Huurdersbelangen en participatie

Onze bewoners denken en praten mee over ons beleid en beslissingen. Zij zijn onze belangrijkste partner in het voor elkaar krijgen van betaalbaar wonen. Lees hier hoe we dat geregeld hebben.

WonenBreburg werkt aan betaalbaar en prettig wonen in Tilburg en Breda. Wij bieden betaalbare woningen voor huurders met een laag inkomen (die niet terecht kunnen op de particuliere markt). En dragen daarnaast bij aan prettige, leefbare buurten en wijken in deze steden samen met onze huurders en partners in de wijk.

Betaalbare huurwoningen zijn schaars. Wij beheren een deel van de sociale huurwoningen in Tilburg/Breda en dat doen we zo zorgvuldig mogelijk.
Het is belangrijk dat huurders meekijken hoe wij ons werk doen. En we horen dan ook graag hun mening.

Bewoners denken op verschillende manieren mee:

SHW
Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg is de overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van álle huurders van WonenBreburg. Lees meer informatie over Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg.

Huurdersbelangenorganisaties per stad
Breda: hier is Bewonersplatform WonenBreburg Breda actief; lees meer op hun website.
Tilburg: in deze stad is HBO Wonen ’99 actief; lees meer op hun website.

Prestatieafspraken
In Tilburg en Breda hebben de bewoners en de corporaties en de gemeente de prestatieafspraken getekend. Iedere keer voor een periode van 5 jaar. Bewoners zitten zowel in de stuurgroep als in de uitvoeringsgroep. In de werkgroepen, waar zaken worden uitgewerkt en voorbereid zitten ambtenaren en medewerkers van de corporaties. Zo beslissen bewoners mee, maar zijn ze ook mede opdrachtgever. Dat kost tijd, maar het is effectieve en efficiënte tijdsbesteding. 

Bewonerscommissies
In veel woongebouwen en buurten zijn er actieve bewonerscommissies. Een commissie houdt zich echt bezig met zaken in en rondom de woning, het schoonmaakprogramma, leefbaarheid, en is ook aanspreekpunt bij onderhoudsprojecten.

Online WonenBreburgpanel
Het WonenBreburgpanel is een digitaal klantenpanel van waaruit wij een aantal keer per jaar een vragenlijst sturen over onze dienstverlening of beslissingen die we gaan nemen. Vragenlijsten over bijvoorbeeld onderhoud, energie, onze website, betrokkenheid, communicatie huurverhoging.

Live Klantenpanels
Tijdens de live klantenpanels denken huurders mee, die graag betrokken zijn, maar niet of niet allemaal  in een commissie zitting hebben. De collega's van WonenBreburg mogen alleen maar luisteren. De eerste keer smaakte het meteen naar meer en nu herhalen we het ieder jaar. Het helpt ons te zien waar wij kunnen verbeteren.

Meten van Dienstverlening
Daarnaast meten wij dagelijks wat huurders vinden van onze dienstverlening. Wij werken voor en met onze huurders. Om ons werk goed te doen, is het belangrijk te weten wat bewoners vinden.  Wij vragen daarom het hele jaar door aan onze bewoners wat ze van onze dienstverlening vinden.

Aan nieuwe huurders, aan huurders die de huur hebben opgezegd en aan huurders die een reparatie hebben aangevraagd. Wist u dat WonenBreburg tussen de 40.000 en 50.000 reparaties per jaar uitvoert op verzoek van onze bewoners?