Alliantie 2024-2028: afspraken over wonen in Breda

 

Alliantieafspraken, ofwel: prestatieafspraken, zijn afspraken tussen de huurdersorganisaties, gemeente en de woningcorporaties. Deze afspraken helpen om het wonen in Breda te verbeteren.

Met elkaar hebben we afgesproken om te werken aan veerkrachtige wijken zoals Hoge Vucht en Heusdenhout. Dit doen we door een integrale aanpak, met een diverse woningvoorraad en op een andere instroom van nieuwe bewoners en op het optimaal samen werken aan een leefbare woonomgeving. De Alliantiepartners dragen actief bij aan bestaanszekerheid, door te sturen op betaalbare woonlasten. Daarnaast is de ambitie om jaarlijks gemiddeld 450 sociale huurwoningen en 50 woningen in het middeldure segment te bouwen. Duurzaamheid staat centraal met projecten voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We richten ons ook op huisvesting voor aandachtsgroepen en verbeteren de samenwerking bij complexe casuïstiek onder regie van de gemeente.

Wil je lezen wat er in staat?
Kijk rechts en klik op de samenvatting. Of bekijk het hele document.