Streefhuur

De streefhuur van uw woning is de huurprijs waarvan WonenBreburg vindt dat deze past bij uw woning. Deze kan een stuk hoger zijn dan de huurprijs die u betaalt, maar ook hetzelfde of lager.

Veel gevraagd over Streefhuur

Wat is voor mij de maximale huurprijs?

Algemeen

Tilburg

 • De gemeente en woningcorporaties in Tilburg hebben afspraken gemaakt over de verhouding tussen huur en inkomen bij het toewijzen van woningen. Woning in Zicht toetst bij elke toewijzing of het gezinsinkomen past bij de netto huur van de woning.
 • De netto huur is de kale huurprijs: de totale huurprijs zonder de servicekosten.
 • Het gezinsinkomen (oftewel verzamelinkomen) is het bruto jaarinkomen dat het gezin samen verdient.
 • Het inkomen van eventuele kinderen telt hierbij niet mee.
 • Indien u een éénpersoonshuishouden vormt en een verzamelinkomen heeft van € 0 t/m € 22.700 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur t/m € 607,46
 • Indien u een éénpersoonshuishouden vormt en een verzamelinkomen heeft van € 22.701 t/m €38.035 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur van € 607,47 t/m € 720,42
 • Indien u een tweepersoonshuishouden vormt en een verzamelinkomen heeft van € 0 t/m € 30.825 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur t/m € 607,46
 • Indien u een huishouden vormt met drie of meer personen en een verzamelinkomen heeft van € 0 t/m € 30.825 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur t/m € 651,03
 • Indien u een huishouden vormt met twee of meer personen en een verzamelinkomen heeft van €30.826 t/m € 38.035 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur van € 607,47 t/m € 720,42
 • Heeft u een verzamelinkomen heeft van € 38.036 t/m € 42.436 dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur van € 651,04 t/m € 720,42
 • En heeft u een verzamelinkomen van € 42.437 of meer dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur van € 720,43 en hoger

Breda

 • Hebt u een inkomen tot en met € 22.700 (eenpersoons-, leeftijd 18 t/m 65 jaar), € 22.675 (éénpersoons-, leeftijd vanaf 66 jaar) of € 30.825 (2 of meerpersoonshuishouden, leeftijd 18 t/m 65 jaar), €30.800 (éénpersoons-, leeftijd vanaf 66 jaar), dan hebt u recht op huurtoeslag. U kunt dan reageren op woningen tot en met € 607,46 (één- en tweepersoons) of tot en met € 651,03 (drie of meerpersoonshuishouden)
 • Hebt u een inkomen vanaf € 22.701/22.676 (18 t/m 65jaar / vanaf 66 jaar) tot en met € 38.035 / € 30.801 (18 t/m 65jaar / vanaf 66 jaar), dan kunt u in ieder geval reageren op woningen in de prijsklasse € 424,45 tot en met € 720,42
 • Is uw inkomen hoger dan € 38.035 dan kunt u in ieder geval reageren op woningen vanaf € 720,42.

Wat is de streefhuur van een woning?

Algemeen

 • De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen.
 • Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Dat betekent dat de streefhuur in veel gevallen lager is dan de huur die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning.
 • Gemiddeld zelfs 80% van de maximale huurprijs. We hebben afspraken gemaakt over betaalbare woningen met gemeenten en Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg die de belangen van onze huurders behartigd (betaalbaarheidsakkoord).
 • Met ons streefhuurbeleid zorgen we er vervolgens voor dat we ons aan deze afspraken kunnen houden en dat de huurder zoveel mogelijk huurtoeslag vergoed krijgt.

Wat is de huurprijs van een sociale huurwoning?

Algemeen

 • Een sociale huurwoning kost in 2018 maximaal € 752,33 per maand. Dit is de kale huur.
 • Hier komen nog de servicekosten en kosten voor gas, water en licht bij.
 • Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. U kunt hiervoor terecht op de www.toeslagen.nl.

Hoe is de streefhuur van een woning opgebouwd?

Algemeen

Als een woning vrijkomt, dan wordt de woning aangeboden met de streefhuur als nieuwe huurprijs. WonenBreburg vindt dat de streefhuur (en huurprijs) moet afhangen van de kwaliteit van de woning. De kwaliteit van de woning kunnen we bepalen door:Woningwaarderingsstelsel.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel? Ieder onderdeel van de woning krijgt punten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van dit totaal aantal punten wordt een maximale huurprijs toegekend aan de woning. Wij vragen gemiddeld ongeveer 80% van deze maximale huurprijs.

Als ik nu ga verhuizen, gaat de huur van mijn woning dan ook omlaag?

Algemeen

Dat is per woning verschillend, maar dat kan inderdaad voorkomen. Meestal gaat de huur van de woning omhoog. Soms wordt de huur verlaagd naar een prijs die ook voor de doelgroep met de laagste inkomens betaalbaar is.