Pilot met woningen voor 25 spoedzoekers in Breda en 50 in Tilburg

Vanaf 15 april publiceert WonenBreburg woningen in Breda en in Tilburg, speciaal voor spoedzoekers. Dit is de start van de pilot die tot het eind van 2019 duurt, waarin spoedzoekers een woning kunnen vinden en WonenBreburg de behoefte van een spoedzoeker beter leert kennen.

In het Tilburg Woonconvenant is het al afgesproken en WonenBreburg trekt deze pilot door naar Breda. Het is de bedoeling om 25 spoedwoningzoekenden in Breda en 50 spoedwoningzoekenden in Tilburg aan een woning te helpen in 2019.

Hoe werkt het?
WonenBreburg adverteert een vrijgekomen woning op Klik voor Wonen of Woning in Zicht. Dit is een 24-uursadvertentie. Het systeem wijst via loting een spoedzoeker aan die als eerste de woning aangeboden krijgt. WonenBreburg toetst de regels en voert ook altijd een gesprek met de spoedzoeker.