Veilig en prettig werken voor huurders en medewerkers van WonenBreburg

We willen dat huurders en medewerkers van WonenBreburg zich veilig en prettig voelen. Daar zorgen we voor door goed en respectvol met elkaar om te gaan. Hoe doen we dat? In de integriteits- en gedragscode staan normen, waarden en afspraken over hoe medewerkers van WonenBreburg goed omgaan met elkaar, huurders en leveranciers.

En voor iedereen (bezoekers, huurders, medewerkers, leveranciers) zijn er de regels hieronder om aan te houden. Zo zorgen we samen voor een veilige en prettige omgeving:

  • Respecteer de privacy van huurders en medewerkers.
  • Houdt rekening met de grenzen van een ander.
  • We tolereren geen opmerkingen over iemands afkomst, taal, huidskleur, seksuele geaardheid of religieuze opvattingen.
  • We tolereren géén agressie (op wat voor manier ook), intimiderend gedrag en/of fysiek of verbaal geweld. Niet naar onze huurders, niet naar onze medewerkers en niet naar medewerkers die in opdracht van ons werken. Gebeurt dit toch? Dan meldt WonenBreburg dat bij de politie of doet aangifte.
  • Bij strafbare feiten doet WonenBreburg altijd aangifte bij de politie. Zien medewerkers of externe relaties van WonenBreburg strafbare feiten in een woning? Dan moeten zij dat bespreken met het management van WonenBreburg.
  • Medewerkers van WonenBreburg mogen weigeren werk uit te voeren als zij niet veilig kunnen werken (bijvoorbeeld: loslopende huisdieren, roken, onhygiënische omstandigheden). Wij vragen je hier rekening mee te houden. Is onze veiligheid of welzijn op wat voor manier dan ook in gevaar? Dan gaan we meteen weg uit de woning. En we melden het incident.

Afspraken
Om vervelende situaties zo veel mogelijk te voorkomen, heeft WonenBreburg afspraken gemaakt met verschillende werkgevers, politie en Openbaar Ministerie. Met de ondertekening van het ‘Convenant Join the Club Veilige Publieke Taak', spreken wij uit dat verbale of fysieke agressie tegen medewerkers niet wordt getolereerd en altijd een vervolg krijgt. Eventuele gevolgen voor jou als huurder kunnen zijn: aangifte bij de politie, het stopzetten van de dienstverlening of zelfs juridische stappen en uitzetting van je woning.