Inwoner

Komt er iemand tijdelijk bij u inwonen? Dan moet u daarvoor toestemming aanvragen bij WonenBreburg.
Let op: een inwoner is iets anders dan een medehuurder. Hier vindt u meer informatie over medehuurderschap.

Veel gevraagd over Inwoner

Hoe kan ik aan jullie doorgeven dat ik niet meer op het adres sta ingeschreven als inwoner?

Algemeen

U kunt via dit formulier aan ons doorgeven dat u niet langer op het adres woont waar u ingeschreven staat als inwoner. Wij zorgen ervoor dat dit in onze administratie wordt verwerkt en aangepast. 

Hoe ontvang ik antwoord of de aanvraag voor inwoning is goedgekeurd?

Algemeen

U ontvangt binnen 2 weken een brief met daarin de reactie op uw verzoek.

Ik wil bij iemand gaan inwonen. Hoe vraag ik dit aan en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Algemeen

Tilburg:

 • U moet het Formulier toestemming inwoning helemaal ingevuld hebben.
 • U moet het formulier ondertekenen. De persoon bij wie u gaat inwonen moet dit ook ondertekenen.
 • U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u beiden kunnen laten zien.
 • Er zijn geen sociale klachten over u of de persoon bij wie u wilt inwonen.
 • De woning waar u wilt gaan inwonen is hiervoor geschikt.
 • Uw inschrijving als woningzoekende mag niet geblokkeerd zijn.
 • Uitzondering voor de wijk Stokhasselt: Als er nieuwe huurders in wijk Stokhasselt komen wonen, kunt u pas na 1 jaar iemand laten inwonen. U moet allebei een bewijs van goed huurderschap hebben.  

Breda:

 • U moet het Formulier toestemming inwoning helemaal ingevuld hebben.
 • U moet het formulier ondertekenen. De persoon bij wie u gaat inwonen moet dit ook ondertekenen.
 • U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van u beiden kunnen laten zien.
 • Er zijn geen sociale klachten over u of de persoon bij wie u wilt inwonen.
 • Uw inschrijvinging als woningzoekende mag niet geblokkeerd zijn.
 • De woning waar u wilt gaan inwonen is hiervoor geschikt.

 

Ik woon bij iemand in. De hoofdhuurder verlaat de woning of overlijdt. Kan ik nu de woning overnemen?

Algemeen

Nee, u heeft als inwoner geen recht om in de woning te blijven. Dit is alleen mogelijk als u medehuurder bent.

Is een inwoner aansprakelijk voor een huurschuld die is ontstaan na het overlijden van hoofdhuurder?

Algemeen

Dat ligt aan uw relatie met de hoofdhuurder.

 • Bent u erfgenaam (echtgenoot of geregistreerd partner, kind, ouder, broer, zus) ? Dan bent u verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.
  Let op! Enkel bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u van rechtswege medehuurder en kan het contract op uw naam worden voortgezet.
 • Bent u geen erfgenaam (vriend, vriendin, zwager, schoonzus, aangetrouwd kind of stiefkind)? Dan bent u niet verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.
  Let op! Indien u enkel inwonend bent, hebt u geen recht op het behouden van de woning. 
   

Er bestaat een verschil tussen inwoner en medehuurder. Bent u medehuurder? Dan bent u altijd verantwoordelijk voor de betaling van de huurschuld.

 

Kan mijn kind in de woning blijven wonen als ik (de hoofdhuurder) de huur opzeg?

Algemeen

 • Als de hoofdhuurder(s) de huur opzegt dan kan een inwonend kind de woning niet overnemen.
 • Er is een uitzondering voor kinderen van 35 jaar of ouder die altijd bij hun ouders hebben gewoond en nooit zelfstandig gewoond hebben. Het kind heeft samen met zijn ouder(s) een huishouding. U kunt dit laten zien doordat u bijvoorbeeld samen een bankrekening of verzekering heeft.
 • Gaat u bij uw ouder(s) wonen om ze te verzorgen? Bijvoorbeeld in de periode voordat ze naar een verzorgingstehuis gaan? Dan kunt u geen medehuurderschap aanvragen. Dit komt omdat u dan niet samen een huishouding heeft. In speciale gevallen kunnen ook personen die een andere relatie met elkaar hebben medehuurderschap aanvragen. Bijvoorbeeld broer en zus. Een medewerker van WonenBreburg bekijkt dan de situatie en beoordeelt of u medehuurderschap kunt aanvragen.

Wat is inwoning?

Algemeen

 • Bij inwoning komt er iemand bij jou wonen of jij gaat bij iemand anders wonen. 
 • De inwoner heeft geen rechten of plichten. 
 • De hoofdhuurder, dus degene die op het huurconract staat, blijft dus aansprakelijk.
 • Jij bent en blijft verantwoordelijk voor je woning en voor wat er in en met de woning gebeurt.

Bij de geboorte van een kind ontvangen wij graag de volgende gegevens: voorna(a)m(en), achternaam, geslacht en geboortedatum. Wij passen dan de gegevens in ons systeem aan.

Mag ik een vluchteling uit Oekraïne bij mij in laten wonen?

Algemeen

Ja, dat mag. Hiervoor moet u wel toestemming aanvragen bij WonenBreburg. Let op: krijgt u nu huurtoeslag, een uitkering of een andere toeslag? Dan kan het zijn dat deze lager wordt, omdat er iemand bij u inwoont.