Publicaties

Hier vindt u onze publicaties: jaarverslagen, het Ondernemingsplan en Venster, ons bewonersblad dat 2 keer per jaar verschijnt.

Jaarverslag
In ons jaarverslag kunt u lezen hoe ons werk, mét de focus op betaalbaarheid en optimale dienstverlening, uitpakt voor onze huurders en partners, in onze woningen en wijken, de financiën en de ontwikkeling van het bedrijf. Lees hier het uitgebreide jaarbeeld 2018.

Ondernemingsplan
In ons Ondernemingsplan lichten we de keuzes toe die ons in de komende jaren richting zullen geven. Bekijk hier het Ondernemingsplan 2017-2020. 

Visitatie
Het meest recente visitatierapport is van eind 2015.

Bewonersblad Venster
Bekijk het bewonersblad van WonenBreburg 'Venster' dat 2 keer per jaar verschijnt.

Alliantie Breda 2019-2023
Bekijk de afspraken die huurders, gemeente Breda en woningcorporaties hebben gemaakt voor wonen in de breedste zin van het woord.
Breda brengt het samen, maakt het concreet, en gaat aan de slag. Alliantie 2019-2023