WMO en CIZ

 WMO is een afkorting en staat voor 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning'. Het CIZ is ook een afkorting en staat voor het 'Centrum Indicatiestelling Zorg'. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl.

Veel gevraagd over WMO en CIZ

Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing van het WMO?

Algemeen

Tilburg:

 • Soms zijn er aan uw woning aanpassingen nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. Hiervoor kunt u terecht bij Loket Z van de gemeente Tilburg.
 • Aanpassingen/veranderingen aan woningaanpassingen (verhangen van beugels, douchestoeltjes reparen. Kortom: alle reeds geplaatste aanpassingen) dient u aan te vragen bij loket-Z van de gemeente tilburg. Afdeling WMO van de gemeente pakt dit op.
 • Indien u zelf aanpassingen aanschaft en ons vraagt deze te plaatsen dient u hier zelf voor te betalen. De aanpassing is geen onderdeel van het gehuurde dus de volledige onderhoudsplicht ligt bij u.
 • Kleine reparaties aan door WonenBreburg geplaatste woningaanpassingen voeren wij zelf uit.
 • Indien een Woningaanpassing niet meer gerepareerd kan worden, dient u zelf bij de gemeente een nieuwe aan te vragen.
 • Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij loket  Z via www.tilburg.nl of een van de partners van de Toegang. Zij bespreken met u wat de gemeente Tilburg voor u kan betekenen.
 • Op verschillende locaties in de wijken zijn zij bereikbaar, kijk op www.tilburg.nl voor de tijden en de locaties.

Breda

 • In Breda kunt u een woonvoorziening aanvragen via www.breda.nl.
 • Een deel van de woningaanpassingen wordt vergoed door de gemeente, sommige aanpassingen moet u zelf betalen en  soms betaalt u een eigen  bijdrage. Dit heeft te maken met uw persoonlijke situatie.
 • De gemeente noemt aanpassingen die niet meer worden vergoed "algemeen gebruikelijk". Men bedoelt hiermee voorzieningen die in het verleden verstrekt zijn vanuit bijvoorbeeld WMO, Wvg of AWBZ maar inmiddels overal te koop zijn en daarnaast niet specifiek bedoelt voor mensen met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een douchestoel, douchekruk, wandbeugels, verhoogd toilet, antislipvloer e.d.
 • Daarnaast heeft de gemeente Breda met de corporaties afspraken gemaakt  over woningaanpassing in huurwoningen.
 • Heeft u vragen hierover dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de gemeente Breda via www.breda.nl of telefonisch via 14076.
 • U kunt met deze vragen ook terecht bij een de partners van zorg voor elkaar.  Zie website voor locaties en openingstijden.

Repareert WonenBreburg mijn WMO voorzieningen? Zoals een kapotte douchestoel?

Algemeen

 • WonenBreburg repareert alleen uw WMO voorzieningen wanneer deze door WonenBreburg zijn geinstalleerd.
 • Wanneer dit door een ander bedrijf is gedaan zult u met hen contact op moeten nemen. Zo vindt u bijvoorbeeld op een traplift een sticker met de naam van dit bedrijf.

Wanneer kan ik een bijdrage voor verhuiskosten en inrichtingskosten krijgen via de WMO?

Algemeen

WonenBreburg bepaalt dit niet. Dit bepaalt de gemeente.

Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

Algemeen

 • De WMO heeft als doel om mensen met een beperking zelfstandig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 • De WMO regelt woonvoorzieningen en hulpmiddelen voor mensen die zelf geen oplossing hebben kunnen vinden.

Een woonvoorziening kan bestaan uit:

 • Een bijdrage in verhuis- en inrichtingskosten
 • Losse woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een handgreep of een douchestoel
 • Een aanpassing aan uw woning zoals een traplift
 • Zijn er beperkingen of problemen in het normale gebruik van uw woning? Dan kunt u zo'n woonvoorziening aanvragen.