Jaarverslagen

In ons jaarverslag kunt u lezen hoe ons werk, mét de focus op betaalbaarheid en optimale dienstverlening, uitpakt voor onze huurders en partners, in onze woningen en wijken, de financiën en de ontwikkeling van het bedrijf.

Bekijk het jaarbeeld 2022.

Jaaroverzicht 2022
Het jaar 2022 was veel kleurrijker dan we in ons hoofd hadden. Het bracht ons een bonte verzameling aan mooie initiatieven. We werkten hard aan duurzaam en comfortabel wonen in leefbare wijken. Zodat onze huurders zich welkom voelen en een fijn thuis hebben.

Door de hoge energiekosten staat de betaalbaarheid onder druk. Daar maken we ons zorgen over. Daarom verduurzamen we onze woningen. En waar we kunnen versnellen we dat. Met nieuwbouw en transformeren van aangekochte gebouwen zetten we alle zeilen bij om meer woningen te kunnen bieden.

In onze ’22 van 2022’ ontdekt u hoe wij werkten aan de verschillende thema’s. Een paar voorbeelden.

Voor ruim 4.000 van onze huurders konden we in 2022 de woonlasten omlaag brengen. WonenBreburg neemt sinds 1 december de huur voor afleversets (voor stadsverwarming) voor een deel van onze huurders over. Ook laten we de huur van warmtapwatertoestellen van een groep huurders vervallen. Een flinke besparing voor onze huurders.

In 2022 werkten we verder aan verduurzamen. Zo gingen 350 woningen van kookgas af en we plaatsten in tien woongebouwen ledverlichting. Ook kregen ongeveer 400 woningen een opknapbeurt met onder andere betere isolatie, nieuwe kozijnen en zonnepanelen.

We zetten ons in voor verschillende doelgroepen: ouderen stroomden door naar een passende woning, startten we een proef met Buurtgezinnen om mensen een sociaal netwerk te bieden en vingen we 60 Oekraïners op.

Ook werkten we samen met andere corporaties, bijvoorbeeld in Hoge Vucht. Met collega’s van Alwel, Laurentius en WonenBreburg maakten we vanuit dezelfde meerjarenambitie een aanpak voor een evenwichtige wijk. Bekijk het filmpje over deze nieuwe aanpak. 

ANBI-registratie
Bekijk het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting ANBI 2022