Protocol cameratoezicht WonenBreburg

Om de leefbaarheid en veiligheid binnen de complexen van WonenBreburg optimaal te kunnen waarborgen (bescherming van eigendommen en personen), kunnen wij -wanneer daartoe aanleiding is- in onze complexen camera's aanbrengen. Dit protocol beschrijft de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van bewoners en bezoekers van de betreffende complexen.

Lees hier het uitgebreide protocol cameratoezicht.