agressie tegen medewerkers niet wordt getolereerd en altijd een vervolg krijgt. Eventuele gevolgen voor u als huurder kunnen zijn: aangifte bij de politie, het stopzetten van de dienstverlening of zelfs juridische stappen en uitzetting van uw woning.